image 30807 25 v1
Galéria (28)

Staviame záhradný domček – 5. časť: Pomocná strieška nad soklom

Hoci domček stojí na platni vyvýšenej nad terénom, voda sa pri daždi dostane cez škáry i tam, kde by sa nemala. Ak nám z pokrývania strechy zostal zvyšný materiál, môžeme nad soklom záhradného domčeka vytvoriť striešky, tzv. sukničky, ktoré zrážkovú vodu odvedú mimo domčeka.

Galéria

Soklová strieška
Soklová strieška
Soklová strieška
Soklová strieška
Soklová strieška
Soklová strieška
Soklová strieška
Soklová strieška

UROB SI SÁM

náročnosť: ***
čas: 1 deň
náklady: 104 €
ľudia: 1
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 104 €
(skutočná spotreba)
• rezivo 8 €
lišty 30 × 20 mm, surový smrek (210 €/m3), paletové dosky 20 mm zo zberného dvora
• krytina 89 €
napr. Katepal Ultrabase (41 €/15 m2), napr. Katepal Katrilli šablóny (32,25 €/3 m2), napr. Katepal Katrilli pásy (47,36 €/20 m)
• spojovací materiál 3 €
napr. lepenkové BANKS FeZn 5° 20 mm (9,10 €/2,5 kg), sponky G18 13 mm, sponky G16 45 mm
• povrchová úprava 4 €
napr. Balakryl napúšťadlo (4,55 €/0,5 l), Primalex vrchná farby (6,02 €/0,9 l)

NÁRADIE A POMÔCKY
 píla, kladivo
 pneumatická klincovačka
 pneumatická sponkovačka
 maliarska miska
 štetec 

PRACOVNÝ POSTUP 

1. LIŠTY
Na zjednotenie obvodu platformy si narežeme drevené lišty s prierezom 25 × 30 mm. Aby boli rohové spoje pekné, zarežeme ich pod 45° uhlom. 

2. KLINCOVANIE
Lišty upevníme po obvode platformy domčeka. Tam, kde nám foršne vykazujú nerovnosti, kotvíme vždy do vyvýšených bodov.

3. PODLOŽKY
Z odpadu si napílime vymedzovacie podložky. Ich výška nám určí sklon budúcich striešok. My si volíme 6-centimetrovú mieru.

4. UPEVNENIE
Podložky sponkujeme priamo k zakladaciemu pásu domčeka tak, aby boli v kontakte s podložkou. Jeden klinček bude stačiť. 

5. LIŠTOVANIE
Druhú lištu upevníme priamo nad vymedzovacie podložky. Kým lištu upevníme o pätu domčeka, podložky dajú montáži pevnosť a odolnosť proti tlaku zhora. 

6. MERANIE
Pomocnou latkou a pokosníkom si zameriame vytvorený sklon. Aby sme boli pripravení na drobné odchýlky, uhol o máličko zväčšíme.

7. DORAZY
Na pokosovej píle si vyrobíme dĺžkový doraz. Vďaka nemu dokážeme napíliť početnú sériu presných šindľov bez prácneho merania.

8. REZANIE
Zo starých paletových dosiek jednotnej hrúbky napílime šindle budúcej „sukničky“. Obe skosenia majú vrchol na rovnakej strane.

9. ZAKRESLENIE
Začneme v jednom z rohov, kde si prekreslíme výrez tak, aby sme mohli lícovať na ľavej strane odsadenia. Každý roh bude iný. 

10. VYPÍLENIE
Presahy odpílime priamočiarou pílou. Ak sme dostatočne zruční, kratší z rezov môžeme odpíliť pod uhlom, aby tesne priliehal. 

11. OSÁDZANIE
Sponkovačkou upevňujeme šindeľ za šindľom. Začne sa nám tak tvoriť „suknička“ s príjemnou celistvou geometriou. Snažíme sa vyhnúť škáram.

12. ROZMERANIE
Pred výrobou rohov si rozmeriame ich geometriu na šablónu. Zaujíma nás nielen tvar a uhlopriečka, ale aj sklon uhlových zostáv.

13. UPEVNENIE
Rohové dielce upevníme k lištovaniu. Aby sme znásobili pevnosť zostavy, klincovačkou spojíme dielce vzájomne i so stenou domčeka. 

14. KONCOVKY
Tam, kde sa striešky stretávajú s terasou alebo dverami, prekreslíme si ceruzkou na rezivo čelný rez. Je dobré, ak je lícna strana dosky pohľadová.

15. UKOTVENIE
Čielka upevníme klincovačkou do šindľa a lát, ostatné strany necháme pre prípadný pohyb voľné. Takto postupujeme pri všetkých prerušeniach lemu.

16. BRÚSENIE
Drevenú konštrukciu „sukničiek“ prebrúsime papierom zrnitosti P40. Dosiahneme tým rovnejší a hladší povrch, ktorý bude pripravený na ďalšiu úpravu. 

17. NAPÚŠŤANIE
Drevené časti výdatne ošetríme fungicídnym napúšťadlom. Nylonový valček sýtime do plnej kapacity, po obschnutí ochranu opakujeme. 

18. LEPENKA
Z podkladovej lepenky narežeme pruhy. Keďže sme všetko vyrátali na mieru zakladacích pásov, môžeme ich pri rezaní použiť ako šablónu. 

19. KOTVENIE
Lepenkové pruhy upevníme sponkovačkou k podkladu. Zo spojov sťahujeme ochranné fólie, každý zo spojov necháme na slnku zvariť. 

20. ZÁREZY
Miestami sa žiada vytvoriť drobné prispôsobenia. Lepenku značíme tak, aby nám doliehala k stenám, hoci by pod ňou bola škára.

21. PÁSY
Na lepenku upevníme zakladacie pásy. Dobré je rozpočítať ich tak, aby boli spoje na úplne iných miestach ako v podkladovej lepenke. 

22. OZUBY
Tvarové šablóny primeriavame k podkladovým pásom a značíme miesta orezov. Pomôžu nám vytvoriť plastický efekt a dodať „sukničke“ tvar. 

23. UPEVNENIE
Šablóny nabíjame nehrdzavejúcimi lepenkovými klincami so skrutkovicou na drieku. Dodržiavame 15 cm rozstup, klince zarovnávame s povrchom.

24. ROHY
Aby spoje vyzerali prirodzene a pekne, na rohoch ich tvoríme so 45° zrezaním. Druhý z dielcov sa pokúšame krátiť tak, aby vznikol symetrický zub.

25. ZREZRANIE
Tam, kde nám vzniknú drobné nedostatky, konce zarežeme hákovitým nožom. Ten cez bitúmenový nosič preniká hladko a kamienky mu ustupujú. 

26. ZATIERANIE
Lesklé hlavičky klincov môžu pôsobiť rušivo. Ak ich pretrieme čiernou farbou, stratia sa na povrchu a stanú sa neviditeľnými. 

27. MRIEŽKY
Priestor pod „sukničkami“ môžeme uzavrieť mriežkami z paletového materiálu. Tie vytvoria príjemný vizuálny prestup a spoja domček so zemou. 

HOTOVO

Dobré rady

PALETY
Použitie starých rozobratých paliet odľahčí pri tomto projekte náklady, pretože drevo bude po celý čas životnosti ukryté pod strešnou krytinou. Jedinou podmienkou je, aby boli všetky dosky rovnakej hrúbky. Vďaka krátkym dĺžkam možno upotrebiť z paliet iba výrezy, takže sa vyhnete prácnemu rozoberaniu a vyťahovaniu klincov. Priamočiarou alebo chvostovou pílou jednoducho vypílite tie segmenty, ktoré nie sú spojené s rámovou konštrukciou palety.

ŠÍRKA „SUKNIČKY“
Pre jednoduchosť by mala „suknička“ kopírovať šírku zakladacích pásov bitúmenovej krytiny. Dobrým plánovaním si ušetríte ich rezanie a minimalizujete odpad. V závislosti od toho, do akej šírky má „suknička“ pretŕčať, následne určíte strmosť sklonu. Po priložení jedinej skrátenej latky vám bude okamžite jasné, aký profil idete vyrábať. Dôležité však je, aby bol výsledok nielen funkčný, ale aj estetický.

ZATEKANIE
nemusí byť na prvý pohľad zreteľné, objaví sa zväčša pri intenzívnejších dažďoch alebo v zimnom období pri odmäku. Úlohou striešok – „sukničiek“ je takúto vodu odkloniť a ochrániť pred ňou nielen ošetrený masív domčeka, ale aj tepelnú izoláciu, ktorá môže byť súčasťou jeho stien. Hoci by na tento účel bez pochýb poslúžilo aj oplechovanie, mnohým drobným stavebníkom po ukončení prác zostáva z domčeka krytina, ktorú možno na tento účel zužitkovať.

DUTÝ PRIESTOR
Miesto pod „sukničkami“ nemusí zostať bez využitia. Môžete do neho s predstihom ukryť kabeláž elektrického prívodu, internetovú prípojku či iné infraštruktúry, ktoré tak zostanú chránené pred poveternosťou a hlodavcami. Nebude na škodu ani to, ak dutinu vyplníte inak nevyužiteľnými zvyškami izolačného materiálu.

VÍKENDOVÝ PROJEKT
ponecháva dostatok priestoru na zmeny, vylepšenia a improvizácie, naša zostava bola vyladená k zvyškovým materiálom, ktoré sme sa snažili upotrebiť v čo najväčšom rozsahu. Dôležité však je, aby striešky odolali ťarche snehu a ľadu, ktoré by sa na nich mohli v kritických častiach nakopiť. A to napríklad aj opakovaným zosunom zo strechy.

NA ČO SI DAŤ POZOR?

SPODOK DOMČEKA DOBRE OCHRÁŇTE
Krytina by nemala byť kompromisom a mali by ste sa držať rovnakých pravidiel ako pri pokrývaní domčeka. Je dôležité ochrániť drevo pod „sukničkou“ pred hnilobou, pretože domček si zachová svoju húževnatosť len dovtedy, kým bude zdravá jeho platforma a spodná časť stien. Ani jeden z týchto prvkov nie je možné vymeniť bez vážnejších komplikácií. I preto je praktické ošetriť drevo dôsledne biocídnym napúšťadlom.

UTESNENIE STYKU KRYTINY SO STENAMI
Možno ho vylepšiť prúžkom bitúmenového tmelu. Hoci sme tento krok nezahrnuli do pracovného postupu, neznamená to, že ho chceme vynechať. Pretesnenie uskutočníme s odstupom času, keď sa všetko usadí, uľahne a poposúva. Aby sa pri práci s tmelom neznečistili steny a krytina samotná, na pomoc si treba vziať maliarske krycie pásky. Práve vďaka nim zostane po vytmelení iba uhladený prúžok s pevne ohraničenými okrajmi.

UZAVRETIE DUTINY POD DOMČEKOM
Konštrukcia sokla by mala byť taká, aby pod drevenou platformou domčeka mohol prúdiť vzduch. Je praktické, ak sa do priestoru dostanú aj mačky, kuny, lasice či jež, ktoré sú prirodzenými predátormi hlodavcov, lebo tie by mohli napáchať škodu. Viac ako vzdušné treláže sa osvedčili latkové zábrany, ktoré sú v našom klimatickom pásme dobrou bariérou proti snehu. Pri montáži treba dbať na to, aby boli oddelené od drevenej platformy domčeka plastovými zábranami, aby prípadné huby z treláže nemohli preniknúť do nosnej konštrukcie domčeka.

ÚDRŽBA
Po každej jari a pred každou jeseňou je potrebné nájsť si čas na priebežnú údržbu. Pod trelážami treba odkopať naplavenú zeminu a vytrhať porast, ktorý spôsobuje ich vlhnutie. Popri tom je vhodné siahnuť po fungicídnom čističi fasád, terasovom čističi alebo biocídnom napúšťadle a ošetriť nimi exponované drevo. To zabráni rastu rias, ktoré sú najčastejšou príčinou vlhnutia. Sokel domčeka je zvyčajne v tieni, kde vlhkosť pôsobí intenzívnejšie ako na iných, exponovaných častiach. Osvedčilo sa priestor pod trelážami vysypať kamenivom, ktoré bráni ich znečisteniu.

Text a foto: Marcela Gigelová
Realizácia: Milan Gigel – redaktor denníka SME
Zdroj: časopis Urob si sám 11/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje