image 41270 25 v1
Galéria (14)

Akú povrchovú úpravu vybrať na fasádu

Povrchová úprava obvodového plášťa dodáva rodinnému domu nielen konečný vzhľad, ale vytvára aj ochrannú vrstvu, ktorá bráni prenikaniu vlhkosti a ostatných nežiaducich vplyvov do podkladových vrstiev. Preto by ste jej výberu mali venovať náležitú pozornosť a nízka cena by nemala byť hlavným kritériom.

Galéria

Povrchové úpravy fasád
Povrchové úpravy fasád
Povrchové úpravy fasád
Povrchové úpravy fasád
Povrchové úpravy fasád
Povrchové úpravy fasád
Povrchové úpravy fasád
Povrchové úpravy fasád

Pri výbere fasádnej omietky či náteru si určite nechajte poradiť odborníkom. Dôležité je zvážiť vlastnosti, ktoré by mala povrchová úprava spĺňať, aby čo najefektívnejšie ochránila podkladové vrstvy. Pri výbere treba brať do úvahy podmienky prostredia, v ktorom sa stavba nachádza – vyššia vlhkosť v blízkosti vodných tokov či lesa, vyššia nadmorská výška, zvýšený výskyt zrážok počas roka, zvýšená hladina smogu a nečistôt v ovzduší, priamy a celodenný účinok slnečného žiarenia. To všetko môže ovplyvniť životnosť omietky či náteru. Medzi nežiaduce efekty, ktoré znižujú funkčnosť, patrí tvorba rias, machov a lišajníkov na povrchu fasády, tvorba trhlín či znečistenie fasády. Nemenej významná je aj strata farebnosti.

V princípe platí základné pravidlo. Ak chcete dosiahnuť zvýšenú odolnosť vonkajšej fasády proti oteru, oderu, poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu, odporúča sa použiť finálnu fasádnu omietku. Fasádne omietky sú v celej hrúbke prefarbené, hydrofobizované, prípadne s protiplesňovou úpravou. V súčasnosti sú dostupné rozličné varianty, ktoré umožňujú aj zaujímavé estetické stvárnenie, dokonca imitujú vzhľad dreva, kovu, tehlových pásikov alebo pohľadového betónu.

Fasádny náter vykazuje vždy vyššiu pružnosť ako samotná omietka, preto dokáže premostiť (čiže schovať) pohyby v omietke, ktoré už omietka nemusí zniesť. Súvrstvie na vonkajšom tepelnoizolačnom kontaktnom systéme (ETICS) tvorené výstužnou maltou so zapracovanou sklotextilnou mriežkou a povrchovou tenkovrstvovou omietkou je často vystavené extrémnym podmienkam súvisiacim najmä s teplotnými zmenami. Keď si predstavíte toto súvrstvie, ktoré má hrúbku približne 8 mm, a teplotné zmeny, ktorým je vystavené (napr. pre jarné ráno je charakteristická teplota 6 °C, na obed môže byť teplota na povrchu fasády aj viac ako 50 °C), z fyzikálneho hľadiska je pochopiteľné, že dochádza k pohybom v povrchovej vrstve a k možnosti vzniku mikrotrhlín. Ak na fasáde vzniknú mikrotrhliny, tieto počas daždivých dní tvoria vstupnú bránu na prenikanie vlhkosti do ETICS. Práve výrazne vyššia pružnosť náteru zabezpečí, že ak sa aj v omietke ošetrenej fasádnym náterom objavia mikrotrhliny, tento náter trhliny neprenesie, čiže trhliny ostávajú stále chránené pred poveternostnými vplyvmi. Navyše, nátery vo všeobecnosti lepšie znášajú veľké množstvá pigmentov, ktoré sú potrebné na farebné stvárnenie fasády. Pigmenty v náteroch vykazujú dlhšiu životnosť, fasáda je dlhší čas stálofarebná, vyblednutie alebo zmena odtieňa nie sú ani počas niekoľkých rokov viditeľné.

Nátery možno použiť aj na oživenie farebnosti fasády alebo úplnú zmenu jej vzhľadu. Môžu sa aplikovať aj na stavby, ktoré nezatepľujeme, ale len omietame.

Tenkovrstvové omietky

Ceresit CT75 – Silikónová omietka, štruktúra ryhovaná

Tenkovrstvová dekoratívna omietka na vonkajšie a vnútorné použitie. Samočistiaca, odolná proti znečisteniu, vysokopružná a odolná proti nárazom, vysokoparopriepustná s nízkou nasiakavosťou, odolná proti poveternostným vplyvom, plesniam, riasam a hubám, s vysokou farebnou stálosťou a nasiakavosťou. Vhodnými podkladmi sú: tradičné omietky, betónové podklady, tepelnoizolačné systémy, v interiéri aj na sadrové podklady, drevotrieskové a sadrokartónové dosky.

Orientačná spotreba: 2,5 až 2,7 kg/m2 (hrúbka 2 mm)
Balenie: plastová nádoba, 25 kg
Cena: od 55 €/25 kg balenie (v závislosti od farebného odtieňa)
Výrobca: Henkel

Silikónová ryhovaná omietka (NRC)

Jednoducho spracovateľná pastovitá omietka pripravená na okamžité použitie. Určená na vytváranie finálnych povrchových úprav stavebných konštrukcií vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Zároveň je vhodná na vytváranie dekoratívnej a ochrannej vrstvy ETICS. Vysokoodolná proti znečisteniu, s vysokou farebnou stálosťou, na vytvorenie vysokoparopriepustného a vodoodpudivého povrchu s vysokou mechanickou odolnosťou a pružnosťou, odolná proti hubám, machom a riasam. Vhodnými podkladmi sú: nosné minerálne omietky, betón a vrchné
vrstvy ETICS.

Orientačná spotreba: 2,2; 2,8; 3,6 kg/m2 (hrúbky: 1,5; 2 a 3 mm)
Balenie: plastová nádoba, 25 kg
Cena: od 43,50 €/25 kg balenie (v závislosti od farebného odtieňa)
Výrobca: Cemix

Baumit SilikonTop

Pastovitá tenkovrstvová prefarbená omietka na báze silikónových živíc. Vysokovodoodpudivá, tenkovrstvová omietka, odolná proti nepriaznivým klimatickým podmienkam, paropriepustná, ľahko spracovateľná, s obsahom prísady proti mikroorganizmom. Škrabaná a ryhovaná štruktúra. Vhodnými podkladmi sú: minerálne omietky a stierky, sanačné omietky, betón a vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS).

Orientačná spotreba: 2,5; 2,9; 3,9 kg/m2 (hrúbky: 1,5; 2 a 3 mm škrabaná štruktúra); 2,6; 3,6 kg/m2 (hrúbky: 2 a 3 mm ryhovaná štruktúra)
Balenie: plastová nádoba, 25 kg
Cena: 58,80 €/25 kg balenie
Výrobca: Baumit

Capatect SH Reibputz

Silikónová omietka so štruktúrou zrno na zrno na dekoratívnu úpravu minerálnych omietok. Vysokodifúzna, po vyschnutí hydrofóbna, vysokoodolná proti znečisteniu, odolná proti poveternostným vplyvom, priemyselným odpadovým plynom, primárnemu napadnutiu mikroorganizmami a mechanickému zaťaženiu. Vhodnými podkladmi sú: neošetrené omietky, betón, pevne držiace minerálne a disperzné podklady a výstužná vrstva vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS).

Orientačná spotreba: 2,4; 2,6 až 2,9 kg/m2 (hrúbky: 1,5; 2 a 3 mm)
Balenie: plastová nádoba, 25 kg
Cena: od 60 €/25 kg balenie
Výrobca: Caparol

JUBIZOL Silicone finish T

Škrabaná silikónová omietka so zrnitosťou 2.0 na dekoračnú ochranu fasádnych stenových povrchov. Omietka s vysokou pevnosťou a dobrou paropriepustnosťou, vysokovodoodpudivá, odolná proti pôsobeniu dymových plynov, UV žiareniu a iných atmosférických vplyvov. Dlhodobo odolná proti napadnutiu riasami a plesňami. Vhodnými podkladmi sú: jemné vápennocementové a cementové omietky, betón, vláknocementové a sadrokartónové dosky, drevotrieska a povrch ETICS.

Orientačná spotreba: 2,8 kg/m2
Balenie: plastová nádoba, 25 kg
Cena: 60 €/25 kg balenie, biela
Výrobca: JUB

Policolor Silikónová omietka

Silikónová omietka s vysokou paropriepustnosťou a nízkou nasiakavosťou, odpudzujúca vodu, so zvýšenou ochranou proti vzniku rias a plesní, vysokou priľnavosťou a mechanickou odolnosťou, s odolnosťou proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Možno vytvoriť povrch s ryhovanou a hladenou štruktúrou. Vhodnými podkladmi sú: minerálne omietky, murivo, váľky, povrch ETICS.

Orientačná spotreba: 2,8 až 3 kg/m2 (hrúbka 2 mm, ryhovaná štruktúra)
Balenie: plastová nádoba, 25 kg
Cena: 48,08 €/25 kg balenie
Výrobca: Polifarbe

Fasádne nátery

Ceresit CT 49 Silix XD®

Nano-silikónový náter
Vysokohydrofóbny, paropriepustný náter na fasády a do interiéru. Náter s nízkou nasiakavosťou, so samočistiacim efektom, premosťujúci trhliny, s vysokou elasticitou, vysokoodolný proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu, tixotropný, odolný proti napadnutiu riasami, plesňami a hubami. Vhodnými podkladmi sú: cementová, vápennocementová a vápenná omietka, betón, tenkovrstvové minerálne a minerálne polymérové, silikátové, silikónové a akrylátové omietky, sadrové povrchy, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, pevné nátery.

Orientačná spotreba: približne 0,3 l/m2 (v závislosti od rovnosti a nasiakavosti podkladu, v dvoch vrstvách)
Balenie: plastová nádoba, 15 kg
Cena: od 100 €/15 kg balenie (v závislosti od farebného odtieňa)
Výrobca: Henkel

Silikónový fasádny náter (FNB/FNC)

Silikónový fasádny náter na povrchovú úpravu všetkých minerálnych omietok a podkladov. Možné použiť ako renovačný náter na staré súdržné a nosné silikónové, silikátové, disperzné alebo minerálne nátery a pastovité omietky. Egalizačný náter na šľachtené minerálne omietky. Vysokovodoodpudivý, vysokopriepustný pre paru a CO2, vysokoodolný proti znečisteniu, odolný proti hubám, machom a riasam.

Orientačná spotreba: približne 0,3 až 0,45 kg/m2 (dvojitý náter)
Balenie: plastová nádoba, 8 alebo 24 kg
Cena: od 100,80 do 134,40 €/24 kg balenie (v závislosti od farebného odtieňa)
Výrobca: Cemix

Baumit NanoporColor

Minerálny farebný náter na báze vodného skla, vysokoodolný proti znečisteniu, paropriepustný, na vonkajšie použitie. Špeciálna mikroštruktúra, nanokryštalické a anorganické prísady prispievajú k zreteľnej redukcii znečistenia fasády. S trvalo aktívnou ochranou pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov na fyzikálnom princípe fotokatalýzy. Vhodnými podkladmi sú: staré a nové minerálne a organické omietky a stierky, betón. Náter vhodný aj na obnovu farebného náteru na tepelnoizolačných systémoch.

Orientačná spotreba: približne 0,5 kg/m2 (vrátane základného náteru)
Balenie: plastová nádoba, 5 alebo 25 kg
Cena: 201 €/25 kg balenie
Výrobca: Baumit

CarboSol

Fasádna farba s plniacimi vlastnosťami vystužená uhlíkovými vláknami. Kombinácia spojiva SilAcryl-silikon a nanoštruktúra pigmentov/plnidiel prispievajú k minimalizácii zašpinenia povrchu. Odolná proti poveternostným vplyvom, vodoodpudivá, odolná proti agresívnym látkam v ovzduší a alkáliám, vysokopriepustná pre CO2, nízke pnutie, s obsahom fotokatalyticky pôsobiacich pigmentov, nízka plnivosť, vysoká krycia schopnosť. Vhodná na zatieranie technicky podmienených trhlín v omietke. Vhodnými podkladmi sú: dobre priľnavé silikátové a silikónové farby, matné disperzné nátery, syntetické omietky a neporušené tepelnoizolačné systémy.

Orientačná spotreba: približne 0,5 až 0,8 kg/m2 (medzináter a dokončovací náter)
Balenie: plastová nádoba, 5 a 25 kg
Cena: od 216 €/25 kg balenie
Výrobca: Caparol

NANOXIL Color

Mikroarmovaná samočistiaca fasádna farba s fotokatalytickým efektom vyrobená na základe vodnej disperzie silikónových spojív. Na dekoratívnu ochranu pevných, reliéfne upravených, hrubých a hladkých, jemne zrnitých povrchov. Farba vysokoodolná proti dymovým plynom, UV žiareniu a i. poveternostným vplyvom, vysokovodoodpudivá, odolná proti napadnutiu riasami a plesňami, vysokoparopriepustná a s vysokou krycou schopnosťou. Vhodnými podkladmi sú: vápennocementové a cementové omietky, betón, vláknocementové, a i. fasádne dosky, staré pevne držiace akrylátové, silikátové a silikónové nátery a dekoratívne omietky.

Orientačná spotreba: približne 0,3 až 0,7 l/m2 pre dvojnásobný náter (v závislosti od nasiakavosti a drsnosti povrchu)
Balenie: plastová nádoba, 16 l
Cena: 174 €/16 l balenie, biela
Výrobca: JUB

NEO Fasádna farba

Fasádna farba s obsahom látky Teflon®, s povrchovou ochranou a špeciálnymi prísadami. Svetlostála fasádna farba, odolná proti kyslým dažďom a priemyselným exhalátom, vysokoparopriepustná, rýchlotuhnúca, matná, umývateľná, oteruvzdorná, s vysokou krycou schopnosťou a roztierateľnosťou. Vhodnými podkladmi sú: vápennocementové omietky, murivo, drevovláknité, drevotrieskové, cementotrieskové a sadrokartónové dosky, betón, pórobetón, brizolitové omietky a pod.

Orientačná spotreba: približne 0,5 l/m2
Balenie: plastová nádoba, 10 kg
Cena: 44,56 €/10 l balenie
Výrobca: Polifarbe

Text: Andrea Dingová v spolupráci so Slavomírom Vicianom zo spoločnosti Henkel Slovensko a s firmami Baumit, Caparol, Cemix, JUB, Polifarbe
Foto: isifa/Shutterstock, archív firiem
Zdroj: časopis Urob si sám 5/2017

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje