debnenie najdeme na kazdej stavbe
Galéria (7)

Debnenie nájdeme na každej stavbe

Betón svojimi vlastnosťami umožňuje veľkú variabilitu tvarového riešenia monolitických konštrukcií. Na vybudovanie betónovej alebo železobetónovej konštrukcie však musíme zmontovať debnenie, spravidla z debniacich dielcov.

Galéria

Debnenie nesie hmotnosť betónu dovtedy, kým betón nezatvrdne a je schopný uniesť vlastnú hmotnosť, ako aj určitú časť užitočného zaťaženia betónovej konštrukcie. Na zhotovenie debnenia sa využíva najmä drevo a oceľ. Pri staršom spôsobe debnenia sa predpokladalo jeho zhotovenie pre každú betónovú konštrukciu zvlášť. Debnenie sa zhotovovalo z dosák a hranolov, čo umožňovalo vytvoriť jeho ľubovoľný tvar. V súčasnosti sa používa celý rad individuálnych a systémových debnení.
Rozhodnúť sa môžeme pre debnenie:

  • tradičné, zhotovené z drevených dosák, prípadne preglejky,
  • debnenie zabudované, ktoré plní spravidla aj statickú funkciu,
  • debnenia systémové.

Výber systému
Na našom trhu pôsobí niekoľko renomovaných firiem, ktoré pripravujú už hotové debniace systémy. Tieto spoločnosti zároveň vykonávajú servis a poradenstvo pri nákupe a požičiavaní, ako aj pomoc pri montážnych prácach s debnením priamo na stavbe. Využiť môžeme debnenie zhotovené z drevených dosák, prípadne preglejky, zabudované debnenie (tzv. stratené debnenie) alebo systémové debnenie. Tradičné debnenie si vyžaduje niekoľkonásobne dlhší čas na zhotovenie, pritom má krátku životnosť – tzv. obrátkovosť. Systémové debnenia si vyžadujú minimálny čas na zmontovanie do požadovaného tvaru a, navyše, ich veľkou výhodou je, že majú dlhú životnosť. Debniaci systém si môžeme kúpiť alebo požičať. Ide najmä o debnenia na zvislé, vodorovné ako aj na špeciálne monolitické konštrukcie.
–>
Debnenia na jednorazové použitie
Sú to tradičné drevené debnenia, ktoré nahrádzali platne z dosák. Po obvode a v strede boli vystužené hrubšími doskami. Neskôr sa začali používať debniace panely z hrubej preglejky, ktoré boli po obvode vystužené drevenými hranolčekmi alebo kovovými uholníkmi.

Debnenia na viacnásobné použitie
Patria sem predovšetkým systémové debnenia a špeciálne debnenia. Systémové debnenia sa vyrábajú priemyselným spôsobom. Tvoria podporný systém debnenia a vytvárajú tiež debniace plochy. Všetky dielce debnenia sú vzájomne prepojiteľné a umožňujú vytvárať širokú škálu jeho rozmerových variácií. Ich prednosťou je jednoduché spájanie foriem s prvkami podperného systému. Podľa veľkosti jednotlivých dielcov ich možno rozdeliť na maloplošné debnenia, ktorých prvky nepresahujú 2 m² a ich hmotnosť neprevyšuje 40 kg a veľkoplošné, ktoré presahujú uvedené parametre. Maloplošné debnenia môžu pracovníci na stavbe prenášať bez použitia žeriavu. Naopak, veľkoplošným debnením možno manipulovať len pomocou žeriavu.

Malé debniace systémy
Vlastnosti betónu umožňujú veľkú variabilitu tvarového riešenia monolitických konštrukcií. Musíme však pre ne zmontovať debnenie, čiže priestorovú formu na vybudovanie betónovej alebo oceľobetónovej konštrukcie.

V domácich podmienkach využijeme najmä malé debniace stenové systémy, ktoré pre svoju nízku hmotnosť umožňujú pohodlnú manipuláciu. Vyznačujú sa vysokou kvalitou vyhotovenia nosnej konštrukcie, oceľovým, prípadne vyľahčeným rámom z hliníkových zliatin, ktorý spoľahlivo a bezpečne zachytáva tlak betónovej zmesi. Oceľový rám debnenia má spravidla kvalitnú povrchovú úpravu. Takéto debnenia umožňujú stavať základy, domové vodovodné a revízne kanalizačné šachty, žumpy, čistiarne odpadových vôd a pod.

Systém strateného debnenia

Stratené debnenia tvoria tenké oceľobetónové dosky, ktoré počas betónovania slúžia ako debnenie a po zatvrdnutí betónu sa stávajú trvalou súčasťou betónovej konštrukcie. Medzi stratené debnenia (napr. pri zhotovovaní prekladov) možno tiež zaradiť debnenia umožňujúce vytvoriť vrstvené konštrukcie s použitím vonkajšej tepelnoizolačnej vrstvy (napr. z drevotrieskovej dosky alebo polystyrénu), ktorá sa pri betónovaní spojí s vnútornou vrstvou betónu. Betón slúži ako nosný prvok a súčasne spĺňa aj požiadavky na tepelnoakumulačné vlastnosti konštrukcie.

Pomocou strateného debnenia stavba „rastie“ veľmi rýchlo. Sendvičové múry sa budujú buď z dosák alebo blokov, do ktorých lejeme betón. Dosky sú vzájomne previazané a pospájané oceľovými sponami.

Debnenie pohľadového betónu
Je to spôsob povrchovej úpravy betónovej konštrukcie, pri ktorej vopred určíme jej vzhľad. Vytvorenie rôznej štruktúry, drsnosti alebo hladkosti, dosiahneme debniacimi dielcami špeciálne upravenými na požadovanú úpravu povrchu. Napríklad debnenie NOE je trvácne, čomu zodpovedá aj jeho povrchová úprava – oceľové panely sú kompletne pozinkované, hliníkové sú zase ošetrené farbou nanesenou práškovou technológiou. Ako debniaci materiál sa používa drevo, oceľový plech, preglejka, plast. Upravujú sa aj profilovaním. Pri drevenom debnení môžeme vzhľad betónu ovplyvniť hrúbkou drevených dielcov a obsahom živíc v nich (rôzna nasiakavosť). Ak kladieme dôraz na rovnaké tónovanie povrchu betónu, použijeme drsné alebo hobľované doskové debnenia, predtým aspoň dvakrát použité na inom mieste. Doskové debnenie 8 až 10 hodín pred betónovaním namočíme vo vode. Trhliny a škáry v doskách vopred utesníme.

Text: Vladimír Chudý
Foto: Doka, Durisol, ISD-NOE, Isorast, Leier, Medmex, Peri, Premac, archív vydavateľstva

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.