Ytong Start – zakladacia tvárnica pre všetky typy muriva

image 40892 25 v1

Ytong Start zakladacie tvárnice sú prvým doplnkovým prvkom sortimentu Ytong, ktorý je priamo určený na použitie nielen pre steny z tvárnic Ytong, ale pre akýkoľvek murovací systém. Pri použití v kombinácii s vápennopieskovými tvárnicami alebo keramickými tehlami prináša dokonca viacej výhod. Dôvodom je, že tvárnice Ytong Start majú lepšiu vodivosť v zvislom smere ako spomínané materiály a zároveň sa ľahšie spracovávajú.

Zakladacie tvárnice Ytong Start sú vyrobené z pórobetónu značky P4-550, ktorý je v celom objeme obohatený o hydrofobizačnú prísadu. To znamená, že tvárnice môžeme ľubovoľne rezať a upravovať ako bežný Ytong a napriek tomu nestrácajú svoje hydrofobizačné schopnosti. Vo všeobecnosti je Ytong materiál s malou kapilaritou a výška vzlinutia sa i pri dlhodobom pôsobení vody pohybuje okolo 120 mm. Nasiaknutie pri krátkodobom vystavení vode, napríklad pri krátkodobom daždi, je kvôli obmedzenému transportu vody v materiály len povrchové. To platí pre bežné výrobky Ytong. Tvárnice Ytong Start majú nasiakanie výrazne znížené – približne na 1/3 oproti nehydrofobizovanej vzorke a vzlinutie nad hladinu vody je zanedbateľné. Ytong Start vďaka tomu účinne zmenšujú množstvo vody, ktorá vnikne do muriva stojaceho na základovej doske po dlhotrvajúcom daždi alebo pri topení snehu. Menšie množstvo vody sa rýchlejšie odparí a stavba bude skôr suchá.

Výškový modul

Zakladacie tvárnice Ytong Start sa vyrábajú vo výške 124 mm ( skladobne 125 mm), čo zodpovedá ½ výškového modulu bežného muriva. Pri súčasnom trende navrhovať veľmi hrubé tepelné izolácie do podlahy prízemia je výška tvárnice 125 mm optimálnym spôsobom ako dosiahnuť primeraný parapet i svetlý rozmer miestnosti (viď porovnanie schém pri prvej rade výšky 250 mm a 125 mm). Pokiaľ potrebujeme štandardnú výšku, jednoducho použijeme dve rady zakladacích tvárnic – spolu 250 mm.

Pri murovaní sa prvá vrstva muruje na te¬pelnoizolačnú alebo vápenno¬-cementovú, príp. cementovú maltu. Prípadná druhá vrstva sa muruje na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm. Zásadne sa dodr¬žuje plnoplošné maltovanie celej ložnej i styčnej škáry.

Použitie a zhotovenie muriva

Vďaka svojej vysokej pevnosti v tlaku fb = 5,0 N/mm2 sa môže Ytong zaklada¬cia tvárnica bez problémov po¬užiť v rámci pravidiel pre navr¬hovanie tiež pre bežné tehlové murivo alebo murivo z vápennopieskových tvárnic.

Prvá zakladacia tvárnica sa osadí na najvyššie položený roh základovej dosky. Minimálna vrstva zakladacej malty má byť cca 10 mm, aby sa tvárnica dala poklepom gumovým kladivkom riadne usadiť do vodorovnej po¬lohy. Ložné i styčné škáry sa musia premaltovať v celej ploche. Pri takom zalo¬žení a použití zakladacej malty pevnostnej triedy min. M5 (podľa EN 998-2) je možné prvú vrstvu základových tvárnic zaťažiť na¬sledovne:

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteMinimálna šírka založenia 250 mm: 1 250 kN/m, 300 mm: 1 500 kN/m, 375 mm: 1 875 kN/m. Tieto hodnoty zaručujú homo¬génny podklad, ktorý je možné použiť na ľubovoľné murivo bez ďalších obmedzení zaťaženia v päte, navyše s vynikajúcimi te¬pelnoizolačnými vlastnosťami. Možnosť jednoduchého brúsenia a rezania tvárnic výrazne zjednoduší elimináciu nerovností základovej dosky v rámci prvej rady. To oceníme najmä pri ťažšie opracovateľných materiáloch, ktoré následne realizujeme na pripravenú rovnú plochu metódou tenkovrstvého murovania.

Tepelnoizolačné vlastnosti päty stien

Zakladacie tvárnice Ytong Start majú výpočtovú tepelnú vodivosť λU = 0,137 W/(m.K) vo všetkých smeroch. Oproti vodivosti obvodových tvárnic Ytong je hodnota len o niečo nižšia a odporúčané systémové detaily sa podarilo i napriek tomu navrhnúť tak, že vykazujú záporné hodnoty tepelných mostov. V porovnaní s vápennopieskovými tvárnicami s vodivosťou nad 0,8 W/(m.K) alebo hodnotou vodivosti v zvislom smere pri niektorých keramických tehlách je to veľmi malá hodnota. Vďaka tomu Ytong Start v takýchto kombináciách výrazne zmenšuje tepelné mosty pri základe.

www.ytong.sk

ZDROJ PR článok spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.