Garážová brána vlastnej výroby

garazova brana vlastnej vyroby

Niekedy sa pri riešení jednej veci nakopí toľko nepriaznivých faktorov, že si človek myslí, že to hádam ani nemôže vyriešiť. Tak to bolo aj v mojom prípade pri prístavbe garáže k rodinnému domu.

Na prístavbe máme atypický vstupný otvor s nízkou výškou nad prekladom a málo priestoru pred garážou, takže sa nedajú použiť klasické dvere. To ma donútilo pustiť sa svojpomocne do výroby garážovej brány. Pred samotným návrhom som si stanovil tieto kritériá:
▶  brána sa musí dať amatérsky vyrobiť v podmienkach domácej dielne z bežne dostupného materiálu a materiálu, ktorý je tzv. doma,
▶  jej mechanizmus má byť dostatočne tuhý, ale musí sa dať otvárať prijateľnou silou a vyklápaním pod strop garáže,
▶  brána musí byť primerane odolná proti prípadným zlodejom,
▶  čiastočne zateplená,
▶  vzhľadovo estetická, aby sa veľmi nelíšila od dnešného štandardu,
▶  pripravená na prípadnú montáž diaľkového motorového otvárania.
Konštrukcia

Prácu som rozdelil do týchto etáp:
▶  zhotovenie rámu brány,
▶  zhotovenie samotnej brány (rozmery 2 000 až 2 500 mm),
▶  zhotovenie a osadenie zdvíhacieho mechanizmu,
▶  montáž kľučky, zámkov a poistných zariadení,
▶  doladenie jednotlivých častí zdvíhacieho mechanizmu a stavebné úpravy ostenia brány.

 

Princíp otvárania brány


Rám brány

Rám je zvarený z hutníckeho materiálu jäkl s rozmermi 40 × 40 × 2 mm a L-profilov L s rozmermi 25 × 25 × 3 mm. Do stien garáže je ukotvený ôsmimi skrutkami (dolný a horný profil L štyrmi skrutkami do dreva so zápustnou hlavou 6 × 60 mm, v bočných profiloch jäkl sú  štyri skrutky 8 × 120 mm – šesťhranné hlavy skrutky sú zapustené do profilu).

V bočných profiloch jäkl sú v strede dva otvory s priemerom 10 mm (na čapy otočných závesov brány) a privarené dva kotevné body pružín (horný a dolný profil L musia byť privarené zrkadlovo tak, aby brána pri zatvorení zapadla do profilov L).

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miesteV hornej časti rámu sú dvoma skrutkami M 8 mm priskrutkované vodiace (upravené) profily jäkl, na koncoch ukotvené do stropu (závitovou tyčou M 12 mm s rozpernou rúrkou a priečnym stužením z profilu jäkl s okami). Pred montážou do otvoru treba rám natrieť základnou a vrchnou farbou.

Pravá polovica brány
Pohľad znútra garáže. Ľavá strana je identická, zrkadlovo otočená.
foto: Ing. Miroslav Drnec
Vrchná časť brány
– pojazdový profil jäkl s drážkou s kotevnými skrutkami M8 – 2 ks
– pojazdové ložisko, oska a matica M10
– horný záves pojazdového ložiska
– vonkajší rám brány – profil jäkl
– rám brány – profil L a pásovina
foto: Ing. Miroslav Drnec
Pružina, čap brány
– závesný segment
– čap
– kotevný bod (profil L) pružiny, záves
– pružina
– skrutka s maticou M10 a podložka
foto: Ing. Miroslav Drnec

Brána

Brána s rozmermi 2 000 × 2 500 mm je zhotovená z hutníckeho materiálu (profily L s rozmermi 25 × 25 × 3 – 5 mm) a z výstuh z pásoviny (20 × 5 a 20 × 3 mm, dĺžka 2 000 mm). Brána je vyplnená tatranským profilom s hrúbkou 15 mm. Jednotlivé dosky sú vložené medzi pásoviny 20 × 5 a 20 × 3 mm a zoskrutkované skrutkami s maticou M4 × 30 mm. V dolnej časti brány sú privarené dva závesy na otočné ramená a ťahadlá pružín. K hornej časti brány sú privarené dva závesy na pojazdové ložiská (pozri zdvíhací mechanizmus). Z vonkajšej strany je brána obložená polyetylénovými profilmi naskrutkovanými na drevený obklad skrutkami do dreva 10 × 3 mm.

Zdvíhací mechanizmus

Zdvíhací mechanizmus pomerne jednoduchý. Skladá sa z týchto častí:
▶  spodný záves otočného ramena brány (profil L, rozmery 40 × 40 × 5 mm, dĺžka 30 mm) a nastaviteľného ťahadla pružiny (závitová tyč M8 s maticou M8 – 2 ks, dĺžka 500 mm),
▶  otočné rameno brány (profil L, 25 × 25 × 5 mm, dĺžka približne 1 000 mm – 2 ks),
▶  pružina (Ø 40 mm, dĺžka 400 mm, priemer drôtu pružiny 5 mm) so závesným segmentom z pásoviny 20 × 5 × 80 mm – 2 ks,
▶  oska s pojazdovým ložiskom (guľatina Ø 12 mm, dĺžka 60 mm, s nalisovaným ložiskom 6200-30/10/9 a narezaným závitom M10) – 2 ks.
Napnutím pružín, ako aj preložením ťahadla do jedného z troch otvorov v kotevnom bode sa reguluje veľkosť sily potrebnej v prvej fáze dvíhania brány.

Drevená výplň
– stužujúci pás dreveného obkladu (tatranský profil) z pásoviny
– skrutky a matice
foto: Ing. Miroslav Drnec
Spodné uchytenie pružiny
– pružina
– oko ťahadla pružiny
– rám brány
– ťahadlo (závitová tyč M8)
foto: Ing. Miroslav Drnec
Závora, ťahadlo pružiny
– ťahadlo pružiny s maticou M8
– spodný záves – pásovina
– otočné rameno brány – profil L
– spodný (otočný) záves pružiny profil L
foto: Ing. Miroslav Drnec

Kľučky a zámky

V bráne je namontovaná kľučka, ktorá slúži jednak ako rukoväť na zdvihnutie brány, jednak na pootočenie na vysunutie ťahadla zámku. Vysunutiu, a teda otvoreniu brány možno zabrániť uzamknutím cylindrickej zámky. Pri odchode z domu na dlhší čas možno bránu ešte zaistiť proti otvoreniu dvomi závorami v spodnej časti brány. Brána je zabezpečená aj elektronicky, no tieto bezpečnostné prvky si iste vyrieši každý prípadný staviteľ sám.

 

Pojazd
– pojazdový profil jäkl s drážkou
– priečne stuženie – jäkl s príložkami
– závitová tyč s priemerom 12 mm s rozpernou rúrkou a maticou M 12
foto: Ing. Miroslav Drnec

–>
Osadenie a stavebné úpravy

Pri konečnej montáži brány do stavebného otvoru je vhodné postupovať takto:
▶  Bránový rám osadíme do stavebného otvoru a ukotvíme skrutkami (skrutky celkom dotiahneme, až keď sa brána hladko pohybuje).
▶  Do stropu garáže prevŕtame otvory a osadíme skrutkovice (skrutkové tyče) s priemerom 12 mm a s dĺžkou podľa hrúbky stropnej dosky (vodiace upravené profily jäkl sa musia smerom do garáže mierne zvažovať, aby sa otvorená brána sama nezatvárala).
▶  Na rám brány naskrutkujeme vodiace upravené profily jäkl (použijeme po dva kusy skrutiek M8). Do profilov nasunieme ložiská s oskami. Nasadíme priečne stuženie z profilu jäkl s okami z pásoviny a zaistíme ich skrutkami M5 s maticami.
▶  Bránu zavesíme na otočné ramená (čap v strede rámu brány a čap v dolnom rohu brány).
▶  Bránu otvoríme (čo je bez namontovaných pojazdových ložísk ešte dosť namáhavé). V otvorenej polohe nasadíme osky ložísk s ložiskami do navarených úchytov v hornej časti brány a dotiahneme skrutky M10 (použijeme samoistiace matice) a ložiská zasunieme do pojazdových profilov.
▶  Na otočné segmenty nasadíme pružiny a ťahadlá pružín. Skrutkami M8 doladíme ťah pružín tak, aby sa pri otváraní brána nezasekla a pojazdové ložiska išli ľahko.
▶  Preveríme, či sa hlavy otočných čapov niekde vzájomne neodierajú, prípadne ich dobrúsime.
▶  Keď je otváranie brány bezproblémové, namontujeme vonkajšie plastové obloženie a kovania zámkov.
▶  Nakoniec dokončíme stavebné úpravy ostenia brány.
Ak sa prípadný staviteľ rozhodne použiť diaľkové ovládanie s motorom (nebolo ešte realizované), treba vodiace profily jäkly nastaviť tak, aby sa brána sama zatvárala pôsobením gravitácie. Motor a elektroniku možno umiestniť na strop, nad priečnu rozperu vodiacich profilov jäkl. Bránu a rámy môžeme utesniť buď gumovým tesnením, alebo tzv. štetinovými pásmi.
Uvedené riešenie splnilo požiadavky kladené na garážovú bránu. Z hľadiska výroby nie je až také náročné a dá sa využiť bežne dostupný materiál. Rovnako požiadavky na dielenské vybavenie sú minimálne. Len niektoré časti, ako sú čapy či osky, treba zhotoviť na sústruhu. K práci je však potrebná zváračka, lebo riešiť bránu ako skrutkovanú nie je možné. Presné rozmery jednotlivých detailov zámerne neuvádzam, keďže ich bude potrebné doladiť prípad od prípadu vzhľadom na konkrétne podmienky pri konštrukcii garážovej brány. Je pravda, že dnes sa dá takáto brána kúpiť na objednávku, no tá vyrobená svojpomocne domáceho majstra určite viac poteší.

Text, foto a kresby:
Ing. Miroslav Drnec, Žilina
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

  1. super.kde ste kúpil pružiny?vdaka

  2. Pekne. Na koľko Vám vyšiel materiál ? A koľko hodín ste na to pracovali ?

  3. Fakt parádna brána.Ja sa chystám na niečo podobné ale bude to krídlová brána so svetlíkom.Rád by som sa spýtal co vyšiel materiál na konštrukciu.dakujem

  4. Škoda, že autor neodpovie na otázky

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.