Práce vo výškach

prace vo vyskach

Vykonávaním prác vo výškach bez znalostí základných predpisov môžeme ohroziť zdravie alebo život nielen svoj, ale aj svojich spolupracovníkov, zamestnancov či náhodných okoloidúcich.

Stavebné práce 
Ešte pred začatím výstavby si treba uvedomiť, že stavebník (investor) zodpovedá pred zákonom za všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú na prácach na stavbe, aj za prípadné poškodenie zdravia, ktoré na prvý pohľad nemusí mať so stavbou nič spoločné. Vykonávanie stavebných prác vo výškach musíme mať na zreteli od začiatku stavby až do jej ukončenia, pretože práve tu často dochádza k pádom. Pritom za prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou sa považuje práca a pohyb pracovníka, pri ktorom mu hrozí pád z výšky, pád do hĺbky, prepadnutie alebo zosunutie. Na stavbe ide v podstate o všetky práce, ktoré musíme vykonávať zo zvýšených pracovných miest, ak táto výška je viac ako 150 cm od podlahy alebo terénu.

Ak robíme jednoduché krátkodobé a nenáročné práce, stačí zabezpečenie vykonať osobným zaistením, ale ak ide o práce náročné a dlhodobé, použijeme kolektívne zabezpečenie. Pri osobnom zabezpečení treba mať opasok, postroj a lano. Kolektívne zabezpečenie je rôzneho druhu a slúži viacerým osobám naraz. Medzi kolektívne zabezpečenie patrí napríklad ohradenie pozdĺž výkopu, zábradlie na schodisku, pevné alebo pojazdné lešenie, záchytné siete, záchytné striešky atď. Na vyvýšenie pracovného miesta sa môžu používať rebríky, murárske kozy a lešenia. Nikdy nepoužívame nestabilné predmety, napríklad sudy, stoličky, tvárnice atď. Tieto materiály nie sú svojou konštrukciou vhodné na iné použitie.

Úrazy na rebríku a lešení
Pri prácach vo výškach dochádza na stavbách veľmi často k úrazom, preto tieto práce zaraďujeme medzi práce so zvýšenou mierou ohrozenia. Najčastejšie sú pády z rebríkov, druhú kategóriu tvoria pády z pomerne nízkych pracovných podláh a až na treťom mieste sú pády z lešenia. Pri rebríkoch môže pád spôsobiť napríklad pošmyknutie rebríka na podlahe, nestabilnosť na mäkkom teréne, prípadne ak sa človek stojaci na rebríku načahuje namiesto toho, aby si rebrík premiestnil. Dôvodom môže byť aj osobná indispozícia pracovníka. Podľa zákona sa musia rebríky pravidelne kontrolovať. S periodickou kontrolou rebríkov sa treba obrátiť na odborníkov, pretože pády z výšky sa veľmi často končia vážnymi alebo dokonca smrteľnými úrazmi.

Obr.: Staré drevené rebríky pred použitím radšej otestujme na zemi. Jednoduchá skúška pevnosti

Nebezpečné sú nesúvislé a labilné pracovné podlahy vytvorené na murárskych kozách, ktoré navyše nie sú zabezpečené zábradlím. Platné predpisy hovoria, že každá pomocná konštrukcia s výškou nad 1,5 m podlieha špeciálnym predpisom o lešeniach. Treba sa na nej istiť popruhmi a karabínkami a pri práci používať prilbu. Dôležité je sledovať rýchlosť vetra. Podľa predpisov sa pri rýchlosti vetra nad 8 m/s lešenie nesmie montovať.

Lešenia a plošiny
Patria k nim pojazdné lešenia a plošiny a ľahké sklápacie lešenia. Používajú sa predovšetkým na práce v menších výškach. Vďaka špeciálnej konštrukcii možno sklápacie lešenia pri preprave a presune jednoducho zložiť na menší rozmer. Ľahké pojazdné lešenia majú pri pätkách (alebo namiesto pätiek) namontované kolesá, pomocou ktorých ich možno presúvať na kratšie vzdialenosti. Pred začatím prác  musíme kolieska zaistiť proti pohybu. Je výslovne zakázané pohybovať lešením, ak sú na ňom pracovníci!

Pracovné plošiny 
Sú to zariadenia masívnejšej konštrukcie, ktoré sa presúvajú po pracovných stožiaroch pomocou ozubených kolies a hrebeňových tyčí. Stožiare bývajú stacionárne (upevnené o fasádu) a mobilné – namontované na podvozku (kolesovom, resp. koľajnicovom). Špeciálnym druhom sú hydraulické automobilové plošiny, ktoré sa vzhľadom na cenu používajú iba pri krátkodobých prácach. 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteObr.: Sklopné lávky

Mechanizované plošiny
Predstavujú moderné konštrukčné riešenie pre fasádne práce. Variabilita plošiny umožňuje jej montáž rôznych dĺžok a výšok až do 100 m. Mechanizované pracovné plošiny sú výbornou alternatívou k lešeniu a pre rôzne špeciálne práce. Prepravou materiálu a náradia do požadovanej výšky značne zvyšujú rýchlosť a efektivitu prác bez väčšieho namáhania pri zdvíhaní. Pri správnej koordinácii a načasovaní zásobovania materiálom budú všetky tieto výhody oproti ostatným konvenčným metódam ešte zreteľnejšie, tým sa ušetrí celkový čas prác i celkové náklady.

Hydraulické pojazdné plošiny

Medzi moderné prvky používané v ostatnom období v stavebníctve patria pojazdné pracovné plošiny. Aplikácia pojazdných pracovných plošín umožňuje bezpečnú prácu a ich okamžité použitie, rýchlu zmenu pracovnej polohy a dostupnosť v ťažko prístupných miestach.

Mobilné veže z hliníkových zliatin sú ideálnou pomocnou konštrukciou pri ľahkých opravárskych a montážnych prácach vo výškach tak v exteriéri, ako aj v interiéri, najmä v sťažených podmienkach. Zvýšia dosah pracovníkov až do výšky 7,8 m, výšku podlahy možno meniť. 

Šplhacie plošiny
Použitie šplhacích plošín je najvhodnejším riešením pre práce na fasádach novostavieb, priemyselných objektoch, rekonštrukciách objektov, zatepľovaní a pod. Budovy so zasklenými fasádami sa dnes stavajú výhradne s pomocou šplhacích plošín. Fasádne šplhacie plošiny sa montujú ako jednostožiarové (single) alebo dvojstožiarové (twin). Dĺžku plošiny možno variabilne meniť podľa potreby pridávaním, prípadne odoberaním podlahových dielov. Jednostožiarová plošina sa dá zostaviť do dĺžky 7 m, dvojstožiarová plošina v rozsahu 8 až 23 m. Maximálna výška zdvihu plošín je 100 m. Rýchlosť zdvihu je 6,9 m/min. Podľa konfigurácie sú plošiny vhodné na vertikálny prenos materiálu od 1,5 až po 3 tony.

Vladimír Chudý
Foto: SGB, DOKA, ISD-NOE, archív JAGA
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.