bioplyn

Aktuality
Prvá biometánová stanica v Jelšave

Dlhodobou víziou slovenského plynárenského sektora je postupné nahradzovanie fosílneho zemného plynu bezemisnými alebo nízkoemisnými plynmi (biometán, vodík). Na Slovensku je už v súčasnosti v prevádzke vyše sto bioplynových staníc. Zariadenie na prečistenie bioplynu a získanie čistého biometánu má už prvá z nich. Nachádza sa v Jelšave a dokáže vyrobiť 89 MWh biometánu denne, ktorý už vtláča do plynárenskej distribučnej siete.

Kde sa diskutuje