Ako postaviť múr z plotových tvaroviek
Galéria (12)

Ako postaviť múr z plotových tvaroviek

Aj v prípade výstavby jednoduchej konštrukcie, akou je plot, treba dodržiavať určité stavebné zásady, aby sa predišlo neskorším poruchám.

Galéria

Múr z plotových tvaroviek
Múr z plotových tvaroviek
Múr z plotových tvaroviek
Múr z plotových tvaroviek
Múr z plotových tvaroviek
Múr z plotových tvaroviek
Múr z plotových tvaroviek
Múr z plotových tvaroviek

Plot ochráni váš pozemok proti rušivým vplyvom okolitého sveta.

UROB SI SÁM

NÁROČNOSŤ: +++++

ČAS: 14 dní (po vyzretí betónového základu)

ĽUDIA: 3

OBDOBIE: III – X

KONTROLNÝ ZOZNAM

Materiál

• Bradstone Travero múr 923,93 €
(š. × v.): 2,2 m × 1,5 m ukončený stĺpmi
• základný prvok 299,22 €
rozmery: 400 × 200 × 150 mm, spotreba: približne 15,52 ks/m2 (10,69 €/ks), 28 ks/8 radov
• polovičný prvok 42,32 €
rozmery: 200 × 200 × 150 mm, spotreba: približne 4,8 ks/bm (5,29 €/ks), 8 ks/8 radov
• prvok stĺp 401,22 €
rozmery: 305 × 305 × 150 mm, spotreba: približne 6,33 ks/bm (22,29 €/ks), 18 ks/2 stĺpy
• krycia platňa na múr 45,16 €
rozmery: 500 × 235 × 50 mm, spotreba: približne 1,97 ks/bm (11,29 €/ks), 4 ks/1,6 m múru
• krycia platňa na stĺp 21,38 €
rozmery: 355 × 355 × 50 mm (10,69 €/ks), 2 ks/2 stĺpy
• oceľová výstuž 9,40 €
∅ 12 mm, 2 ks (dĺžka 6 m/2 stĺpy)
• betón 30,33 €
trieda C25/30 , 79,20 m3, 0,351 m3/2 stĺpy
• murovacia malta 57,90 €
min. M5, spotreba: približne 3,4 kg/m2 (hrúbka vrstvy 8 mm), (9,65 €/25 kg vrece), 39,6 m2 plotové tvarovky, 1,62 m2/stĺpové tvarovky, spotreba spolu: 140,15 kg, 6 vriec
• škárovacia malta 17 €
s prísadou trasu, spotreba: približne 6 kg/m2 (17 €/25 kg vrece), 19,8 kg/3,3 m2 plota
• stavebné lepidlo

Náradie

• miešačka, elektrické miešadlo
• murárska lyžica, murárska šnúra
• drevené kliny, vodováha
• gumené kladivo, plastová nádoba

POSTUP PRÁCE

Ako postaviť múr z plotových tvaroviek?

Jamu na základ vykopeme do nezamŕzajúcej hĺbky. Uložíme debniace tvárnice a zalejeme betónom. 

Prvý rad Na základ nanesieme tekutú hydroizoláciu a po vyschnutí hrubé lôžko z murovacej malty, do ktorého osadíme tvarovky. 

Betónová škrupina Stĺpová tvarovka môže mať na spodnej strane betónovú škrupinu. 

Prerazenie škrupiny Betónovú škrupinu pred osadením stĺpovej tvarovky prerazíme. 

Stĺpové tvarovky osádzame zároveň s murovacími prvkami do maltového lôžka. Prevlečieme ich cez oceľovú výstuž osadenú do základov. 

Druhý rad Tvarovky v múrovej časti kladieme na väzbu. Druhý rad začneme polovičnou tvarovkou.

Na zaliate dutín stĺpových tvaroviek použijeme betón triedy min. C25/30 so zrnami do 8 mm. Betón nesmie vytekať cez škáry. 

Ďalšie rady Za jeden deň vymurujte max. tri až štyri rady, aby sa nezaschnutá malta vplyvom zaťaženia nevytláčala spod tvaroviek. 

Krycie platne sa po vymurovaní múra osadia do stavebného lepidla. Horná hrana výplňového betónu stĺpových tvaroviek má byť pri poslednom rade aspoň 10 mm pod úrovňou hornej hrany tvarovky. 

Škárovaciu maltu nanesieme aj na styčnú plochu krycích platní, čím sa zjednoduší ich škárovanie. Šírka styčnej škáry by mala byť 7 až 10 mm. 

Rovnosť krycích platní kontrolujeme pomocou vodováhy a prípadné nerovnosti skorigujeme poklepaním gumeným kladivom. 

HOTOVO Osadenie bránky Ľahké vstupné brány môžete osadiť priamo na stĺpové tvarovky. Foto Semmelrock

DOBRÉ RADY

Zemné práce treba vykonať vo vhodných klimatických podmienkach – nemrzne alebo neprší a zemina nie je premočená. Základový pás treba vykopať v šírke min. 300 mm, pri stĺpoch min. 400 × 400 mm do nezamŕzajúcej hĺbky (min. 800 mm – záleží na klimatických podmienkach daného regiónu). Vďaka tomu nebudú základy premŕzať, čím sa zabráni pohybom celej základovej konštrukcie.

Osadenie brány. Na stĺpy sa neodporúča zavesiť ťažké brány z kovovej konštrukcie. Vhodným riešením je vytvoriť na dvojkrídlovú bránu samostatný oceľový stĺp, ktorý bude osadený vedľa stĺpa z betónových tvaroviek. Otvory na výstuž sa neodporúča predvŕtať do betónovej základovej konštrukcie. Oceľovú výstuž sa odporúča osadiť pred betonážou.

Základová konštrukcia

» Základ treba vyhotoviť minimálne z betónu triedy C16/20 a vystužiť ho oceľovou výstužou, aby bol dostatočne pevný. Pri vyhotovovaní základu treba pamätať na nevyhnutnosť spojenia základovej konštrukcie a vlastného plota oceľovou výstužou, ktorá bude prechádzať stredom dutín betónových tvaroviek. Pri betónovaní základov treba oceľovú výstuž vkladať do betónu tak, aby vyčnievala nad základovou konštrukciou. V miestach budúcich stĺpikov treba osadiť oceľovú výstuž min. 2 × ∅ 12 mm, ktorá bude po celej výške stĺpikov.

» Základovú konštrukciu sa odporúča ukončiť debniacimi tvárnicami osadenými tak, aby vrchná časť týchto tvárnic bola ukončená aspoň 50 mm nad terénom. Pod stĺpy sa odporúča použiť debniace tvárnice s rozmerom 300 × 300 mm a pod múrovú časť debniace tvárnice so šírkou 200 mm. Na zaliatie debniacich tvárnic je potrebné použiť betón C25/30.

» Pri stavbe základovej konštrukcie je potrebné zároveň rešpektovať požiadavky na dilatačné celky pre betónové stavby vystavené vonkajším klimatickým podmienkam.

» Plotové nadzákladové murivo treba chrániť pred zemnou vlhkosťou, ktorá doň preniká vzlínavosťou a je najčastejšou príčinou jeho rýchleho chátrania. Prenikaniu vody do podmurovky účinne zabraňuje vodorovná izolácia aplikovaná na vyrovnanú, hladkú, tvrdú a suchú plochu základov. Izoláciu treba robiť za sucha, keď nemrzne, keď murivo základov nie je podchladené a orosené. Ako izolačný materiál slúžia fólie z plastov, tekuté izolačné nátery alebo asfaltovaná lepenka a asfaltový náter (aplikujú sa po vyzretí betónu – po min. 14 dňoch).

Text Andrea Dingová z podkladov firmy Semmelrock
Foto Semmelrock
Zdroj časopis Urob si sám 3/2019

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje