Ako vytvoriť kvalitné murivo

ako vytvorit kvalitne murivo

 Či už sa chystáme stavať, pristavovať, alebo rekonštruovať, musíme si najprv vybrať medzi viacerými druhmi murovacích materiálov, ktoré nám stavebný trh ponúka. Môžeme si zvoliť pálenú tehlu, pórobetónové tvárnice, štiepko-cementové alebo vápenno-cementové tehly. Nezabúdajme však, že výberom materiálu sa proces stavby iba začína. Nepodceňujme ani presnosť a úplnosť projektu a úroveň zhotovenia stavby. Výber materiálov, úroveň projektu a dodržanie technologických postupov sú základné parametre, ktoré určujú celkovú kvalitu stavby.
 

Výber

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteHrubú stavbu vytvárajú zvislé konštrukcie (múry) a vodorovné konštrukcie (stropy, krovy). Výber materiálu pre tieto nosné konštrukcie je dôležitý, pričom ho ovplyvňujú viaceré faktory. Jedným z najdôležitejších je cena. Ďalším kritériom pri rozhodovaní býva jednoduchosť manipulácie s materiálom a jeho opracovateľnosť (rezaním, pílením). Pre materiál určený na obvodové konštrukcie je významným faktorom aj jeho pevnosť v tlaku. Obvodové steny totiž tvoria nosnú konštrukciu rodinného domu. Rozhodovanie je často ovplyvnené aj druhom stavby, ktorú plánujeme realizovať. Či už sa chystáme na novostavbu, prístavbu, či rekonštrukciu, výber materiálu by sme nemali podceniť. 

Materiály
Stavebné firmy nám ponúkajú veľké množstvá rôznych stavív a stavebných systémov – od tradičnej tehly cez pórobetón až k štiepko-cementovým tvárniciam. Je iba na nás, ktorý materiál si na realizáciu stavby zvolíme. 
 
Pálené tehly
Pálená tehla je murovací prvok s dlhou tradíciou. Je to výrobok z prírodných surovín, tehliarskej hliny a vody. Od začiatku jej používania prešla viacerými zmenami. Dnes sa vyrábajú tehly dierované s odľahčeným črepom. Majú rôzne tvary a vzduchové medzery sú orientované pozdĺžne alebo priečne. Môžeme ich použiť pri stavbe obvodových stien, ale aj vnútorných nosných i nenosných stien. Väčšinou sa vyrábajú priečne dierované tehly. Pri novších, tepelnoizolačných tehlách sa používajú aj doplnkové tehly na riešenie detailov rohov či okenných otvorov (rohové, polovičné alebo koncové tehly). Tieto tehly majú zároveň vysokú únosnosť a pevnosť. Vybrať si pritom môžeme zo širokej škály výrobkov od rôznych výrobcov. 
 
Pórobetónové tvárnice
Pórobetón patrí medzi mladšie materiály. Vyrábajú sa dva základné druhy pórobetónov. Pórobetón z kremičitého piesku, vápna a cementu je bielej farby a pórobetón zo zmesi elektrárenského popolčeka a vápna má sivú farbu. Pórobetón spoľahlivo vyrovnáva vlhkosť vnútorného a vonkajšieho prostredia, je nehorľavý a zdravotne neškodný.
 
Vlhkosť tvaroviek závisí od okolitého prostredia a relatívnej vlhkosti vzduchu. Preto by sme tvarovky nemali omietať skôr ako šesť až osem týždňov po zabudovaní.
 
Prednosťou pórobetónových tvaroviek je jednoduchá opracovateľnosť (rezaním, hobľovaním, vŕtaním). Pri použití presných tvaroviek výrazne klesá spotreba murovacej malty. Tvarovky sa vyrábajú hladké alebo na pero a drážku. Výrobcovia pórobetónu dodávajú na stavebný trh široký sortiment výrobkov určených na murovanie od priečkových tvárnic až po veľkoformátové tvarovky. 
 
Štiepko-cementové tvárnice
Sú zložené z prírodného materiálu na báze dreva (90 % hmotnosti tvárnic) a cementu. Polystyrénová vrstva na vonkajšej strane tvárnice zlepšuje jej tepelnoizolačné vlastnosti. Tvárnice sú duté, ukladáme ich na seba nasucho. Po uložení niekoľkých radov sa zalievajú betónom. Vytvoríme tak stenu s betónovým jadrom,  štiepko-cementovým obalom a so zateplením polystyrénom. 
 
Ucelený stavebný systém
Ak sa chceme vyhnúť technickým nedostatkom, mali by sme stavať z uceleného systému od jedného výrobcu. Dnešný stavebný trh nám ponúka komplexné stavebné systémy, ktoré zjednodušujú výstavbu domu. Tvoria ich prvky na steny, priečky, stropy, spojovacie prvky a malty. Tehly (tvárnice), preklady (nadokenné, naddverové), stropné nosníky, U-profily, priečkovky, komínové dielce vytvárajú ucelený stavebný systém, pomocou ktorého si môžeme postaviť dom na báze jedného materiálu. Na konštrukcii je potom menšie riziko vzniku tepelných mostov a z toho vznikajúcich porúch. Špeciálne doplnky umožňujú riešenie detailov rohov, ostení a parapetov.
Pri stavbe si svoje miesto vždy nájde aj betón. Môžeme ho využiť pri zakladaní stavby, vytváraní stužujúceho venca, schodov alebo pri tvorbe prekladov.
 
Kvalita 
Výsledné vlastnosti muriva ovplyvňujú všetky použité materiály a úroveň zhotovenia. Dodávané materiály majú rôznu kvalitu. Na stavivách sa vyskytujú viaceré druhy poškodení, pričom rozsah poškodenia je od 5 do 20 %. Ak chceme zabrániť poškodeniu materiálu, musíme dbať na stanovené skladovanie a dodržiavanie správneho spôsobu manipulácie (pri výrobe, preprave a stavbe). Rôzne poruchy muriva môžu vznikať v prípade, že murovacie materiály majú nízku pevnosť, nízku trvanlivosť, sú popraskané alebo nie sú pravouhlé. Murovacie prvky by sme mali ukladať podľa stanoveného usporiadania a vzájomne spájať maltou. 
 
Urýchlená výstavba
Každý staviteľ domu chce postaviť dom čo najekonomickejšie a v čo najkratšom čase. Urýchlená výstavba býva často na prvom mieste. Nadmerná rýchlosť výstavby však zvyšuje riziko vzniku chýb a porúch v konštrukcii (nezávisle od kvality mate­riálov a vykonanej práce).
 
Chyby vplývajúce na kvalitu muriva
Na vznik porúch a chýb muriva vplýva viacero faktorov. Okrem nekvalitného materiálu môže byť chyba aj v nekvalitnom zhotovení stavby. Nezabúdajme, že neodborný prístup znehodnocuje výstavbu. 
 
Ložné a zvislé škáry
Hrúbka ložnej škáry závisí od druhu použitých murovacích prvkov. Pri tehle murujeme buď na klasickú ložnú škáru (10 až 12 mm), alebo na tenkú ložnú škáru (1 až 3 mm). Pri pórobetóne postačí hrúbka ložnej škáry 2 mm. Ložná škára musí byť úplne premaltovaná.
Zvislá škára muriva môže byť viditeľne premaltovaná. Pri tehlách s maltovou taškou zvislá škára nie je viditeľne premaltovaná. Pri spojoch na pero a drážku musí byť styčná škára úplne tesná a bez malty. Medzery vyplnené maltou sú neprípustné. Dôsledkom netesných styčných škár sú zhoršené statické, tepelnoizolačné a zvukovo-izolačné parametre muriva.
Pri pórobetóne nanášame na zvislú škáru maltu v hrúbke 2 mm. V prípade tvárnic s perom a drážkou lepiacu maltu nemusíme nanášať. 
 
Väzba muriva
Murovacie prvky musíme ukladať tak, aby sme zabezpečili ich dostatočnú väzbu. Zvislé styčné škáry susediacich vrstiev tehál (tvaroviek) musia byť v požadovanom odstupe. Pri tehlách by väzba mala byť väčšia ako 40 mm (alebo 0,4 × h, kde h je výška prvku). V prípade tehál s výškou 238 mm je požadovaná dĺžka väzby minimálne 95 mm. V prípade pórobetónu musia byť zvislé presahy tvárnic minimálne 100 mm.
 
Kombinácia materiálov v murive
V praxi môžeme natrafiť na nespočetné množstvo stavieb, ktorých múry sú viac či menej skombinované z rôznych tvarov tehál (tvaroviek), ale aj z rôznych druhov materiálov. Tieto kombinácie patria k najzávažnejším chybám pri murovaní. Murivo má na takýchto miestach odlišný tepelný odpor, následkom čoho vznikajú tepelné mosty.
 
Pracovný postup
Murovať začíname vždy od rohov. Pri práci používame murárske náradie určené pre daný materiál. Počas murovania neustále kontrolujeme vodorovnosť muriva (vodováhou). Dbáme na správnu polohu tvárnic a dodržujeme požadovaný odstup tehál (tvárnic). Zachovávame vždy rovnakú hrúbku ložnej škáry. Príliš tenké ložné škáry pri murovaní stien sú kontraproduktívne, pretože potom môžu vznikať prázdne škáry. Škáru vypĺňame maltou vždy úplne. Tehly delíme zásadne pílením, nikdy nie sekaním. Pri murive dbáme na dodržanie minimálnej väzby. Ak sa budeme držať týchto zásad, mali by sme zaručene vytvoriť kvalitné murivo.
 
 
Text: Elena Bobeková
Foto: autorka, Leier, Porfix, Wienerberger, Xella
 
Čoho sa vyvarovať:
 
  • alebo nevyhovujúcou kvalitou, 
  • nedostatočného vyplnenia ložných aj zvislých škár muriva,
  • nedodržania rovnakej hrúbky pri vyplnení škár muriva,
  • nedodržania rovinnosti muriva (kontrola vodováhou),
  • nevhodného napojenia dvoch stien,
  • nedodržania dostatočnej väzby muriva, 
  • rýchlosti výstavby,
  • kombinácie materiálov v murive,
  • nevhodného delenia murovacích materiálov,
  • nesprávnej polohy tehly (priečne dierovanej).

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.