Alkohol za volant nepatrí!
Galéria (7) Zdroj: BECEP MD SR

Alkohol za volant nepatrí!

Na Slovensku platí nulová tolerancia alkoholu za volantom. Vplyv alkoholu na vodiča priamo úmerne závisí od množstva požitého alkoholu a každý vypitý pohárik zvyšuje pravdepodobnosť nehody. V prvom rade alkohol ovplyvňuje stratu sebakontroly a mnoho vodičov sa následne domnieva, že jazdí bezpečne, i keď je to iba ich mylný subjektívny dojem.

Galéria

Alkohol za volant nepatrí!
Nárast pravdepodobnosti dopravnej nehody v závislosti od množstva požitého alkoholu
Orientačný čas odbúravania alkoholu z krvi
Letákové kampane BECEP MD SR zamerané na alkohol a alkohol u mladých vodičov
Zážitkové vzdelávanie študentov v Novom Meste nad Váhom: okuliare simulujúce stav po požití alkoholu.
Súťaž profesionálnych vodičov Kráľ a kráľovná ciest 2023 v Nitre.

Taktiež spôsobuje impulzívnejšie a riskantnejšie správanie, najmä u mladých vodičov. Zhoršuje reakčný čas, koordináciu pohybov, pričom častokrát dochádza k úplnej strate kontroly vodiča nad vozidlom, ktoré následne končí mimo vozovky. Vplyvom alkoholu sa zmenšuje zorné pole vodiča a spôsobuje rozostrené vnímanie situácie na ceste. Týmto konaním vodič ohrozuje nielen seba, ale aj životy ostatných účastníkov cestnej premávky.

Nárast pravdepodobnosti dopravnej nehody súvisí s koncentráciou alkoholu v krvi. Pri 0,5 promile alkoholu (dve 0,5-litrové pivá) je u vodiča pravdepodobnosť dopravnej nehody o 100 % vyššia ako u vodiča, ktorý nepil. Pri 0,8 promile je vyššia až o 400 %.

Nárast pravdepodobnosti dopravnej nehody v závislosti od množstva požitého alkoholu
Nárast pravdepodobnosti dopravnej nehody v závislosti od množstva požitého alkoholu | Zdroj: BECEP MD SR

Zákonné sankcie v skratke

Jazda pod vplyvom alkoholu do 1 promile je priestupkom, za ktorý možno vodičovi uložiť peňažnú pokutu a tiež zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Platí to aj pri požití inej návykovej látky. Ak sa vodič vozidla odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, prihliada sa na neho ako na vodiča pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a hrozí mu preto ešte vyššia peňažná pokuta a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Orgán Policajného zboru SR rozhodne o preskúmaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti vodiča a preskúšaní jeho odbornej spôsobilosti. Pozor, ak je u vodiča zistené požitie alkoholu v množstve viac ako 1 promile, ide už o trestný čin, za ktorý hrozí trest odňatia slobody.

Bližšie informácie o druhoch a výškach sankcií sú uvedené v platnej legislatíve – zákone o cestnej premávke, zákone o priestupkoch a trestnom zákone.

Buďte zodpovední, život za to stojí!

Skôr, ako sa pôjdete von zabaviť, porozmýšľajte, ako sa budete vracať domov. Dohodnite sa vopred, kto bude šoférovať pri návrate zo zábavy a nebude piť alkohol.

V nasledujúcej tabuľke je orientačný čas odbúravania alkoholu z krvi.* Tento čas veľa vodičov podceňuje.

Orientačný čas odbúravania alkoholu z krvi
Orientačný čas odbúravania alkoholu z krvi | Zdroj: BECEP MD SR

*u muža s hmotnosťou 85 kg v hodinách, u ženy s hmotnosťou 60 kg je odbúravanie približne 1,6x pomalšie

Šoférovanie pod vplyvom alkoholu spôsobuje smrť a utrpenie častejšie, ako si myslíte. Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy SR (BECEP MD SR) preto dôrazne vyzýva – správajte sa zodpovedne voči sebe aj ostatným účastníkom cestnej premávky a vopred myslite na následky nerozvážneho konania!

Zdroj: PR článok Oddelenia BECEP Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje