Výsledky súťaže o návrh zavlažovacieho systému od www.predomyazahrady.sk.

Ďakujeme všetkým súťažiacim za množstvo fotografií záhrad, ktoré nám do redakcie prišli.

Vyhrať návrh zavlažovacieho systému od www.predomyazahrady.sk a výrobky Rain Bird v hodnote 50 € však mohol iba jeden z vás a stal sa ním pán Andrej B. z Čiernej Vody. Výhercovi gratulujeme!