Ako získať príspevok na nový rodinný dom?

Od 1. mája 2019 je možné získať príspevok na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie. Aké sú podmienky jeho získania a na čo je možné tento príspevok použiť?

Prečo prichádza Ministerstvo dopravy a výstavby SR s takýmto príspevkom?

Cieľom ministerstva je podporiť zvyšovanie počtu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.

Aké podmienky musí spĺňať rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie na získanie príspevku?

Podmienky na poskytnutie príspevku na nový rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie sú tieto:

• rodinný dom a jeho obalové konštrukcie (obvodový plášť, strešný plášť, vonkajšie otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom) musia spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda A0 uvedená v energetickom certifikáte a dosiahnutie normalizovaných hodnôt súčiniteľa prechodu tepla konštrukcií požadovaných pre stavby po roku 2020);

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po 31. decembri 2014. Podľa najnovšej novely zákona č. 555/2005 Z. z., ktorá bude účinná od 10. 3. 2020, sa tento hraničný dátum kolaudačného rozhodnutia zmení. Po novom to bude najskôr dva roky pred rokom podania žiadosti (ak sa teda podá žiadosť v r. 2020, tak právoplatné kolaudačné rozhodnutie musí byť udelené v rokoch 2018 až 2020);

• celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m² (uvedená v energetickom certifikáte);

• rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky, je využívaný výlučne na bývanie a nebol naň v minulosti poskytnutý tento príspevok alebo podpora na jeho obstaranie od Štátneho fondu rozvoja bývania. Pri tejto podmienke bude rovnako od 10. 3. 2020 platná zmena. Podľa nového znenia sa príspevok poskytne len za podmienky, ak na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý príspevok podľa zákona č. 555/2005 Z. z., podpora podľa osobitného predpisu (ŠFRB), verejné prostriedky alebo finančné prostriedky Európskej únie v rámci iných podporných programov.

financovanie stavby domu
Zdroj: istock.com

Do akej výšky možno tento príspevok získať?

Príspevok na nový rodinný dom možno poskytnúť vo výške 8 000 €, pričom tento príspevok bude poskytnutý v plnej sume a nebude sa prepočítavať podľa žiadnych kritérií. O príspevok nie je možné žiadať pred výstavbou rodinného domu, ale iba po kolaudácii.

Aký je postup predkladania žiadostí?

Žiadosti sa predkladajú na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR (predpokladaný termín novej výzvy: apríl 2020). Po vyplnení a odoslaní formulára elektronickej podoby žiadosti o príspevok, ktorý sa nachádza na stránke www.zatepluj.sk, sa vygeneruje jej listinná podoba a tú vrátane príloh predloží žiadateľ ministerstvu v lehote do 10 pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej podoby žiadosti. Základnými prílohami k žiadosti potrebnými na overenie zákonných podmienok sú tieto dokumenty:

• právoplatné kolaudačné rozhodnutie,

• projektová dokumentácia (architektonická časť),

• fotodokumentácia.

stavba rodinného domu
Zdroj: istock.com

Všetky prílohy ostávajú v archíve ministerstva a nezasielajú sa žiadateľom späť. Rodinný dom musí mať, samozrejme, vydaný energetický certifikát, ktorý však ministerstvu netreba predkladať. Žiadateľ oznámi ministerstvu iba číslo daného energetického certifikátu, na základe ktorého si ministerstvo tento certifikát a údaje v ňom uvedené overí v centrálnej evidencii energetických certifikátov. Takýto postup sa už zaviedol aj pri príspevku na zateplenie rodinného domu.

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s MDV SR, sekciou bytovej politiky a mestského rozvoja, odborom ekonomiky bývania
FOTO: iStock
ZDROJ: časopis Urob si sám

 1. David Cs. says:

  Naša krajina sa môže hanbiť za takú štátnu podporu čo odkopírovali z okolitých štátov s rozdielom, že iné krajiny napr. Maďarsko ponúka finančnú podporu minimálne 3 x vyššiu ako u nás a nevzťahuje sa na A0 domy ale podporujú mladé rodiny na kúpu a aj na výstavbu domov nezávisle od energetickej kategórii budovy.
  U nás zas sú len podporovaný tí, ktorý potrebujú najmenej pomoc.
  Keď mám peniaze na realizáciu tepelných čerpadiel (aby som mal dom v kategórií A0 musím využívať obnoviteľné zdroje napr. nejaké tepelné čerpadlo) tak tých 8000€ čo je štátna dotácia bude pre mňa nepodstatná keďže vybudovanie tepelných čerpadiel sú oveľa nákladnejšie ako je štátna podpora. Radšej budem mať dom v A1 al. A2 (aj keď už od tohto roka nie je možné podľa legislatívy) a nebudem realizovať obnoviteľné zdroje a ušetril som na tepelnom čerpadle dosť veľa.

 2. Maca says:

  Ano je to velmi malo kedze uz pozemky a pripojky su velmi drahe….pomoc mladym veru s 8000 nekako velmi nepomoze…
  A vrcholom je ze ked stat chce aby mladi ludia zakladali rodiny musia mat v prvom rade slusne byvanie…byty su velmi predrazene ….najomne byty ako pomoc s vysokym najomnym to tiez nechapeme….a uz vrcholom je ked sa rozhodnete na ukor vysokej hypoteky stavat tak si musite zaplatit pristupovu cestu..
  V nasom pripade sa zlozit na celu ulicu…
  Mesta dediny chcu aby mladi ostali v danej lokalite tak by stat mal prispit na komunikacie…si myslime…je to fakt nepochopitelne…takze ta vypomoc by naozaj mala byt aspon nekakych 30 000 eur…stat by sa mohol aj nad tymto zamysliet…aj pan boris kollar.

  .

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje