Ideálna tepelná izolácia pre nízkoenergetické a pasívne stavby

Ideálna tepelná izolácia pre nízkoenergetické a pasívne stavby

Tepelná izolácia je v súčasnosti už bežnou súčasťou každej stavby. Sprísňujúce sa požiadavky na dosahovanie tepelnoizolačných vlastností budov však zapríčiňujú stále väčší dopyt po zatepľovacích systémoch s lepšími vlastnosťami a menšou hrúbkou izolácie. Ideálnym produktom je preto grafitový polystyrén Austrotherm GrEPS, ktorý spĺňa obidve požiadavky, hlavnou je, že má až o 20% lepšie tepelnoizolačné vlastnosti ako biely polystyrén.

Hrúbka izolácie čoraz viac rozhoduje

Sprísňujúce sa požiadavky na dosahovanie tepelnoizolačných vlastností budov podľa technickej normy STN 73 0540–2, ktoré sú platné od 1. januára 2016 stimulujú zvýšený dopyt po zatepľovacích systémoch, ktoré ponúkajú pri rovnakej hrúbke izolácie lepšie vlastnosti. Blížiac sa k roku 2021 sa tieto požiadavky budú ešte viac sprísňovať.

Grafitový polystyrén vďaka svojim tepelnoizolačným vlastnostiam predstavuje potenciál širšieho využívania v procese zatepľovania. „Zateplená obvodová stena dosiahne o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti v porovnaní s rovnakou hrúbkou obvodovej steny s bielym polystyrénom. To znamená väčšie úspory energie a zároveň výhody z hľadiska jednoduchšej a rýchlejšej realizácie,“ vysvetľuje Roman Pindeš, produktový manažér Austrotherm.

Optimálne zvolená hrúbka zatepľovacieho materiálu zrýchľuje a zjednodušuje montáž, nielen pri obvodových stenách, ale aj pri podlahových či strešných konštrukciách. Grafitový polystyrén Austrotherm GrEPS má široké možnosti uplatnenia pri všetkých druhoch stavieb.

      

Bezpečný a účinný výrobok

Grafitový polystyrén získava svoje jedinečné izolačné vlastnosti prídavkom grafitových častíc, ktoré absorbujú slnečné žiarenie. Pri výrobe polystyrénu sa nepoužívajú žiadne nebezpečné látky, len vodná para. Je 100 % recyklovateľný a spätne využiteľný v mnohých aplikáciách.

Práca s grafitovým polystyrénom je vďaka jeho nízkej hmotnosti veľmi jednouchá. Materiál nespôsobuje žiadne zdravotné riziká a nie je potrebné pri práci s ním používať žiadne špeciálne ochranné pomôcky alebo nástroje.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteGrafitový polystyrén vyrobený na Slovensku

Spoločnosť Austrotherm vníma Slovensko ako dôležitý trh s potenciálom rastu najmä v oblasti využívania grafitového polystyrénu. Preto na jar tohto roku rozšírila výrobu o produkt Austrotherm GrEPS. Zabezpečí tak rýchlejšiu a flexibilnejšiu dodávku materiálu zákazníkom. „Zatiaľ čo podiel predaja grafitového polystyrénu predstavuje v Rakúsku 50 %, na našom trhu sa celkovo predaj pohybuje na úrovni 7 %. Ide pritom o materiál s významným potenciálom najmä v súvislosti s napĺňaním požiadaviek smernice Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov,“ upresňuje Miloš Klein, konateľ spoločnosti Austrotherm.

Výhody grafitového polystyrénu

austrotherm.sk

ZDROJ PR článok spoločnosti Austrotherm, s.r.o. 

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.