Back to the article Ako vytvoriť kvalitné murivo 8 / 13

Kombinácia tehly a pórobetónu v murive je nevhodná. Takisto by sa nemali kombinovať rôzne typy tehál (tvárnic) toho istého materiálu. Takéto miesta pôsobia v murive ako tepelné mosty a spôsobujú tepelné straty.