travne frezy prevzdusnovace rotavatory
Galéria (14)

Trávne frézy, prevzdušňovače, rotavátory

Každý záhradkár sa rád popýši hustým trávnikom. Úspech však nezávidí iba od pravidelného kosenia, osiva, hnojiva a pravidelného zavlažovania. Po zime je potrebné trávnik prevzdušniť a prerezať. Správne vykonaná vertikulácia a aerifikácia prispeje k dobrej kondícii trávnika.

Galéria

kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik
kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik
kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik
kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik
kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik
kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik
kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik
kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik

Prezávanie trávnika sa robí vertikulátorom, niekedy nazývaným aj trávna fréza. Je to zariadenie prerezávajúce zvyšky odumretých rastlín, mach, burinu a kúsky pokosenej trávy. Na trávniku vytvárajú nepriedušnú vrstvu, tzv. trávnu plsť, ktorá nedovolí prenikať vode ani vzduchu či živinám ku koreňom trávy. Dôsledkom nanesenej plsti môže byť vysychanie až odumretie častí alebo celého trávnika. Pri vertikulácii sa odporúča prejsť trávnik vo dvoch na seba kolmých smeroch. Zvyčajne sa trávna plsť prereže do hĺbky 3 až 5 mm.

Trávnik po ošetrení lepšie dýcha, prijíma živiny a vlahu. Pri pohľade na upravený trávnik sa nezľaknime. Vyzerá síce zdevastovane, rozhodne nie reprezentatívne, ale veľmi rýchlo sa zotaví, kvalitnejšie zakorení a zakrátko zhustne. Vertikuláciu (frézovanie) odporúčame robiť dvakrát ročne na jar (marec – apríl) a na jeseň (koncom augusta – začiatkom septembra).

kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik

S väčším časovým odstupom viackrát ročne sa robí aerifikácia, čiže prevzdušnenie. Aerifikácia je nevyhnutná na skyprenie pôdy, ktorú napríklad chôdzou alebo inou záťažou zošliapeme a utlačíme. Prevzdušňovač dokáže šetrne odstrániť trávnu plsť (vrstvu vytvorenú zvyškami pokosenej trávy, machmi a burinami) z trávnika pomocou hrablíc na prevzdušňovacom valci.

Veľmi malé trávne plochy môžeme ošetriť aj ručne tzv. prevzdušňovacími hrabľami, rezacími hrabľami alebo kypričom trávnika. Na plochy väčšie ako 100 m2 je vhodné využiť stroj.
–>
Výber vertikulátora

Dôležité je zvážiť pohon jednotky. Všeobecne sa vertikulátory dodávajú s elektrickým a benzínovým motorom. Výhodou elektrického vertikulátora je tichý chod bez emisií a nižšie vibrácie. Elektrické vertikulátory sú určené na menšie plochy. Pri kvalitnejších elektrických vertikulátoroch sa inštalujú pohonné jednotky s väčším výkonom, najčastejšie 1 800 – 2 000 W. Na trhu sú aj akumulátorové vertikulátory. Výhodou takýchto zariadení je ochrana životného prostredia (nulové emisie), nižšie vibrácie a nižšia úroveň hluku, ale najmä nepotrebujú prívodný kábel, ktorý prácu dosť komplikuje.

Prácu bez obmedzenia veľkosti plochy zabezpečujú vertikulátory s benzínovým pohonom. Vďaka štvortaktnej pohonnej jednotke odpadá starosť o miešanie paliva (benzínu) s olejom, vypúšťanie paliva z nádržky po práci a následné čistenie otvoru na nalievanie oleja s benzínom, čo prispieva k väčšiemu komfortu samotnej obsluhy. Štvortaktný motor poskytuje vysokú krútiacu silu a výkon pri minimálnom znečistení ovzdušia. Nespochybniteľným faktorom je aj jeho nízka hlučnosť, čo umožňuje pracovať bez vyrušovania okolia i na tichých miestach, ako sú parky alebo obytné štvrte.

kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnikkosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik

Dvoj- alebo štvorkolesové
Dvojkolesové sú skôr určené na použitie v predzáhradkách a menších záhradkách. Šírka záberu sa pohybuje približne od 30 do 40 cm. Tieto vertikulátory sú lacnejšie, ako štvorkolky, ale pri výbere by nás ale nemala presviedčať len cena. Nevýhodou dvojkolesových vertikulátorov je, že nie na každý sa dá pripojiť zberný vak, a teda musíme rátať s ďalšou prácou – manuálnym pohrabaním záhrady. Zber plsti do zberného koša oceníme. Tieto menšie vertikulátory sú zväčša poháňané elektrickým motorom s výkonom 500 – 1 000 W.

Spoločnou vlastnosťou vertikulátorov s benzínovým a elektrickým pohonom je možnosť plynulého nastavenia zapustenia hĺbky nožov do trávnika. Nespochybniteľnou výhodou je možná výmena napríklad jedného poškodeného noža, nie celej sústavy nožov. Počet nožov môže byť rôzny: zvyčajne ich je 10 až 20. Spolu s 55-litrovým zberným košom sú určené na plochy do 1 000 m2.
Elektrické aj benzínové náradie na prevzdušňovanie je vo väčšine prípadov typu 2 v 1, teda s jedným strojom možno vykonávať dve činnosti – prevzdušnenie a vertikuláciu.

kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik

Údržba
Náročnosť údržby takýchto strojov závisí od pohonnej jednotky. Pri elektrickom vertikulátore je dôležité skontrolovať prívodný kábel (predlžovačku) a vypínač na stroji. V žiadnom prípade zariadenie nepoužívajte, ak nájdete porušený prívodný kábel alebo vypínač.

Pri benzínovom vertikulátore máme vďaka nezávislému pohonu viac voľnosti pri manévrovaní, nemusíme dávať pozor na prívodný kábel, ktorý je na zemi, a mohli by sme ho preseknúť, ale za tento komfort musíme „zaplatiť daň“ v podobe starostlivosti o motor. Pred zimným uskladnením je vždy dobré minúť, resp. vyprázdniť palivovú nádrž. Odporúča sa používať vždy „čerstvý“, nevyprchaný benzín. Počas zimného uskladnenia stratí zvyšný benzín v nádrži oktány a ľudovo povedané vyprchá. Používaním nového benzínu predĺžime životnosť motora.

Žacie nože na spodnej časti si nevyžadujú špeciálnu údržbu, ale je dobré ich po každej práci vyčistiť a skontrolovať ich uchytenie, prípadne či nie je niektorý z nich neúmerne poškodený.

Pred začatím sezóny je ešte potrebné vymeniť olej a vyčistiť sviečku. Takýto úkon zvládne aj menej zručný záhradkár, ale určite nám pomôže dobrý značkový servis, kde prípravu na sezónu dokážu vykonať na počkanie.Pevné oceľové šasi (rám, podvozok) zaručí dlhú životnosť strojov.

kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnikkosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik

Rady k vertikulácii

 1. Prvú vertikuláciu robíme až na staršom, aspoň 3-ročnom trávniku. Nedostatočne zakorenený mladší trávnik by sme vertikuláciou mohli vytrhať.
 2. Pred vertikuláciou je vhodné trávnik pokosiť.
 3. Lepšie je prerezať trávnik viackrát (v rozmedzí niekoľkých týždňov) do hĺbky 3 mm než raz a do väčšej hĺbky.
 4. Hĺbka rezu pri pestovanom trávniku je spravidla 3 mm, divo rastúci prerezávame do hĺbky 5 mm. Vždy nastavíme hĺbku rezu minimálne tak, aby sa nože pri zapnutom motore dotýkali zeme.
 5. Divo rastúci trávnik prerezávame v pozdĺžnom i v priečnom smere, ale trávnik bude potrebovať dlhší čas na regeneráciu.
 6. Pri druhom prerezávaní stroj nasmerujmeme v 20-stupňovom uhle vzhľadom na smer predchádzajúcej vertikulácie.
 7. Uvoľnené časti trávnika treba z neho hneď odstrániť. Buď sa v priebehu vertikulácie zbierajú do koša, alebo ich treba pohrabať ručne.
 8. Dôležité je, aby bola pôda pred vertikuláciou po dlhšie obdobie vystavená teplotám nad 8 °C a aby bola dobre vyschnutá.
 9. Do rýh, ktoré za sebou vertikulátor zanechá, nasypte kremičitý piesok, aby pôda nebola udupaná. Spotreba piesku je asi 3 – 5 litrov na m2 trávnika.
 10. Po vertikulácii trávnik zavlažíme, holé miesta dosejeme vhodným osivom a celú plochu pohnojíme. Dolomitické vápence stabilizujú kyslosť (pH) pôdy, čím dôjde k lepšiemu hospodáreniu s vlahou a hnojivami. Zlepší sa tak kvalita trávnika.

kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik

Rotavátory
Nespochybniteľným pomocníkom pri obrábaní pôdy je rotavátor. Význam, spracovania pôdy rotavátorom oceníme predovšetkým na stredne ťažkých a ťažkých pôdach, kde potrebujeme jemne rozmlieť hrudy zeminy. Dokonalé využitie rotavátora si však vyžaduje dodržať niekoľko zásad:

 • Na rotavátor vždy namontujte ochranný kryt. Dôležité je to pri práci v kamenitých pôdach, kde nám kryt zabezpečuje ochranu pred odlietavajúcimi kameňmi. Vďaka tomuto krytu je chránený samotný stroj a aj obsluha.
 • Vždy používajte bezpečnostný vypínač (tzv. mŕtvy muž, pokiaľ nie je stlačený, rotavátor je nečinný), obzvlášť pri rotavátoroch so spiatočkou.
 • Na ľahšiu ovládateľnosť rotavátora je postačujúce nasadenie troch pravých a troch ľavých hviezdic. V takomto prípade má rotavátor šírku záberu asi 80 cm. Širší záber je vhodný na prácu na veľkých poliach.
 • Na ľahké alebo piesočnaté pôdy odporúčame používať hviezdice s pravouhlým zakrivením. Vďaka tomu nedochádza tak často k zahrabaniu stroja. V ostatných pôdach používame hlavne hviezdice kopijovité, ktoré ľahšie prenikajú do pôdy do hĺbky až 20 cm.
 • Správne (zrkadlové) osadenie nožov (hviezdic) zabezpečuje priame vedenie stroja, vyhneme sa tak nechcenému zatáčaniu na strany.
 • Zadná radlica zaisťuje pomalší chod (brzdenie stroja), a tým dokonalé rozomletie štruktúry pôdy.
 • Predné vodiace koleso nám uľahčuje otáčanie stroja na konci riadku.
 • Aby bol efekt spracovania pôdy dokonalý, je niekedy potrebné zopakovať túto činnosť 2 až 3-krát.
 • Pred použitím rotavátora na veľmi zarastenom pozemku (vysoká burina) odporúčame najskôr použiť krovinorez alebo mulčovač, aby sa nám takto vysoko vyrastená burina nenakrúcala na nože rotavátora.
 • V rozmočenej pôde s rotavátorom nikdy nepracujeme. Hviezdice (nože) sa obalia mokrou zeminou a efekt ich práce je nulový. V opačnom prípade, keď je zem presušená a tvrdá, je dobré osadiť rotavátor závažím. Ťažší stroj ľahšie prenikne do pôdy.
kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnikkosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik

Veríme, že uvedené rady Vám uľahčia prácu s týmito pomocníkmi a veľmi ľahko pripravíte pozemok na výsev a výsadbu.

Mulčovače
Mulčovanie/cepovanie trávnych porastov je veľmi efektívny prostriedok na udržiavanie kultúrneho rázu krajiny na pozemkoch, ktoré sa len zriedkavo obrábajú.

Trávne porasty svojou koreňovou sústavou udržiavajú priaznivú štruktúry pôdy, zabraňujú jej vodnej a veternej erózii, zlepšujú pôdnu úrodnosť a zabraňujú vymývaniu hnojív a pesticídov do vodných tokov. Sú teda potrebné. Ale ako udržiavať nevyužívané plochy v „kultúrnom“ stave? Odpoveďou na túto otázku je mulčovanie. Táto metóda obhospodarovania lúk a pastvín pritom nie je úplnou novinkou a čoraz viac sa presadzuje aj u nás. Je to alternatívny spôsob využitia zelene z plôch, ktorá sa ponecháva na parcelách s tým, že ich má pokryť.

Pokosenú zeleň – tzv. „mulč“ – dokážu mulčovacie zariadenia rozdrviť na kúsky s veľkosoťou 3 – 4 cm. Takto spracovaná zmes nespĺňa len úlohu zeleného hnojiva, ale pomáha pôde k zachovaniu vlhkosti a stabilnej teploty.

kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik

Mulčovanie sa odporúča robiť na konci vegetačného obdobia, resp. ešte pred kvitnutím, aby nedochádzalo k nadmernému množeniu nežiaduceho porastu.

Vďaka svojej robustnej konštrukcii dokážu mulčovače pokosiť (zmulčovať) aj rastúce dreviny s priemerom asi do 5 cm. Vďaka týmto pomocníkom vieme jednoducho zabrániť nežiaducemu zalesneniu lúk a pastvín.
Všeobecne sa mulčovače dodávajú s benzínovým motorom. Vďaka štvortaktnej pohonnej jednotke dosahujú tieto stroje minimálne vibrácie a znečistenie ovzdušia pri vysokom výkone. Podstatným ukazovateľom pri výbere mulčovača by mala byť šírka záberu na ploche, ktorú chceme obhospodarovať.

Pri kompaktnej konštrukcii mulčovačov sa kládol dôraz na čo najnižšie položené ťažisko, aby stroje boli obratné a aby sa s nimi ľahko manévrovalo. Vďaka svojmu dynamickému pripevneniu na mulčovacom valci jednotlivé vymeniteľné pohyblivé nože v tvare písmena Y zabezpečujú optimálne rozrezanie pokosenej trávy viacnásobne rotujúcej v skelete. Výšku rezu možno nastaviť. Zvyšky rastlín, ktoré zanecháva, rýchlo zhnijú, a tak slúžia ako vítané hnojivo pokosených plôch.

Mulčovače mávajú najčastejšie 20 až 30 nožov. Výhodou je jednoduchá výmena poškodeného noža, nemusíme teda meniť všetky nože, a tým ušetrí hlavne naša peňaženka.

kosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnikkosačka, vyžínačka, kultivátor, rotavátor, trávnik

Mulčovanie kosačkou
Možnosť mulčovania nám ponúkajú aj kosačky a záhradné traktory. Ale pozor, nie všetky elektrické kosačky sú pripravené, prispôsobené na mulčovanie. Aby sme mohli použiť kosačku na mulčovanie, potrebujeme takzvaný mulčovací klin. Zakladá sa zo zadnej časti kosačky, čím vyplníme otvor ktorým kosačka vyhadzuje trávu do zberného koša. Tráva tak ostáva v bubne, kde ju nôž na to prispôsobený rozomelie na menšie kúsky. Takto rozomletá tráva ostáva na trávniku. Dôsledkom toho udržiava vlhkosť, funguje ako prírodné hnojenie, zabraňuje rastu buriny a nežiaducej vegetácie.

Niektorí predajcovia dodávajú mulčovací klin ako súčasť dodávky, teda v cene výrobku. Pri výbere kosačky je dobré myslieť aj na túto možnosť, ušetríme tak finančné prostriedky.

Pri záhradných traktoroch je to trošku komplikovanejšie. Ak chceme použiť funkciu mulčovania, musíme sa pripraviť na výmenu žacích nožov za mulčovacie nože a takisto ako pri kosačkách potrebujeme mulčovací klin. Mulčovacie nože sa dajú kúpiť osobitne alebo aj spolu s mulčovacím klinom v jednej súprave.

Text: Ing. Michal Bánik, Makita, Jan Simota, Bauhaus
Foto a kresby: AGF Invest, Bauhaus, Makita, Mountfield, Sténia, Stihl

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje