Novinka roku 2016 – Ytong Lambda YQ

image 32721 25 v1

Systém stavebných výrobkov Ytong inovoval osvedčený sortiment tepelnoizolačných tvárnic určených na jednovrstvové murovanie a na trh prichádza nová Lambda YQ. 

Predstavuje optimálnu kombináciu najdôležitejších vlastností pórobetónu. Tvárnice Lambda YQ sú vyrábané z novovyvinutej triedy pórobetónu Ytong s označením P2-300. Ak ich porovnáme s doteraz najznámejšími tvárnicami Lambda+ s označením P2-350, je zrejmé, že sa podarilo dosiahnuť zníženie objemovej hmotnosti bez výrazného poklesu pevnosti. Presnejšie, pevnosť murovacích prvkov v tlaku fb (EN 772-1) je 2,2 N/mm2 a charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk (EN 1996-1-1) je 1,56 N/mm2. Zníženie objemovej hmotnosti a zlepšenie štruktúry materiálu prinieslo želaný efekt zlepšenia súčiniteľa tepelnej vodivosti vo vysušenom stave λ10, dry = 0,077 W/(m . K), čomu zodpovedá návrhová hodnota λu = 0,083 W/(m . K).

Normové hodnoty aj bez zateplenia

Návrhový súčiniteľ prechodu tepla vypočítaného pre stenu bez omietok s hrúbkou 375 mm s hodnotou Uu = 0,213 W/(m2 . K) spĺňa normovú hodnotu pre obvodové steny po 1. 1. 2016 podľa STN 730540-2 2012. Murivá s hrúbkou 450 a 500 mm sú vhodné na stavbu ultranízkoenergetických domov alebo domov s takmer nulovou potrebou energie, a to aj bez zateplenia.

Realizátorov stavieb určite poteší, že materiál je aj naďalej homogénny, dá sa ľubovoľne rezať a otáčať podľa potreby. Nezanedbateľný je i pokles hmotnosti tvárnic, ktoré sú vďaka úprave rozmerov pri tvárniciach s hrúbkou 450 mm viac ako o štvrtinu ľahšie ako doterajší produkt Lambda+.

Lambda YQ si stále zachováva rovnaké prírodné zloženie, aké poznáme pri Ytongu. Je teda ekologickým materiálom s takmer neobmedzenou životnosťou.


U-profil YQ

Systémové riešenie

Pre Ytong je typické systémové riešenie, preto spolu s Lambdou YQ uvádza aj ďalšie novinky – tepelnoizolačnú zakladaciu maltu, špeciálnu ľahčenú omietku, výstužnú tkaninu a U-profily YQ. Zakladacia malta účinne obmedzí tepelné mosty medzi základovou doskou a murivom. Pomocou U-profilov YQ je možné zhotoviť preklady bez tepelných mostov až do svetlosti 4 000 mm. Omietka zaistí ochranu steny aj pri dlhodobom striedaní teplôt a vlhkostných pomerov. Omietka sa aplikuje podobne ako lepiace malty na zatepľovacie systémy, ale s tepelnou vodivosťou 0,21 W/(m . K) a faktorom difúzneho odporu μ ≤ 10 ponúka niekoľkonásobne lepšie vlastnosti ako bežné lepiace malty. Spolu s výstužnou tkaninou Ytong tak vytvára povrch bez prasklín zaručujúci dlhú životnosť steny. Vďaka previazanosti všetkých týchto prvkov je s Ytongom možné postaviť celú stenu tak, že sa minimalizuje riziko tepelných mostov a zachovajú sa difúzne vlastnosti materiálu. To znamená, že dom dýcha a reguluje vlhkosť na optimálnu úroveň.


Špeciálna ľahčená omietka

Viac informácií na www.ytong.sk

PR článok spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o.

Komentáre

Pridať komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.