Izolácia medzi krokvy
Zdroj: Knauf Insulation

Zateplenie šikmej strechy krok za krokom

Pri zateplení šikmej strechy je treba dodržať správny pracovný postup.

Narezanie izolácie
1. Narezanie izolácie | Zdroj: Knauf Insulation

Tepelnú izoláciu rozbaľte a rozviňte tak, aby mohla nadobudnúť svoju hrúbku. Pásy izolácie režte o 10 až 20 mm širšie, ako je nameraná medzera medzi krokvami. Rez nožom veďte kolmo na rovinu izolácie.

 Izolácia medzi krokvy
2. Izolácia medzi krokvy | Zdroj: Knauf Insulation

Pred vložením izolácie vyplňte odrezkami dutinu za pomúrnicou. Narezané pásy vložte medzi krokvy tak, aby kopírovali rovinu krokiev a nevznikali medzery. Pás mierne stlačte a zasuňte tlakom ruky.

Konštrukcia podhľadu
3. Konštrukcia podhľadu | Zdroj: Knauf Insulation

Pomocou rýchlorezných skrutiek namontujte krokvové závesy alebo priame závesy v súlade s vykonávacími pokynmi dodávateľa suchej výstavby a namontujte rošt nosnej konštrukcie podhľadu.

Druhá vrstva izolácie
4. Druhá vrstva izolácie | Zdroj: Knauf Insulation

Do pomocného roštu sadrokartónového podhľadu vložte pásy tepelnej izolácie. Dbajte, aby bola celá plocha roštu vyplnená izoláciou.

Parozábrana, parobrzda
5. Parozábrana, parobrzda | Zdroj: Knauf Insulation

Na nosný rošt (oceľový) uložte pomocou obojstranných lepiacich pások parozábranu alebo parobrzdu s presahom 150 mm v mieste spoja fólia – fólia a na mieste, kde sa fólia napája na priliehajúce a prestupujúce prvky.

Napojenie na murivo
6. Napojenie na murivo | Zdroj: Knauf Insulation

Na napojenie parozábrany na murivo použite tesniaci pásik. Tým dosiahnete súvislú parotesnú vrstvu. Tesniaci pásik nalepte na omietku po obvode šikmej strechy ešte pred uložením parozábrany.

Prelepenie stykov
7. Prelepenie stykov | Zdroj: Knauf Insulation

Parozábranu dotesnite na priliehajúcich konštrukciách tesniacou páskou s vysokou pevnosťou v ťahu na báze vystuženého HDPE. Prelepte aj vzájomné spoje jednotlivých pásov parozábrany.

Kontrola tesnosti
8. Kontrola tesnosti | Zdroj: Knauf Insulation

Pred montážou podhľadových dosiek ešte kompletne prekontrolujte tesnosť parotesnej vrstvy, predovšetkým napojenia na murivo.

Záklop
9. Záklop | Zdroj: Knauf Insulation

Vyhotovte záklop zo sadrokartónových alebo sadrovláknitých dosiek. Pod obklad z drevených paluboviek je potrebné rošt zdvojiť tak, aby skrutky alebo klince neporušili parozábranu.

zateplenie šikmej strechy zateplenie šikmej strechy

Text + foto: Spracované z podkladov firmy Knauf Insulation
Vizualizácie: Mgr. art. Ján Malík
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje