Ochrana pred počasím a energetická optimalizácia

ochrana pred pocasim aenergeticka optimalizacia

Na zateplenie fasády sa najčastejšie používajú kontaktné zatepľovacie systémy. O systémoch hovoríme preto, lebo výrobcovia dodávajú k izolačným materiá­lom aj optimálne prispôsobené montážne a lepiace a omietkové materiály. Veľmi často sa pritom používajú tepelnoizolačné dosky z polystyrénu (EPS). Obr. 1 zobrazuje schému štruktúry.

 Príprava zatepľovania

 
Pred začatím s vlastnou prácou musíme pripraviť plášť budovy. Odstránime všetky odnímateľné vonkajšie zariadenia, ako sú lampy, svetelné spínače, zásuvky a podobne. Takisto presunieme do požadovanej vzdialenosti odkvapové rúry a vetracie zariadenia.
Medzi izolačné dosky a stavebné prvky – rámy okien a dverí alebo parapetné dosky – musíme zabudovať elastickú pásku na tesnenie škár. Tesniaca páska sa nesmie ťahať okolo rohov – strihá sa šikmo, aby sa časti pásky dotýkali v uhle 45°. Keď budeme zisťovať potrebu izolačného materiálu, treba dbať na to, že na základe tvaru budovy sa započítava približne 10-percentný odpad. 

Materiál a náradie


▶ kontaktný zatepľovací systém
▶ malta na lepenie
▶ soklové profilové lišty
▶ zatĺkacie kolíky
▶ páska na tesnenie škár
▶ výstužová sieťka
▶ nástreková malta
▶ hrubá a jemná sanačná omietka
▶ akrylová tesniaca zmes
▶ nádoba na maltu
▶ murárska lyžica
▶ stierka
▶ silikón (na trhliny a štrbiny)
▶ fasádna farba
▶ krycia fólia
 
Montáž
 
Na úpravu podkladu musí byť povrch rovný, suchý a bez prachu (obr. 2). Existujúce poškodené miesta vyplníme maltou a staré nátery odstránime (obr. 3). Pri veľmi nasiakavých podkladoch by sme mali naniesť penetračnú látku, v opačnom prípade lepidlo zaschne príliš rýchlo. Pri spracovaní musíme podľa použitého systému dodržať adekvátnu minimálnu teplotu, napríklad 5 °C. Počas práce chránime fasádu pred intenzívnym slnečným žiarením, silným vetrom aj pred dažďom.
Spodné ukončenie izolačného opláštenia tvoria soklové lišty. Súčasťou soklového profilu z hliníka je odkvapová rúra, ktorá odvádza dažďovú vodu. So stenou sa zoskrutkuje približne 30 cm nad úrovňou podlahy. Pri pevných podkladoch, napríklad tehlovom múre, môžeme použiť aj zatĺkacie kolíky (obr. 4).
Prípadné štrbiny medzi soklovým profilom a stenou uzavrieme následne lepiacim tmelom. Na utesnenie priestoru sokla budeme potrebovať špeciálne izolačné dosky na sokle z polystyrénu (XPS), odolného proti tlakovej vode alebo izoláciu z penového skla.

Bezpečnostný tip
Aby sme mohli náročné práce, ako je upevnenie izolačného systému, realizovať odborne a bezpečne, budeme potrebovať lešenie. Osvedčili sa pojazdné stabilné lešenia, ktoré možno používať len na rovnom nosnom podklade. Musí sa vylúčiť zapadanie pojazdných koliesok a na lešenie vystupujeme až po jeho zaistení proti neúmyselnému pohnutiu.
Po montáži lešenie necháme skontrolovať odborníkom! 

Prírez dosiek môžeme celkom jednoducho vyrezať chvostovou pílou s jemnými zubami. Aby boli rezy presné, použijeme príložník (obr. 5).
Maltu na lepenie nanášame tzv. bodovou metódou (obr. 6). Takto sa najlepšie vyrovnajú prípadné nerovnosti podkladu. V prípade rovných podkladov môžeme lepidlo naniesť na dosku aj pomocou stierky so zubami (10 mm). Vzduch, ktorý sa nachádza v medzerách, zvyšuje izolačný účinok. Vrstva lepidla by sa mala končiť približne 2 cm pred okrajmi dosiek, aby sa lepiaca malta nevtlačila do stykov.
Izolačné dosky sa na stenu lepia zdola nahor tak, aby sa kolmé štrbiny posunuli oproti sebe – metóda spájania posunutím polovičných dosák (obr. 7). Nesmú vzniknúť krížové škáry! Na rohoch budovy dosky spojíme cez roh. Izolačné dosky sa spoja tak tesne, aby sa zabránilo tepelným mostom (obr. 8). Ak by lepidlo vystúpilo, odstránime ho ešte pred osadením ďalšej dosky. Aby sme zabránili tepelným mostom v miestach dverového a okenného ostenia, aj tu musíme zabudovať izolačné dosky.
Spojenie príchytkami môžeme urobiť najskôr jeden deň po zlepení, inak sa pri otrasoch pri vŕtaní a tlaku príchytiek môžu dosky posunúť. Dôležité je usporiadanie rozperných príchytiek (tzv. hmoždiniek) – vždy sa dávajú do rohov a stredov dosiek. Pravidelne kontrolujeme, či sú príchytky naozaj dobre upevnené, pretože napríklad v dutinách takmer nedržia. Chúlostivé sú aj rohy – pri otvoroch dverí a okien, ako aj hrany budov. Tu musíme dbať na obzvlášť dobré uchytenie dosiek. Aby sme na týchto miestach zabránili neskoršej tvorbe trhlín, musíme na zosilnenie pripevniť diagonálny tkaninový pruh (asi 20 × 40 cm), ktorý prijme istú časť energie rozťahovania.
Po stuhnutí lepidla sa dosky na stykoch prebrúsia a vyčistia. Potom nanesieme lepiaci tmel s nehrdzavejúcou stierkou so zubami. Do čerstvého lepiaceho tmelu vložíme sieťku zo skleného vlákna, a to v prebiehajúcich pásoch bez záhybov s presahom minimálne 10 cm. Vloženú sieťku zo skleného vlákna potom treba potiahnuť „mokré do mokrého“ lepiacim tmelom. Keď výstužová vrstva vytvrdne a zaschne (stála minimálne 7 dní), kefou alebo valčekom z baranej srsti nanesieme univerzálny základný náter. Po zaschnutí (minimálne 24 hodín) môžeme naniesť silikátovú omietku v požadovanej farbe.
 
Sanácia fasády
 
Fasáda ako ochrana proti poveternostným vplyvom má dôležitú stavebnú úlohu. Poškodené plášte budov zvyšujú spotrebu energie a skôr či neskôr prinášajú so sebou poškodenie stavebného fondu. K najčastejším nedostatkom patria zlomy, trhliny a diery v omietke. Aby sme sa vyhli následným škodám, musíme ich rýchlo odstrániť.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteProfesionálny tip
Venujeme pozornosť všetkým pripájacím zónam medzi múrom a drevom, najmä na strane vystavenej vplyvom počasia, trhlinám vedľa okien a v oblasti soklov. Voda sa do muriva môže dostať dokonca aj cez jemné vlasové trhliny. Vlasové trhliny inak pevnej omietky však môžeme prekryť špeciál­nym opravným náterom.–>
Okamžité potrebné opatrenia
 
Trhliny, ktoré vznikli pohybom alebo materiálovým pnutím pri sadaní, treba najprv rozšíriť dlátom. Aby sa dala trhlina sanovať, mala by mať prierez 5 × 5 mm. Po vyčistení štrbiny sa do troch štvrtín naplní akrylovou tesniacou hmotou z pištole (ampuly).
Dbáme na to, aby masa v štrbine mala všade dobrú priľnavosť. Po zaschnutí rovnomerne nanesieme na miesto poškodenia univerzálny lepiaci tmelový materiál na báze cementu. Keď akrylová masa trhlinu celkom nevypĺňa, môže sa tmel dobre spojiť s podkladom. Ako zosilnenie do ešte čerstvej masy zatlačíme kus výstužovej sieťky zo sklených vlákien (obr. 11).
Zastierkované miesto následne zakryjeme vrstvou minerálnej omietky. Pri nasledujúcom nátere je dôležité, aby sme pretreli vždy veľkoplošne celé časti steny, pretože inak sa bude nová vrstva farby od starej odlišovať. Je veľmi dôležité, aby boli materiály vždy spracované podľa údajov výrobcu. Používať by sa mali len také látky, ktoré sú aj pri nízkych teplotách ešte rozťažné (dbať na údaje na balení), pretože šírka trhlín sa s klesajúcou teplotou zväčšuje.

Profesionálny tip
Predovšetkým pri sanácii starej budovy (napríklad na existujúcich fasádach s omietkou) sa musí izolačná vrstva bezpodmienečne spojiť príchytkami (obr. 9, 10). Pritom treba pre optimálnu bezpečnosť a stabilitu presne dodržiavať údaje výrobcu. Chýbajúce spojenie príchytkami môže v extrémnom prípade viesť k tomu, že sa pri silnom vetre oddelí celá vrstva izolačného materiálu!
 
Veľké poškodenia omietky
 
Na opravu veľkých poškodení sa osvedčili sanačné omietkové systémy. Pozostávajú z viacerých navzájom zosúladených produktov:
▶ adhézny mostík (prednástrek) vytvorí priľnavosť na podklad,
▶ pórovitá jadrová omietka viaže škodlivé soli, ktoré sa uskladnili v múre,
▶ vlastná sanačná omietka.
V okolí poškodenia odbíjame uvoľnenú omietku tak dlho, kým sa drobí. Plochu potom zbavíme prachu a navlhčíme. Teraz sa celá plocha zakryje sanačným prednástrekom a tri dni sa nechá odpočívať. Po státí navlhčíme a murárskou lyžicou nanesieme hrubú sanačnú omietku. Následne stiahneme drevenou latou. Na omietanie používame len omietačky z ušľachtilej ocele a nehrdzavejúce hladidlá (obr. 12).
Po ďalšej prestávke – 5 dní na jeden cm hrúbky – omietky znova navlhčíme. Následne nanesieme začisťovacím hoblíkom 3 až 5 mm jemnej sanačnej omietky. Po vystužení rozotrieme polystyrénovou stierkou. Čas zaschnutia je približne sedem dní.
 

V spolupráci s Baumax-om


Text: bauMax

Foto a kresby: bauMax, Peter Kastil

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.