image 50696 25 v1

Ucelené informácie o stavebných materiáloch a odskúšaných postupoch

Odborné stavebnej verejnosti sa v týchto dňoch dostáva do rúk nová a veľmi rozsiahla Technická príručka, ktorú pre nich pripravila spoločnosť HELUZ. Tento popredný český výrobca murovacích systémov na našom trhu už niekoľko rokov poskytuje stavebníkom kompletnú ponuku konštrukčných materiálov pre hrubú stavbu.

Kolektív odborníkov spoločnosti HELUZ tiež maximálne podporuje projekčnú aj architektonickú činnosť. Veď kvalitné a profesionálne vykonaný projekt môže vzniknúť len na základe presných, podrobných a objektívnych informácií o jednotlivých stavebných materiáloch a odskúšaných systémových riešeniach.

Práve tieto informácie prináša nové rozšírené vydanie Technické príručky HELUZ. Ide o aktualizovanú verziu obsahujúcu ucelené informácie o stavebných materiáloch z produkcie spoločnosti HELUZ a ich používanie v súlade so súčasným stavom poznania. Množstvo informácií v nej je pripravená na prácu s pokročilými technológiami navrhovanie, vizualizácií a modelovanie akým je napr. BIM. Podklady sú určené pre odbornú verejnosť a sú vyhotovené v súlade s predpismi a smernicami platnými k 1. 1. 2018. Technická príručka v jednej zo svojich kapitol napríklad avizuje bezplatný prístup na webový portál pre projektantov spoločnosti spolupracujúce so spoločnosťou HELUZ. Webový portál je pripravené užívateľské prostredie, do ktorého sa vstupuje online z webových stránok spoločnosti HELUZ pod prihlasovacími údajmi. Na webovom portáli možno nájsť aktuálne konštrukčné detaily v DWG a PDF formátu, podporu pre BIM softvéry, informácie pre navrhovanie konštrukcií, výpočtové programy a ďalšie informácie ku konštrukčnému systému HELUZ ako sú napríklad prednášky zo seminárov HELUZ. Portál tiež slúži na komfortnejšiu komunikáciu priamo s pracovníkmi spoločnosti HELUZ.

Doteraz najobsiahlejší informačný materiál spoločnosti HELUZ je prehľadne rozčlenený do troch častí: Návrhová časť, Prehľad výrobkov a kapitoly obsahujúcej Technické listy.

Návrhová časť obsahuje kapitoly venované napr. legislatíve, tepelno-izolačným vlastnostiam, statike, akustike či realizácii muriva. Jej cieľom je priniesť objektívne poznatky z príslušného odboru potrebné a využiteľné pri projekčnej činnosti a navrhovanie.

Prehľad výrobkov je venovaný stručnému predstaveniu aktuálneho sortimentu stavebných materiálov HELUZ. Nasledujúce časť obsahujúca technické listy sa potom venuje detailným informáciám o tehlách na obvodové a vnútorné murivo, akustickým tehlám, ostatným tehlovým výrobkom vrátane spojív a komínových systémov HELUZ. V technických listoch nechýbajú samozrejme ani informácie o technických parametroch výrobkov.

Nová Technická príručka prináša prehľad pre správne začlenenie výrobkov spoločnosti HELUZ tehliarsky priemysel v. o. s. Tak, aby boli využité všetky prednosti tehlového systému na zhotovenie hrubej stavby. Informácie uvedené v tejto publikácii sú uvádzané na základe dlhoročných skúseností a normatívnych odkazov.

Autori nového rozšíreného vydania Technickej príručky HELUZ sa snažili, aby sa príručka stala zdrojom informácií a inšpirácií všetkým projektantom, architektom, technikom v stavebnej praxi, ale aj študentom priemyselných škôl stavebných smerov. Veria, že sa príručka stane ich dobrým pomocníkom a budú sa k nej radi vracať. Tak budú splnené ciele spoločnosti HELUZ aj vytvorené predpoklady pre vzájomne výhodné partnerstvo a spoluprácu.

www.heluz.sk 

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.