Multipor si skvele rozumie s Ytongom a vie zatepliť dom z oboch jeho strán

Zatepľovanie izolačnými doskami
Zdroj: Xella Slovensko

V prípade, že nie je možné zatepliť dom z vonkajšej strany, alebo to nedovoľuje vzhľad jeho fasády (napr. u historických budov), je ideálnym riešením vnútorné zateplenie minerálnymi doskami Multipor. Tieto dosky však môžete použiť aj pre vonkajšie zateplenie stavby.

Pre každého stavebníka sú výrobky značky Ytong symbolom osvedčeného a súčasne inovatívneho stavebného systému. Do sortimentu firmy Xella Slovensko ale patria okrem Ytongu a vápenno-pieskových tvárnic Silka aj minerálne tepelnoizolačné dosky Multipor. Tvárnice Silka spĺňajú najvyššie požiadavky na únosnosť a protihlukovú ochranu stavieb, dosky Multipor sú nehorľavé a ekologické dosky s výbornými tepelnoizolačnými schopnosťami. Všetky tri produktové skupiny sú synonymom kvalitného, ​​komfortného a zdravého bývania.

Zatepľovanie izolačnými doskami
Zdroj: Xella Slovensko

Kalcium-silikátové minerálne dosky Multipor sú vhodné pre vnútorné zateplenie, svoje uplatnenie majú aj ako vonkajšia izolácia

Minerálna nevláknitá izolácia Multipor je izotropná, masívna izolácia s vysokou hodnotou tepelnej ochrany, vďaka čomu významne znižuje spotrebu energie, resp. náklady na prevádzku domu. Dosky Multipor sa vyrábajú z čisto prírodných surovín v hrúbke od 50 mm do 200 mm a sú nielen tvarovo stále, ale aj odolné voči UV žiareniu, chemikáliám a vysokým či extrémne nízkym teplotám. Ak by ste s týmito doskami zatepľovali z vonkajšej strany steny, oceníte ich tvarovú stálosť, ktorá je v porovnaní s polystyrénom alebo minerálnou vatou výrazne vyššia. Multipor výborne odoláva aj ohňu – podľa STN EN 13 501-1 + A1 patria dosky Multipor do najvyššej triedy reakcie na oheň A1 – nehorľavé. Zároveň sú rezistentné proti vlhkosti a ich aplikácia je možná aj vo vlhkých priestoroch ako sú kúpeľne.

Zatepľovanie izolačnými doskami
Zdroj: Xella Slovensko

Podľa Ing. Martina Mihála, vedúceho technického oddelenia Xella CZ & SK, sú najčastejšie používané hrúbky dosiek 50 a 100 mm a ich návrhové (výpočtové) tepelné odpory sú R = 1,14 m2.K / W (dosky 50 mm) a R = 2,27 m2.K / W (dosky 100 mm). „To znamená, že tepelné straty starej steny z plnej pálenej tehly s hrúbkou 450 mm zníži 50 mm hrubá doska Multipor na tretinu a 100 mm hrubá doska Multipor na pätinu pôvodnej hodnoty. To sa výrazne prejaví v hodnotení energetickej náročnosti budovy a už s 50 mm doskou rieši vo väčšine prípadov tepelnú pohodu a povrchovú kondenzáciu.“

Veľkou prednosťou systému Multipor sú jeho absorpčné schopnosti – zateplenie vie s vlhkosťou pracovať a je schopné ju transportovať v celej ploche

Kalcium silikátové dosky Multipor sú kapilárne aktívnym materiálom, ktorý je vďaka svojej štruktúre schopný prijímať a prenášať vodu vo forme pary, prípadne kondenzátu. „Pri podmienkach vykazujúcich zvýšenú vlhkosť interiéru materiál ľahko prenáša vlhkosť do svojho jadra a pri zmene na priaznivé podmienky sa tejto prebytočnej vlhkosti zase rýchlo zbavuje odparovaním.“ hovorí Martin Mihál.

Zatepľovanie izolačnými doskami
Zdroj: Xella Slovensko

Nízka objemová hmotnosť a ľahká opracovateľnosť prinášajú jednoduché aplikačné postupy

Pracovný postup nie je pritom nijako zložitý: na steny sa pomocou Multipor ľahkej malty celoplošne nalepia dosky Multipor, následne sa na dosky aplikuje ďalšia vrstva malty Multipor so zapracovanou výstužnou tkaninou. Finálnu povrchovú úpravu môže tvoriť náter, stierka alebo obklad. Všeobecne platí, že povrch je vhodný na aplikáciu zateplenia, ak má súdržnosť minimálne 80 kPa a rovinnosť 5 mm na meter.

Všetky informácie o tepelnoizolačných minerálnych doskách Multipor nájdete na www.multipor.sk.

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o