slamené balíky

Dvor a záhrada
Balíkovač zo smetnej nádoby

Pre lepšie uskladnenie sena sa balí do balíkov, v ktorých je seno natlačené a zviazané. Keď máte malú lúku, pri ktorej je vám zbytočné investovať do techniky a potrebujete si pripraviť pár balíkov sena, tento návod môže byť pre vás skvelou inšpiráciou.

Zelenina a ovocie
Ako dopestovať kvalitnú zeleninu na neúrodnej pôde? Na slame!

Pestovanie mnohých druhov zeleniny na komposte či kompostovanom hnoji nie je žiadna novinka. Aj toto sa dá ešte zlepšiť a zjednodušiť a navyše sa dá pritom dobre využiť aj taký prebytočný produkt poľnohospodárstva, akým je slama.

Kde sa diskutuje