6 rád ako postaviť suterén rodinného domu

6 rad ako postavit suteren rodinneho domu

Určite neplánujte SUTERÉN AKO SKLADISKO vecí. Vyšlo by vás pridraho. Suterén sa OPLATÍ, ak dom stojí NA SVAHU. Na rovine sa stavba domu so suterénom zvyčajne poriadne PREDRAŽÍ, zvlášť pri vysokej hladine SPODNEJ VODY.

1. VÝKOPOVÉ PRÁCE

S výkopmi na suterén by ste mali začať na jar, pretože betón a mokré procesy na stavbe potrebujú minimálne +5 °C na to, aby prebiehali ako treba.
Naozaj je potrebné držať sa projektu, skutočne zakladať v nezamŕzajúcej hĺbke a dbať, aby základová škára (spodok základov) bola na únosnej zemine. Okraje stavebných jám zabezpečte proti zosunutiu aspoň jednoduchým pažením z dosák.
Na hĺbenie výkopov sa používa ťažká technika a na dokončenie – dorovnanie spodnej časti jamy a jej okrajov – postačí ručné náradie. Čím rovnejší je podklad, tým sú lepšie podmienky na zhotovenie podkladového betónu. Objem výkopu musí byť oveľa väčší, ako je objem základov. Treba odkopať aj tzv. pracovnú škáru so šírkou aspoň 60 cm. Slúži na prístup pracovníkov k stenám z vonkajšej strany suterénu.

2. BETÓNOVÉ PODLAHY

Ako prvé sa zhotovuje a izoluje dno, potom steny suterénu. Po vyrovnaní sa na dno navezie štrkové lôžko (materiál a hrúbku určuje projektant). Štrk sa zhutňuje na predpísanú mieru. Naň sa vylieva tzv. podkladový betón.
Na podkladový betón sa celoplošne ukladá (lepí, natavuje) izolácia z asfaltovaných pásov (fóliové izolácie sa kotvia na vrstvu geotextílie a znova sa ňou prikryjú). Izolácia sa ukladá s presahom potrebným na prepojenie s izoláciou pri zvislých stenách. Na dobré zabezpečenie spojov je vhodné nechať izoláciu presahovať aspoň 300 mm za okraj plánovaného suterénu.
Na izolácii sa potom zhotoví nosná časť podlahy – konštrukčne vystužená betónová doska. Materiál a spôsob vystuženia (armovania) sa určí v projekte.
Na dosku možno uložiť tepelnú izoláciu oddelenú od podkladu a následnej vrstvy fóliou a na nej zhotoviť tzv. roznášaciu vrstvu podlahy z betónu. Je to vhodné riešenie v prípade obývaných suterénov.
Ak je v suteréne navrhovaná kotolňa, kúpeľňa alebo iná mokrá prevádzka, možno ju vyspádovať a odviezť vodu do už pripraveného odpadu. Spáduje sa buď tepelná izolácia, alebo cementový poter. Ale čím menej je otvorov a priestupov, tým menej problémov bude pri stavbe a prevádzke domu.
Po vyspádovaní sa náterové hydroizolácie aplikujú zväčša pod pochôdznu vrstvu podlahy (napríklad dlažbu). Je potrebné riadiť sa návodom na použitie izolácie.

3. STENY SUTERÉNU

Na hotovej železobetónovej doske sa stavajú steny suterénu. Najčastejšie sa murujú z betónových debniacich tvárnic, ktoré sa konštrukčne vystužia a zalievajú sa betónom. Z vonkajšej strany suterénu sa zhotovuje zvislá izolácia a urobí sa tzv. prímurovka, ktorá má pre izoláciu ochrannú funkciu. Ak sa na zateplenie stien suterénu používa špeciálny tvrdený extrudovaný polystyrén, prímurovka nie je potrebná. Typ a hrúbku zateplenia navrhuje projektant. Ďalším materiálom je liaty železobetón, ktorý je náročnejší na výstavbu aj na rozpočet. Ak nemá betón vodotesné vlastnosti, treba steny izolovať a urobiť prímurovku alebo použiť tvrdený polystyrén.

4. MATERIÁLY NA IZOLÁCIE

Druh izolácie (konkrétny typ a výrobcu) vyberte podľa projektu.
Izoláciu z asfaltovaných izolačných pásov alebo plastových fólií je potrebné zaistiť proti zosunutiu zo zvislých stien. Najčastejšie sa to robí lepením (asfaltové pásy) alebo kotvením (výstupkové fólie) a následne prímurovkou, alebo použitím špeciálneho tvrdeného polystyrénu. Potom sa k vonkajšej strane suterénu prisype netriedený štrkopiesok alebo kamenná drvina.

Ak majú byť steny zo železobetónu, tak sa môže hydroizolácia vytvoriť buď ako pri murive – pomocou izolačných pásov alebo fólií – alebo možno využiť stavebnú chémiu na vytvorenie betónu so zníženým priesakom vody. V betonárni si objednáte vodostavebný betón (s maximálnym dovoleným priesakom vody napríklad do hĺbky 5 cm, určí ho projektant). Vytvorí sa tzv. železobetónová vaňa. Celý jej povrch musí byť súvislý, aby sa predišlo zatekaniu. Pri prestupoch a spojoch treba dohliadnuť na správne zhotovenie detailov.
Možno použiť aj náterové hydroizolácie, na trhu je dostupná široká škála. Umožňujú relatívne pohodlné vytváranie súvislej vrstvy, utesnenie pri prestupoch, spojoch, v kútoch a rohoch.–>

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste5.PRESVETLENIE PRIESTORU

Na to, aby okná mohli byť aj pod úrovňou terénu, slúžia tzv. anglické dvorce. Sú buď z betónu, alebo sa môžu použiť hotové prefabrikované dielce z tvrdeného plastu. Pri betóne je potrebné dodržať dilatáciu, vytvoriť hydroizolačnú vrstvu (v prípade zatepleného suterénu aj zabezpečiť, aby nevznikol tepelný most), dno dvorca vyspádovať a odviezť prípadnú zrážkovú vodu do kanalizácie. Anglické dvorce sa prevažne prekrývajú oceľovým roštom. Ceny hotových dielcov sa pohybujú približne od 60 €/ks pri rozmeroch 100 ×100 × 50 cm. Sú vybavené poistkou proti vlámaniu, väčšina z nich je pochôdzna a niektoré sú aj pojazdné.

6. DRENÁŽOVANIE SUTERÉNU

Odvedie vodu stekajúcu po hlbších vrstvách svahu preč od stien spodnej stavby.
Z vonkajšej strany sa po obvode domu na štrkové dno výkopu vloží vyspádovaná drenážna perforovaná (dierkovaná) rúra s vyústením ďalej od domu alebo do dažďovej kanalizácie. Rúru treba ochrániť geotextíliou a zasypať štrkom.

* Ceny uvádzané v tabuľkách sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobcu, dodávateľa a regiónu


Článok vznikol v spolupráci s portálom stavebnictvo.sk.

Text: Ing. Martina Adamcová, Ing. Lea Procházková
Foto: thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

  1. Teo Conact says:

    Je vidieť že pokrok nedorazil aj do slovenských suterenov,tento názor že suteren je len do svahu je scestný ,existuje prepracovaná technologia ,kde sa suteren vyhotový za niekolko dní v ovela vyššej kvalite ako debniace tvárnice, z vodotesného betonu biela vaňa liateho do betonových dielov . Na drahých pozemkoch sa zabetonovava pozemok, priestor. ktorý sa vytvorí stavbou suterenu ma tiež svoju užitkovú hodnotu ktorá sa určite časom vráti Napr v Nemecku robia technologiou „Kaiser Wand“ cca 60rokov.Stavba ide rýchlejšie a tým sa šetria napr mzdové nákladyPozri na googli termín Weisse Wanne

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.