Back to the article Suchá podlaha 3 / 7

Uložíme druhú vrstvu dosiek tak, aby sa škáry vo dvoch vrstvách neprekrývali.