Back to the article Suchá podlaha 4 / 7

Po stvrdnutí lepidla pretmelíme hlavy skrutiek a spoje. Suchý tmel prebrúsime. Po očistení od prachu môžeme ukladať nášľapnú vrstvu podlahy.