povrchová úprava fasády

Stavebný materiál
image 41270 25 v1

Povrchová úprava obvodového plášťa dodáva rodinnému domu nielen konečný vzhľad, ale vytvára aj ochrannú vrstvu, ktorá bráni prenikaniu vlhkosti a ostatných nežiaducich vplyvov do podkladových vrstiev. Preto by ste jej výberu mali venovať náležitú pozornosť a nízka cena by nemala byť hlavným kritériom.

Kde sa diskutuje