Murujeme z tehál

murujeme z tehal

O vzhľade a dispozícii domu máme obyčajne predstavu, ktorú zreálnime a spresníme konzultáciou s architektom (alebo si vyberieme dom z katalógu). Zvyčajne sa však ťažšie rozhodujeme, z akého materiálu stavať. Na základe prieskumov sa zistilo, že takmer tri štvrtiny súkromných staviteľov sa rozhodnú pre murovanú stavbu.

Ak staviame svojpomocne a máme dostatok času, oplatí sa sledovať akcie, vyberať si na základe dočasných zliav a postupne stavať. Pre zaneprázdnenejších staviteľov je asi lepším riešením rozhodnúť sa pre komplexný systém. Ten ponúka nielen murovací materiál, ale aj stropy, preklady nad dverami a oknami či rôzne druhy atypických tvaroviek  vo vzájomne prispôsobených veľkostiach. Použitie uceleného systému nielenže urýchli proces výstavby.  

Tehla – tradícia v modernej podobe
V prípade tehál vývoj v ostatnom období priniesol množstvo zlepšení, najmä v oblasti tepelnoizolačných vlastností i technológie murovania. K základnému sortimentu jednotlivých značiek patria nielen rôzne druhy tehál, ale aj keramické preklady a keramické stropné systémy. Dutiny v tzv. priečne dierovaných tehlách bránia prechodu tepla, a tým plnia tepelnoizolačnú funkciu. Navyše, tehly sú ľahčené aj v samotnom črepe, ktorý je popretkávaný hustou sieťou pórov. Tie vznikajú v procese vypaľovania vyhorením tzv. ľahčív, ktoré sa pridávajú do surovinovej zmesi (najčastejšie sa používajú preosiate drevené piliny). Prevažná väčšina súčasných tehál má systém zvislého spoja na pero a drážku bez potreby premaltovania styčnej škáry. V ponuke výrobcov sú aj rôzne doplnkové formáty tehál, ktoré uľahčujú vytváranie niektorých detailov.   Tehly – vďaka vzhľadu a rozmerom často označované skôr ako keramické tvarovky – používame na stavbu obvodových stien s hrúbkou 38, 40, 44, 50 cm alebo na vnútorné nosné steny s hrúbkou 17,5, 25 a 30 cm; na stavbu priečok hrubých 8, 11,5 a 14 cm používame tzv. priečkovky (takisto vyľahčené, len s menšou hrúbkou).

Kompletný sortiment pre hrubú stavbu
Plné tehly sa pri stavbe rodinných domov už dávno nepoužívajú. Nahradili ich veľkoformátové keramické tvarovky – priečne dierované tehly, ktoré majú lepšie tepenoizolačné a statické vlastnosti, murovanie je vďaka nim jednoduchšie a rýchlejšie. Dĺžkové a výškové rozmery keramických tvaroviek sú jednotné: dĺžky sú násobkom 125 mm, skladobná výška je väčšinou 250 mm. Z týchto rozmerov vychádza spotreba tehál 16, 10,7, resp. 8 ks/m2. Tieto údaje môžu byť pre nás dôležité vo chvíli, keď zisťujeme predbežnú spotrebu tehál.

Ak máme výšku podlažia vyrátanú „na celé tvarovky“, musíme presne dodržiavať výšku každého radu tehál. Na tento účel poslúži veľmi jednoduchá pomôcka – lata s označením výšky každého radu. Presným dodržaním naprojektovaných výšok hrubej stavby sa vyhneme zbytočným komplikáciám, napríklad „napasovaniu“ schodiskového ramena na zmenenú výšku podlažia. Ak výška podlažia nie je navrhnutá ako násobok 250 mm, na posledný rad musíme tehly narezať pomocou vhodného rezacieho náradia – „plátanie“ plnými tehlami, drevenými hranolmi alebo vyrovnávanie betónovaním spôsobuje vznik tepelných mostov.

Ako sme už spomenuli, moderné tehlové systémy ponúkajú k základným aj niekoľko druhov doplnkových formátov. Tzv. koncové tehly sa používajú na riešenie detailov dverných a okenných ostení a parapetov okien. Vyrábajú sa v dvoch variantoch – ako celá a polovičná tehla. Ich zvláštnosťou je, že na jednej styčnej strane majú vybratie – kapsu. Pri vytváraní ostenia sa strieda koncová celá tehla s polovičnou. Do takto vzniknutej súvislej kapsy sa pred osadením rámu výplňovej konštrukcie zabuduje izolačný pás z extrudovaného polystyrénu. Toto riešenie umožňuje elimináciu tepelných mostov v tomto chúlostivom detaile obvodovej steny. Použitie koncových tehál umožňuje aj atypické riešenie výšky parapetu.

Suchý stavebný materiál Tepelnoizolačné parametre obvodových stien výrazne ovplyvňuje vlhkosť v murive. Vďaka technológii vypaľovania sa dostáva tehla na stavbu prakticky s nulovou vlhkosťou. Túto výhodu treba využiť aj pri stavbe domu. Práve preto sa odporúča chrániť hrubú stavbu proti prevlhnutiu vhodným spôsobom (zakrývať posledné rady tehál, ako aj parapety okien fóliou alebo iným vhodným spôsobom). Ak však počas výstavby tehlové murivo navlhne, po ukončení (zakrytí) stavby sa dokáže tejto vlhkosti zbaviť podstatne rýchlejšie ako iné materiály. Po relatívne krátkom čase sa vlhkosť tehlového muriva ustáli na hodnote 0,7 až 1,5 %. 

Murovanie  V súčasnosti sú dostupné tri spôsoby murovania z tehál:
1. murovanie na obyčajnú maltu ,
2. murovanie na maltu na tenké škáry,
3. murovanie na špeciálnu penu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteMurovanie na obyčajnú maltu
Pred začiatkom murovania v miestach budúcich stien natavíme hydroizolačné asfaltové pásy.
 Musia byť o 100 až 150 mm širšie ako hrúbka stien. Po výškovom zameraní základovej dosky stavby začíname murovať v najvyššom bode. Zistené rozdiely vo výške základu vyrovnávame maltou podľa možnosti už pri ukladaní prvého radu tehál, aby vyššie rady boli vodorovné. Začíname založením rohov. Ak používame tehly s pôdorysnými rozmermi 380 × 250 mm, je založenie rohu veľmi jednoduché a väzba v priľahlých stenách ideálna, vychádza presne na polovicu dĺžky tehly.

Pri použití tehál s pôdorysnými rozmermi 250 × 440 mm treba opäť siahnuť po doplnkových formátoch. Na každom rohu sa skombinuje jedna rohová tehla s jednou polovičnou tehlou. Takto opäť dosiahneme ideálnu polovičnú väzbu v priľahlých stenách (skladobný dĺžkový rozmer rohovej tehly je 180 mm). Pri zakladaní rohov  dbáme na správnu orientáciu tehál. Každá rohová tehla v tom istom rade má byť oproti predchádzajúcej otočená o 90°.

Murovanie na maltu na tenké škáry
Obyčajnú murovaciu maltu v posledných rokoch v čoraz väčšej miere nahrádza malta na murovanie s tenkými škárami, bežne nazývaná lepiaca malta. Samozrejme, je určená len na murovanie brúsených tehál.
Nový systém murovania vyžaduje veľmi presné založenie prvého radu tehál do tzv. zakladacieho maltového lôžka. Od kvality nanesenia zakladacieho maltového lôžka totiž závisí úspech ďalšieho murovania z brúsených tehál. Preto je vhodné toto maltové lôžko naťahovať pomocou nivelačnej sady, ktorá pozostáva z dvoch urovnávacích líšt. Ostatné rady tehál sa murujú na lepiacu maltu.

 Ložné škáry v murive majú hrúbku asi 1 mm. Výsledkom takéhoto murovania je presná práca, úspora času i murovacej malty, a s tým súvisiaca aj úspora na zariadení staveniska (silá, miešačky, dopravníky a podobne). 

Murovanie na penu
Ide o rýchly spôsob murovania brúsených tehál, pri ktorom odpadá problém, kam s miešačkou, ako aj skladovanie malty a materiálov na jej prípravu.

TEXT: Vladimír Chudý
FOTO: Archív firiem
ZDROJ: Časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.