Rodinný dom svojpomocne (3.časť): Materiály na stavbu
Galéria (9)

Rodinný dom svojpomocne (3.časť): Materiály na stavbu

V projekte domu bola ako stavebný materiál na hrubú stavbu navrhnutá tehla. K tomuto stavebnému materiálu bola spracovaná aj technická správa a všetky výkazy. Nebolo vylúčené použiť aj iný stavebný materiál. Vzhľadom na to, že sme sa rozhodli pre svojpomocnú výstavbu, bolo pre nás prijateľnejšie použiť presné pórobetónové tvárnice a lepiacu maltu. Práca s týmto materiálom bola ako lego stavebnica. Jediné, čo si vyžadovala, bola presnosť a pár pracovníkov na stavbe. Tu nám boli oporou všetci rodinní príslušníci.

Galéria

Materiály na stavbu
Materiály na stavbu
Materiály na stavbu
Materiály na stavbu
Materiály na stavbu
Materiály na stavbu
schéma
schéma
Náklady na zvislé a vodorovné konštrukcie: 20 580 €

Čo na to majiteľ?

Z pórobetónu sme rea­lizovali aj všetky preklady nad okná a dvere a oblúky nad prechodmi v interiéri. Aby celá stavba bola kompaktná, rozhodli sme sa aj pri výstavbe stropu použiť veľkorozmerné pórobetónové dielce pripravené na objednávku. Po zaslaní rozmerov stavby nám spoločnosť spracovala plán kladenia a v dohodnutom termíne nám strop aj postavila. Časti stropu, ktoré neboli pokryté, bolo potrebné dobetónovať. Na ukončenie 1. NP domu sme postavili obvodový veniec z tvárnic rovnako z pórobetónu, so železobetónovou výplňou. Hrubá stavba ďalej pokračovala murovaním obvodových stien na 2. NP podľa projektu domu.
Veľkou výhodou použitia presných tvárnic bolo, že si stavba nevyžadovala, aby celé dni hrkotala miešačka na prípravu malty, ani čatu murárov na stavenisku.

Na výstavbu zvislých konštrukcií sme sa rozhodli použiť pórobetónové tvárnice.  Foto: stavebník

Čo na to odborník?

Keď materiál uľahčuje svojpomocnú stavbu

Na trhu existuje množstvo stavebných produktov, ktoré sa líšia materiálom, z ktorého sú vyrobené, cenou a  technickým vlastnosťami. Môžeme ich rozdeliť do troch skupín. Patria sem presné tvárnice z pórobetónu, keramické tehly a tvárnice, ktoré tvoria stratené debnenie. Na svojpomocnú výstavbu sú podľa mňa najvhodnejšie presné tvárnice z pórobetónu. Medzi ich výhody patrí nízka hmotnosť a jednoduchá manipulácia pri práci na stavbe. Bezproblémové rezanie a vytváranie drážok na jednotlivé druhy vedenia uľahčí a zrýchli výstavbu, ktorú tak zvládne iba niekoľko šikovných rúk, čo určite potvrdí aj majiteľ postaveného domu.
Materiály od ostatných výrobcov v súčasnosti taktiež ponúkajú jednoduché možnosti výstavby a ucelené stavebné programy pre celý rodinný dom s porovnateľnými cenami.
Musíme však myslieť na to, že pri svojpomocnej výstavbe by mal byť každý proces čo najjednoduchší. Šetrí to náš čas a v konečnom dôsledku aj peniaze.
Dvakrát meraj a raz rež

Jednoduchá práca s týmto materiálom vytvára predpoklady pre správny postup výstavby, najlepšie je však prizvať k spolupráci skúseného murára, ktorý vie upozorniť na chyby pri neodbornom zásahu.
Pozor si treba dať najmä pri prvom rade tehál a založení v rohoch stavby tak, aby boli v rovine, je potrebné zachovať potrebné presahy tehál, na čo si majiteľ, ako je vidno z obrázkov, dal pozor. Riziko vzniku problémov sa môže vyskytnúť pri nesprávnom uložení prekladov alebo pri neodbornom napojení stien.
Oceniť by sme mohli použitie prefabrikovaných stropných dielcov, ktoré výrazne zrýchlia čas výstavby, a po ich uložení je takýto strop okamžite nosný a môžeme plynulo pokračovať v práci. Nevýhodou môžu byť zvýšené náklady na zdvíhaciu plošinu, čo však kompenzuje rýchlosť, akou sa strop zhotoví. Strop by sa dal zrealizovať takisto ako montovaný, keby pozostával zo stropných železobetónových nosníkov a stropných vložiek z pórobetónu, ktoré bývajú v hornej časti spevnené betónovou zálievkou s výstužou. Takýto proces si však vyžaduje dlhší čas na zhotovenie.
Pri výstavbe domu je vidieť rozvahu a premyslené kroky investora, ktorý si vopred naplánoval a zvážil rôzne možnosti tak, aby realizácia stavby bola čo najefektívnejšia.

Strop 1. NP je postavený z pórobetónových panelov pripravených na objednávku. Foto: stavebník
Nekombinujte

Použitím komplexného stavebného programu od výrobcu dokážeme dosiahnuť celistvosť a rovnaké vlastnosti konštrukcií. Hrubá stavba má tak vo všetkých častiach rovnaké tepelnotechnické vlastnosti, čo eliminuje prípadný vznik plesní. Z toho vyplýva, že sa nám neoplatí zbytočne kombinovať jednotlivé druhy materiálov od rôznych výrobcov, pretože jednotlivé časti stavby by mohli mať odlišné vlastnosti a v konečnom dôsledku by sme ušetrené peniaze museli investovať do odstránenia problémov, ktoré by vznikli vplyvom odlišných vlastnosti použitých materiálov.
Výrazné šetrenie nákladmi môžeme dosiahnuť nahradením klasickej malty rôznymi lepiacimi tmelmi, prípadne penami. Odpadne tak námaha pri výrobe malty a klesá aj počet potrebných robotníkov na stavbe, ktorých už nemusíme platiť.

Keďže náš dom má viaceré výklenky, okrem použitia panelov sme niektoré časti museli dobetónovať. Foto: stavebník

Murovať či montovať?

Pustiť sa do výstavby murovaného alebo montovaného domu? Taká otázka určite zaznela aj u vás, ak ste sa rozhodovali o stavbe domu alebo ju možno momentálne zvažujete.
Dnes je rozdiel medzi murovaným a montovaným domom už iba v rýchlosti výstavby a serióznosti dodávateľa. Pri obidvoch typoch domov môžeme dosiahnuť výborné tepelnoizolačné vlastnosti a cena je skoro na rovnakej úrovni. Poďme si to ale vysvetliť:
Montovaný rodinný dom je vyrobený presne podľa projektu. Jednotlivé časti sa dovezú na stavbu, kde sa zmontujú. Eliminujú sa tak možnosti vzniku rôznych chýb počas výstavby. Konštrukcia je prevažne drevená a môže byť difúzne otvorená alebo difúzne uzavretá. Záleží to aj od použitých materiálov. Medzi ich výhody patrí rýchla výstavba. K nevýhodám by sme mohli zaradiť vyššiu cenu a aj to, že cenu nemôžeme priamo ovplyvniť. Jednotlivé dokončovanie práce už môžeme robiť klasicky ako pri murovanom dome – svojpomocne.
Murovaný rodinný dom je pri svojpomocnej výstavbe ideálnou voľbou. Dlhší čas jeho výstavby kompenzuje možnosť priamo ovplyvniť cenu stavby, a tým ušetriť.
Montovaný dom je určený skôr na výstavbu na kľúč, pri ktorej firma vyrobí jednotlivé dielce a dom aj zmontuje.
Medzi oboma spôsobmi výstavby už nie sú výrazné rozdiely a rodinný dom dokáže byť energeticky úsporný aj ako montovaný či murovaný. Výber je len na vás.Pri stavbe 2. NP sme premýšľali, ako osadíme trámy. Foto: stavebník

Pozor!
Pri hrubej stavbe by sme si mali dať pozor hlavne na dodržanie stavebného postupu, ktorý je určený výrobcom. Nesprávne osadenie prvého radu tehál, ktoré nebudú v rovnakej výške, prípadne opačné uloženie prekladov, keď stratia svoju nosnú funkciu, či nesprávne previazanie tehál a napojenie vnútorných múrov, môže mať pre nás nepríjemné následky. Je preto potrebné mať na stavbe aspoň jedného skúseného odborníka, ktorý už s daným materiálom pracoval a upozorní nás na prípadné chyby. Ušetrí nám to čas aj peniaze.


Ing. arch. Rudolf Hudák, autor projektu
úsporných domov – miniDOMY.sk
–>
Čo na to architekt?

Klasický dom verzus energeticky úsporný dom:
Na výber máme z dvoch možností

Pri stavbe energeticky úsporného domu si môžeme vybrať z dvoch typov nosných obvodových konštrukcií. Murovaná konštrukcia má výhodu vo vyššej akumulačnej schopnosti, čo v interiéri zmierňuje teplotné výkyvy a napomáha vytvorenie tepelnej pohody. Z vonkajšej strany je však potrebné túto konštrukciu zatepliť hrubou vrstvou tepelnej izolácie (približne do 24 cm).
U drevostavieb tepelná izolácia tvorí väčšinou celú hrúbku steny, ktorú dopĺňa dodatočné zateplenie z vonkajšej strany. Akumulačnú schopnosť v tomto type domu preberá podlaha a vnútorné priečky.
Nech sa už rozhodnete akokoľvek, pamätajte si, že konštrukcia úsporného domu musí hlavne obmedziť prechod tepla, a tým aj obmedziť vznik tepelných mostov.

Okolie domu je pripravené zmeniť sa na peknú záhradu. Chvíľu si ešte počká. Prednosť dostal interiér domu. Foto: stavebník

Obvodová stena bez zateplenia v klasickom rodinnom dome. Schémy: Ing. arch. Rudolf Hudák
 

Obvodová stena so zateplením v energeticky úspornom dome. Schémy: Ing. arch. Rudolf Hudák

Ako je na tom náš postavený rodinný dom? A ako ho môžeme ešte vylepšiť?

Obvodové múry obmedzujú tepelné straty domu a sú vystavené neustálemu pôsobeniu rôznych teplôt z vonkajšieho a vnútorného prostredia. Mali by sme preto klásť dôraz na ich výborné tepelnoizolačné vlastnosti.
Rozostavaný dom má aktuálne obvodové múry z pórobetónových tvárnic s hrúbkou 37,5 cm. Takáto stena má tepelný odpor, ktorý tesne spĺňa požadované hodnoty, ktoré udáva norma. Ak chceme vylepšiť tepelnotechnické vlastnosti domu, mali by sme uvažovať o zateplení nosných múrov pomocou dostatočnej hrúbky tepelnej izolácie. Na dosiahnutie hodnôt, ktoré sú dané pre nízkoenergetický štandard (tepelný odpor R = 5,85 W/m2 . K), je potrebné použiť tepelnú izoláciu s hrúbkou aspoň 12 cm.
Okná, ktoré sú inštalované na rodinnom dome so súčiniteľom prechodu tepla U = 1,1 W/m2 . K spĺňajú požiadavky, ktoré sú štandardom pri energeticky úspornom dome. Pri montáži okien netreba zabudnúť na tesniace pásky v okolí okenných rámov, ktoré bránia vzniku tepelných mostov.Okolie domu je pripravené zmeniť sa na peknú záhradu. Chvíľu si ešte počká. Prednosť dostal interiér domu. Foto: stavebník

Ing. arch. Rudolf Hudák, autor projektu
úsporných domov – miniDOMY.sk

Text: stavebník, Ing. arch. Rudolf Hudák
Foto: stavebník, thinkstock.com
Schémy: Ing. arch. Rudolf Hudák

Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. stavitel says:

    Trend je aby izolacia izolovala a nocne mury niesli. Preto co najtensie nosne mury a co najhrubsia izolacia. Napriklad 20cm nosne mury + 30cm eps. Lacnejsie na vystavbu, energeticky uspornejsie, minimalizovanie tepelnych mostov,….

  2. 4pepe says:

    nechápem tieto skvosty svovenskej architektúry ktoré vytvárajú na stavbe kopec tepelných mostov a kritických detailov. Mne sa ako ideál javí kocka alebo obdĺžnik, so strechou s jedným sklonom. Ako pochopím niekde sa to nehodí, ale aj tak vytvárať rohy navyše, rôznymi odskokmi, výklenkami, vykiermi. Nech si firmy píšu ako kvalitné sú ich materialy na tieto skvosty, stále je to kritický detail.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.