Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Galéria (11) Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN

Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble

Dlažba Bradstone Cobble poskytuje priestor na skutočne individuálne stvárnenie priestoru. Pomocou štyroch formátov a dostupných farieb je možné vytvoriť autentický chodník či príjazdovú cestu ako z iného storočia. Pokládku uľahčuje abecedné označenie jednotlivých formátov, pravidelné širšie škáry sú docielené dištančnými prvkami na profilových hranách dlažby. Na ohraničenie plochy odporúčame použiť (v prípade slonovinovej melírovanej a pieskovcovej farby) obrubníky Bradstone Old Town.

Galéria

Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble

Čo na výstavbu potrebujete

Materiál:

 • Bradstone Cobble dlažba, Bradstone Old Town obrubník
 • kremičitý piesok na škárovanie fr. 1,0 – 3,1 mm – pre šírku škáry 5 – 10 mm
 • cement, štrkopiesok a voda na betónovú zmes
 • štrk, voda

Náradie:

 • fúrik, vedro, lopata, murárska lyžica,
 • vodováha, gumené kladivo, drevená lata,
 • stavebná šnúra, meter, stavebná ceruzka,
 • rukavice, zmeták,
 • vibračná doska.

Náročnosť: stredná náročnosť
Počet osôb potrebných na výstavbu: 2 osoby

Čas: Na realizovanú plochu 11 m2 bolo potrebných pribl. 16 hodín. (Optimálny čas realizácie podľa uvedeného postupu za vhodných poveternostných podmienok a bez technologických prestávok.)

Obdobie: jar, leto, jeseň

Použité výrobky Semmelrock:

 • Bradstone Cobble dlažba
 • Bradstone Old Town obrubník

Na ohraničenie plochy, na ktorú bude pokladaná dlažba Bradstone Cobble, využijeme obrubníky z produktovej rodiny Bradstone Old Town, aby bola celá plocha vizuálne súrodá.

Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN

Pomocou vymeriavacej šnúry si vytýčime rovinu pre umiestnenie vnútornej hrany obrubníka. Obrubník uložíme do pevného betónového lôžka a horizontálne zarovnáme pomocou vodováhy a úderov gumeného kladiva. Následne upevníme pozíciu obrubníka betónom aplikovaným po oboch stranách obrubníka.

Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN

Priestor určený na ukladanie dlažby Bradstone Cobble vyplníme lôžkom z drveného kameniva. Na spodnú vrstvu použijeme hrubšiu frakciu kameniva, vrchnú vrstvu štrkového podkladu vytvoríme z jemnejšej frakcie (drvené kamenivo fr. 4 až 8 mm). Táto vrstva musí byť zhotovená v rovnomernej hrúbke 3 až 4 cm.

Pri zarovnaní hornej vrstvy ukladacieho lôžka uvažujeme s určitým navýšením (5 až 10 mm), s prihliadnutím na predvibrovanie tohto lôžka. Na zhutnenie ukladacieho lôžka použijeme vibračnú dosku. V prípade poklesu podkladu dosýpame a zarovnáme ukladacie lôžko podľa potreby a opakovane zhutňujeme.

Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN
Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN

Na zhutnené štrkové lôžko ukladáme dlažbu Bradstone Cobble. Ukladáme do vzoru podľa vlastného výberu, vyrovnávame pomocou vodováhy. Správne dosadnutie dlažby na lôžko upravíme poklepaním gumeným kladivom.

V prípade rohov, uhlov a prekážok zasahujúcich do plochy si presne naznačíme miesto rezu a režeme pomocou kotúčovej píly s kotúčom určeným na rezanie betónu.

Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN

Po dokončení pokládky škárujeme kremičitým pieskom na škárovanie s frakciou 1,0 – 3,1 mm. Rozprestierame pomocou metly až do zaplnenia škár.

Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN

Dlažbu pozametáme od zvyšného piesku a plochu zhutníme vibračnou doskou s hmotnosťou do 100 kg.

Výstavba chodníka z dlažby Bradstone Cobble
Zdroj: SEMMELROCK STEIN + DESIGN

Po zhutnení môžeme v prípade potreby dosypať škáry kremičitým pieskom.

Zdroj: PR článok SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje