Ako správne zlikvidovať zvyšné farby?

farby v plechovkách
Zdroj: isifa/Shutterstock

Po maľovaní fasády našej chalupy nám ostal väčší zvyšok farieb. Sú nejaké zberné dvory, na ktoré by sme mohli odviezť farbu v plastových vedrách? Milan, Nová Dubnica

Vodouriediteľné farby nie sú podľa platnej európskej legislatívy (nariadenie (ES) č.1272 / 2008 [CLP/GHS]) klasifikované ako nebezpečný odpad. Ich zvyšky je však potrebné ako nebezpečný odpad vnímať podľa smernice Rady EÚ 91/689/EEC, a to z dôvodu, že nie je zabezpečená úplná ochrana pred mikrobiálnou kontamináciou zvyškov náteru po použití.

Zvyšky farby a aj voda musia byť po umytí spracované vo vhodnej čistiarni odpadových vôd. Odpad sa nesmie vypustiť do kanalizácie neupravený, ak to nie je úplne v súlade s požiadavkami všetkých príslušných orgánov. Ak teda maľujete na chalupe alebo inde, kde nie je kanalizácia ústiaca do príslušnej čistiarne, v žiadnom prípade nevylievajte zvyšky do potoka alebo na lúku.

Farba nesmie kontaminovať pôdu alebo uniknúť do vodných tokov. Neostáva vám iné, len ich odovzdať ako nebezpečný odpad alebo odviezť do mesta. Syntetické farby a všetko, čo s nimi prišlo do kontaktu, je nebezpečným odpadom. A podľa toho so zvyškami musíme zaobchádzať.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteZvyšky farieb, špinavé obaly a štetce, handry atď. odovzdajte v najbližšom zbernom dvore, ktorý zbiera aj nebezpečný odpad. Ak máte v danom mieste trvalé bydlisko, je táto služba zadarmo. Za likvidáciu nebezpečného odpadu zaplatil už výrobca pri uvedení obalu na trh v rámci systému združeného plnenia.

Text: Andrea Dingová v spolupráci s firmami
Foto: isifa/Shutterstock

Komentáre

  1. Ja osobne likvidujem zvyšky farieb tak že ich jednoducho zlejem , no pozor treba dávať na to či sú to farby syntetické ,acetónové alebo akrylátové, ja osobne používam jedine farby syntetické takže ich môžem miešať je úplne jedno aký odtieň bude po zmiešaní lebo s takouto farbou natieram drevené kolíky či už k paprikám, rajčinám a to do jednej tretiny výšky teda hlavne to čo bude v zemi a takto zlikvidujem zvyšky farieb a ešte mám úžitok z toho že tieto kolíky mi vydržia oveľa viac ako neošetrené.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.