drevené stropy

Stavba
image 45662 25 v1

Drevené trámové stropy sa najčastejšie dostávajú do centra pozornosti pri obnove podláh v staršej zástavbe. Jednou z vhodných metód rekonštrukcie podlahy na trámovom drevenom strope je použitie suchých podlahových systémov.

Stavebný materiál
image 41664 25 v1

Ešte vo fáze projektovania rodinného domu sa musíme rozhodnúť, aký materiál použijeme na stropné konštrukcie. Voľba typu stropnej konštrukcie závisí najmä od vzdialeností – rozpätí nosných konštrukcií stropu.

Kde sa diskutuje