Zakladanie muriva
Zdroj: Xella

Staviate dom z pórobetónu a máte hotovú základovú dosku?

Tak to je pred vami ďalší krok na ceste k novému domovu, konkrétne založenie hrubej stavby.

Video s pracovným postupom vám ukáže, ako správne založiť rohy muriva, ďalšie detaily nájdete v našom článku.

zakladanie muriva Ytong
Zdroj: Xella

Pre založenie stavby odporúčame použiť zakladacie tvárnice Ytong Start. Sú vyrobené z pórobetónu značky P4-550, ktorý je v celom objeme obohatený o hydrofobizačnú prísadu. To znamená, že tvárnice môžete ľubovoľne rezať a upravovať ako bežný Ytong, a napriek tomu nestrácajú svoje hydrofobizačné schopnosti. Táto tvárnica má výšku 125 mm, ktorá môže perfektne dopĺňať výškový modul stavby. Výhoda sa obzvlášť prejaví pri dnes bežne používanej hrúbke skladby podlahy 250 mm (teda skladby so 160 mm EPS v podlahe + 80 mm priestorom pre podlahové kúrenie), kde na jednu vrstvu zakladacej tvárnice vymurujeme štyri rady tvárnic s výškou 250 mm. Tým sa dostaneme na optimálnu výšku parapetov bez výškovej úpravy tvárnic pod parapetom. Zakladaciu tvárnicu je možné použiť maximálne v dvoch vrstvách.

Zakladacia tvárnica Ytong Start
Zakladacia tvárnica Ytong Start | Zdroj: Xella

Už pre bežné pórobetónové výrobky Ytong platí, že uzavreté póry, ktoré sú pre tento materiál typické, sotva vyvíjajú kapilárne sily a výška vzlínania vody je aj pri dlhodobom pôsobení veľmi malá (pohybuje sa iba okolo 120 mm). Nasiaknutie pri krátkodobom vystavení vode (ako je napríklad dážď), je kvôli obmedzenému transportu vody v materiáli len povrchové v ráde jednotiek milimetrov. Tvárnice Ytong Start však majú konečnú výšku vzlínania ešte výrazne nižšiu – približne na 1/3 oproti nehydrofobizovanej bežnej tvárnici. Vzlínanie je preto u nich zanedbateľné. Ytong Start vďaka tomu účinne zmenšujú množstvo vody, ktoré vnikne do muriva stojaceho na základovej doske po dlhotrvajúcom daždi alebo pri topení snehu. Menšie množstvo vody sa rýchlejšie odparí a stavba bude skôr suchá.

Založenie s tvárnicou Ytong Start
Založenie s tvárnicou Ytong Start, väzby muriva v 1. 2. a 3. rade | Zdroj: Xella
Založenie s tvárnicou Ytong Start
Založenie s tvárnicou Ytong Start | Zdroj: Xella

Založenie robte v súlade s odporúčaným pracovným postupom na hydroizolačný pás / fóliu pomocou zakladacej tepelnoizolačnej malty Ytong (vrstva musí mať hrúbku 10-40 mm), ktorú použijete aj k maltovaniu styčnej škáry. Prípadná druhá vrstva zakladacej tvárnice sa už muruje na tenké maltové lôžko v hrúbke 1-3 mm. Dobré je si tiež pamätať, že hydrofobizovaný pórobetón tvárnic Ytong Start síce zabraňuje vniknutiu zrážkovej vody do konštrukcie steny, nenahrádza však spodnú hydroizoláciu stavby, rovnako ako ju nenahrádza penetrácia. To je chyba, ktorá sa v praxi často opakuje.

Pracovný postup zakladania muriva
Pracovný postup zakladania muriva | Zdroj: Xella

Ak dáte prednosť jednovrstvovej konštrukcii bez zateplenia, venujte tiež patričnú pozornosť detailom. Časté sú napríklad chyby spojené so soklom domu. Zdrojom problémov napríklad býva, ak v projektoch chýba odskok pre zateplenie sokla. Veľmi často je totiž sokel zateplený tak silnou vrstvou izolácie, že nie je možné správne urobiť ukončenie omietky. Dôležité je vždy nechať dostatočný priestor pre vytiahnutie hydroizolácie a izolantu sokla na murivo zakladacieho radu a umožniť natiahnutie omietky tak, aby murivo stien vždy presahovalo cez sokel. V opačnom prípade hrozí zatekanie vody či zafúkanie snehu. Všeobecne platí, že v prípade jednovrstvového muriva z tvárnic Ytong Lambda YQ sa použijú pre založenie tvárnice Ytong Start o jednu výrobnú šírku užšie (pre murivo Lambda YQ hrúbky 450 mm sa použije tvárnica Ytong Start hrúbky 375 mm).

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.