prídasy do betónu

Stavebný materiál
image 50919 25 v1

Okrem vhodne zvoleného cementu môžete vlastnosti betónu upraviť aj špeciálnymi prísadami. Vďaka nim nebude predstavovať problém ani betónovanie počas mrazov.