Hobľovačky – výkon bez kompromisov

hoblovacky vykon bez kompromisov

Pri hobľovačkách je hlavný rezný pohyb nástroja alebo obrobku priamočiary. Hobľovačky sú prednostne určené na obrábanie rovinných plôch, najčastejšie rovnobežných s upínacou plochou.

Stolové (prenosné) hobľovačky
Prenosné stroje sa svojou konštrukciou a funkčnosťou nelíšia od klasických stacio­nárnych hobľovačiek. Sú určené na pozdĺžne zrovnávanie (vzhľadom na vlákna) a hrúbkovanie masívneho dreva a materiálov podobných drevu. Nízka hmotnosť (do 40 kg) a maximálna šírka záberu (od 200 mm do 305 mm) ich predurčuje na montážne a údržbárske práce. Sú mobilné, vhodné aj do priestorov, kde je málo miesta, preto sú obľúbené aj u domácich majstrov, ktorí majú malé dielne, garáže, pivnice a podobne. Nevýhodou týchto strojov oproti stacionárnym hobľovačkám však je, že pre svoju nízku hmotnosť a menší výkon sa nehodia na dlhodobú záťaž a skôr nájdu uplatnenie pri práci s menšími a kratšími doskami.

Stacionárne hobľovačky

V oblasti spracovania dreva patria stacionárne hobľovačky medzi základné stolárske stroje. Vznikali začiatkom 20. storočia ako masívne, jednoúčelové liatinové zariadenia. Robustnosť a výkon ich predurčovali na dlhodobú prevádzku, takže ešte aj dnes sa môžeme stretnúť s celkom funkčnými a výkonnými „deduškami,“ vyrobenými pred niekoľkými desiatkami rokov.

V 80. – 90. rokoch minulého storočia začali mnohí výrobcovia v bývalom Československu vyrábať veľmi kvalitné ľahšie hobľovačky s pracovnou šírkou od 310 mm do 410 mm s možnosťou hobľovania a hrúbkovania so spodným preťahom, pri niektorých typoch aj s možnosťou montáže prídavnej dlabačky. V súčasnosti je na trhu už celá škála strojov od „hobby“ vyhotovení až po ťažké, jednoúčelové profesionálne stroje s motorickým zdvihom a digitálnym odmeriavaním.

Hobľovanie alebo zrovnávanie
Stacionárne hobľovačky podľa funkčnosti rozdeľujeme na hobľovačky, hrúbkovačky a kombinované stroje (hobľovačka a hrúbkovačka ako jedno zariadenie). Hobľovanie (zrovnávanie) sa vykonáva na vrchných stoloch stroja. Pri hobľovaní sa drevo posúva proti smeru rotujúceho nožového hriadeľa. Drevo tlačíme na dosku stola a posúvame ho proti nožovému hriadeľu. Ak prejde predný koniec dreva na zadnú stolovú dosku, pritlačíme ho ihneď ľavou rukou za nožovým hriadeľom a pravou rukou ho posúvame. Predný stôl musí byť vždy o hrúbku triesky nižšie oproti zadnému stolu, ktorý musí byť v rovine s nožmi nožového hriadeľa. Pri práci treba dbať hlavne na to, aby nám ochranný kryt čo najviac zakrýval nožový hriadeľ. Na zrovnávanie krátkych kusov sa používajú posúvacie pomôcky, pri zrovnávaní dlhších a ťažších dosák sú nutné podperné rámy. Pri zrovnávaní tenkých alebo úzkych obrobkov sa používajú pomocné dorazy, aby ruky mali pri vedení dostatočnú vzdialenosť od nožového hriadeľa. Na presné vedenie materiálu po stole sú stroje vybavené nastaviteľným sklopným pravítkom umožňujúcim obrábať materiál aj pod uhlom.

Hrúbkovanie
Hrúbkovanie (preťahovanie, prepúšťanie) je technológia, pri ktorej sa zrovnáva materiál na presnú a rovnakú hrúbku. Drevo sa vkladá do stroja tak, že sa položí na stôl hrúbkovačky a posúva sa do stroja cez segmenty spätného vrhu. Podávanie materiálu pri hrúbkovaní zaisťujú dva podávacie valce. Prvý – podávací – je ryhovaný a druhý – hladký – je vyťahovací. Oba valčeky majú na oboch koncoch uloženia pružiny. Zmenou predpätia týchto pružín (pomocou matíc) môžeme meniť veľkosť prítlačnej sily na oboch valcoch. Pri vsúvaní a odoberaní materiálu stojíme vždy bokom od obrábaného materiálu, aby sme boli čo najmenej ohrození spätným vrhom. Pri obrábaní materiálu je potrebné brať do úvahy hodnotu úberu (hrúbka triesky a opracovaná šírka), rýchlosť posunu (m/min.) a výkon stroja (kW).

Hobľovačka v pozícii hrúbkovania s odsávacím krytom nad hobľovacím valcom

Veľkosť odoberanej triesky v závislosti od opracovanej šírky a tvrdosti obrobku možno voliť len v takých hodnotách, pri ktorých neprichádza k preťaženiu motora. V opačnom prípade je aktivovaná ochrana elektromotora a stroj sa zastaví. So zvyšujúcou sa posuvnou rýchlosťou sa taktiež znižuje kvalita obrábaného povrchu. K zhoršeniu kvality opracovaného materiálu môže dochádzať aj pri materiáloch malých hrúbok (efekt pruženia dielca). Pri hrúbkovaní materiálov s hrubším povrchom sa osvedčilo stôl hrúbkovačky namazať hustým  mydlovým roztokom. Niektoré profesionálne hrúbkovačky majú na zlepšenie obrábaného materiálu na spodných stoloch odľahčovacie stolové valčeky, ktoré sú voľnobežné a majú možnosť výškového nastavenia. Výšku valčekov nad rovinou stola je možné voliť podľa charakteru požiadavky na presnosť obrábanej plochy a obrábaného materiálu. Čím väčšia je výška valčekov  nad rovinou stola, tým vyššie je riziko zhoršenia kvality plochy.


Detail precízneho uloženia podávacích valcov a nožového hriadeľa Precízne nastavenie hobľovacieho noža tvorí nielen základ kvalitného výsledku pri práci s obrobkom, ale aj spoľahlivého fungovania hobľovacej hlavy i celého stroja.

Dve funkcie v jednom
Kombinované hobľovačky-hrúbkovačky patria medzi najpoužívanejšie stroje v stolárskych dielňach a ich obľuba neustále stúpa. Umožňujú na jednom stroji hobľovať a po určitej úprave stroja aj hrúbkovať. Ich výkon (od 1,5 kW do 3,0 kW) a šírka záberu (od 260 mm do 410 mm) úplne postačujú na základné stolárske práce a sú určené na obsluhu jedným človekom.

Pri hobľovaní sú predný a zadný stôl v jednej rovine a odsávacia hubica je upevnená na spodnej strane hobľovacieho stola. Pri hrúbkovaní sú oba stoly otvorené a odsávacia hubica je umiestnená nad hobľovacím valcom a smerovaná hrdlom vystupujúcom von zo stroja.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteNáhon hobľovacieho valca od elektromotora vykonávajú klinové remene, náhon podávacích valcov zabezpečujú reťazové kolesá. Napájanie strojov je prevažne 400 V a spustenie stroja umožňuje trojfázový elektrický spínač umiestnený priamo na stroji.Plne automatický 4-stranný hobľovací stroj s najjednoduchšou obsluhou a mierou spoľahlivosti procesu. Umožňuje perfektné pravouhlé obrobky, rýchlu zmenu obrobku aj bez vypínania stroja a desaťnásobne rýchlejšiu prácu ako so zrovnávacou frézou a hrúbkovačkou.

Kam s nimi
Stacionárne hobľovačky majú pomerne vysoké nároky na svoje umiestnenie a priestor. Veľkosť pracovného priestoru závisí od veľkosti stroja, predpokladaných pracovných operácií a od veľkosti obrábaného materiálu. Netreba zabúdať ani na adekvátny priestor pre dostatočne výkonný odsávací systém a „slobodu pohybu“ pripojovacích hadíc pri centrálnom odsávaní. Aby stroj správne fungoval, treba použiť odsávanie s dostatočnou kapacitou (m3/h) a s dostatočnou rýchlosťou vzduchu (m/s) v potrubí. Všetky takéto stroje pracujú len so zapnutým odsávaním, pričom pohon stroja a odsávania treba zapínať vždy súčasne.

Stroje sa vo vybranom priestore (napr. dielňa) zásadne upevňujú do pevnej podlahy. Nohy majú na spodnej časti vyrovnávacie skrutky, resp. diery na kotviace skrutky. Niektorí výrobcovia dodávajú pod vyrovnávacie skrutky aj oceľové podložky, aby sa tak lepšie rozložil tlak stroja na podlahu. Správne a precízne osadenie stroja (minimálna tolerancia 1 mm/1 000 mm) tvorí základ jeho dlhoročného spoľahlivého fungovania.
–>
Bez noža to nejde
Úmera je v tomto prípade celkom priama a jednoduchá: kvalitne ohobľovaný výrobok závisí od kvalitne naostrených a správne osadených hobľovacích nožov v hobľovacom valci. Ak sú hobľovacie nože nevhodné, nesprávne namontované, tupé, ba dokonca poškodené, môžu sa pri práci nielen uvoľniť, ale v horšom prípade sa môže značne zvýšiť nebezpečenstvo spätného úderu, čo znamená riziko nepríjemného úrazu. Hobľovacie nože sa vyrábajú zo špeciálnej, vysoko legovanej ocele a podľa materiálového zloženia ich delíme na hobľovacie nože:
▶ HSS s obsahom 18 % W -1,3355 – T1 na tvrdé drevo,
▶ HSS s obsahom 6 % W -1,2379 – M2 na tvrdé a mäkké drevo,
▶ HLS s obsahom 13 % Cr-1,2379 – D2 na mäkké drevo,
▶ DS – 1,2067 – TOOL STEEL na mäkké drevo.
Tvrdosť hobľovacích nožov je od 59 do 64 HRC. Ide o nože tepelne spracované v špeciálnych peciach riadených počítačom. Vyrábajú sa v rôznych hrúbkach, šírkach a dĺžkach s uhlom ostria 40 stupňov. Hobľovacie stroje mávajú v hobľovacom valci spravidla osadené 3 alebo 4 nože, a preto je veľmi dôležité ich správne nastavenie.

Dnešní výrobcovia týchto zariadení dodávajú priamo k strojom rôzne pomôcky a zariadenia (magnetické ustavovače, pravítka s mierkou, ručičkové indikátory a pod.) na správne nastavovanie nožov s presným návodom. Na našom trhu možno samostatne kúpiť aj 2-dielnu magnetickú pomôcku na vyrovnávanie nožov v hobľovacích hlavách s troma možnosťami upnutia: nastavenie už podľa upnutého noža, nastavenie podľa kalibru alebo nastavenie pomocou stola hobľovačky a tela nástroja. Táto súprava umožňuje precízne a pohodlné nastavenie, pričom zároveň výrazne šetrí čas pri upevňovaní a nastavovaní nožov. Aby bol náš prehľad hobľovacích strojov komplexný, treba spomenúť, že na trhu sú aj viacúčelové kombinované stroje.,V jednom stroji sa tak združuje niekoľko funkcií – píla, frézka, hobľovačka s hrúbkovačkou, dlabačka, poprípade kotúčová brúska. Tieto stroje sú určené pre remeselníkov a majstrov, ktorí majú obmedzený priestor na prácu. Ich nevýhodou je však časová náročnosť pri prestavovaní jednotlivých funkcií a nemožnosť pracovať na viacerých operáciách súčasne.

Text: Ing. Vladimír Kalina, Milan Cvečko
Foto: Bosch, Hammer, HP Proma, KDR, Makita, Metabo, Martin, Rojek

Zdroj: časopis Urob si sám 2011 Jaga Group, s.r.o.

Komentáre

  1. Mam zaujem o niektoré produkty , kde ich je možné zohnať prípadne v akej cene. dakujem

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.