Back to the article Ako vytvoriť kvalitné murivo 4 / 13

O zachovávaní rovinnosti autor spodnej časti stavby ešte asi nepočul. V pravej hornej časti môžeme zase vidieť ukážku nedostatočnej väzby muriva.