Ako si postaviť bezpečný kozub
Galéria (6)

Ako si postaviť bezpečný kozub

Obstavaná kozubová vložka je asi najpopulárnejším vykurovacím zariadením na Slovensku. Amatérov zvádza k svojpomocnej stavbe. Ako ju však postaviť bezpečne, aby sa z radostných zimných sviatkov nestala tragédia?

Galéria

Bezpečnosť kozubov
Bezpečnosť kozubov
Bezpečnosť kozubov
Bezpečnosť kozubov
Bezpečnosť kozubov

Prečo ťažká obstavba?

Kozubové vložky mali pred 10 rokmi výkony aj 15 kW. Dnes po zateplení stačí na vykúrenie celého domu výkon 2 až 4 kW. Tu nastáva problém, ako znížiť výkon vložky. Nie je možné donekonečna ho znižovať zmenšovaním spotrebiča alebo škrtením prívodu vzduchu na horenie na úplné minimum. Jedným z riešení je akumulačná obstavba.

Výber vložky na ťažkú obstavbu

Ak výrobca výslovne neuvádza, že vložka sa dá použiť na tzv. akumulačnú uzavretú obstavbu bez odvádzania a privádzania vzduchu, nepoužívame ju. 

Základ pod obstavbu

Vykurovacie teleso môže vážiť až 700 kg (vložka do 200 kg, obstavba 500 kg), čo už drevené podlahy nemusia uniesť. Výsledkom by bolo praskanie obstavby a jej nestabilita, keďže nosnosť drevených podláh je asi 200 kg/m2. Potrebná je teda statická úprava. Časť podlahy sa nahradí tzv. roznášacou doskou z betónu alebo kovu. Betónový základ je nielen pevný, ale aj nehorľavý.

Ochrana stien pred teplom

Pri bežne rozšírenej metóde odporúčame na steny domu v obryse spotrebiča (v našom prípade v obryse celej obstavby) uložiť nehorľavú dodatkovú tepelnú izoláciu. Od steny je však vzdialená asi 2 cm, čím vytvára tzv. odvetranú izoláciu alebo clonu. Teleso obstavby oddiaľte od povrchu zaizolovanej steny asi o 15 cm. Pri druhom spôsobe je vhodnejšie a výhodnejšie na drevenú konštrukciu (na pletive v časti za vložkou) naniesť klasickú vápennú či hlinenú omietku – do vzdialenosti asi 1 m od obrysu telesa. Použite väčšiu hrúbku (nad 3 cm). Masa omietky teplo akumuluje, prípadne ho pomáha rozniesť. Nosné drevené časti neustálym vysychaním a naberaním vzdušnej vlhkosti môžu na obvykle tesnom plášti budovy spôsobiť drobné trhlinky. V energeticky úsporných domoch je to už závažný problém. V praxi sa osvedčili práve hlinené omietky. Drevené konštrukcie, ale aj tapety, textílie, sadrokartón a pod. sú citlivé na výkyvy teplôt. Ich poškodenia sú skôr estetické, ale časom aj technické. Preto v okolí tepelných spotrebičov nepoužívajte tieto materiály.

bezpečnosť kozubov

Prívod vzduchu k horeniu

Vo vložkách kvalitnejšej konštrukcie sú ukryté rôzne mechanizmy, ktoré regulujú prívod vzduchu. Nič nie je dokonalé a aj sem sa môže dostať drobný popolček. Preto pri údržbe a prevencii vložky vyberáme aj výstelku dna ohniska a čistíme mechanizmus, aby bol pohyblivý. Ak sa zasekne, strácame možnosť regulácie intenzity plameňa.

Objem ohrevnej komory

Výrobcovia vložiek obyčajne neuvádzajú vnútorný objem tepelnej obstavby, lebo to nie je v predpisoch. V dostatočnej kubatúre sa vzduch ohrieva, ale neprehrieva. V praxi sa zistilo, že stena obstavby by od telesa vložky mala byť vzdialená minimálne 10 cm. Hlavne v dolnej časti, kde je najhorúcejšie. Teplota vzduchu na výstupe by nemala presiahnuť 60 °C. Akumulačná obstavba tejto požiadavke vyhovuje. Pri náhlom zvýšení výkonu vložky, napríklad priložením či manipuláciou, narastie teplota v ohrevnej komore. Akumulačná obstavba toto teplo absorbuje. Prebytočné teplo sa uskladní naakumuluje a pomaly vydá neskôr.

Akumulačná obstavba je bezpečnejšia a vhodnejšia do energeticky úsporných domov. Je možné vyhotoviť ju z dostupných materiálov, treba však poznať ich kvalitu a technické možnosti použitia. Využite napríklad šamotovú tehlu, staré plné pálené tehly, tmavohnedé magnezitové tehly z elektrických akumulačných pecí, obmedzene i kamene, ak sú k dispozícii. Ako spojivo je najvhodnejšia kachliarska malta na vyššie teploty, no možno obmedzene použiť aj pružné stavebné lepidlo, tzv. flex, ktoré odoláva pohybom i teplotám asi do 70 °C. Kvalita lepidla po dlhodobom užívaní – viac ako 10-ročnom – nie je zatiaľ známa.

bezpečnosť kozubov

Vyústenie teplého vzduchu z obmurovky vložky na drevom obloženej stene

Aj keď je samotné potrubie tepelne zaizolované, horúci vzduch sa doslovne valí popri drevenej stene. Hoci nedôjde k požiaru, drevo môže nepekne popraskať, olúpe sa, odparuje sa lak a pod. Ak by niekto náhodou oprel k výduchu dosku a ponechal tu len úzku medzierku, teplo sa začne hromadiť, a keďže drevo je dobre vysušené, teplota stúpa a ľahko vznikne požiar. Niekedy k nešťastiu postačí pohodená zabudnutá handra. Obnažená tepelná izolácia v obytnom priestore je zdravotne škodlivá. Po čase sa uvoľní lepidlo a drobné vlákenka poletujú vo vzduchu, ktorý dýchame. Tu by ako dostatočný kryt poslúžil aspoň alobal.

Magických 60 stupňov

Ak je teleso, napríklad pec či radiátor, zohriate na teplotu do 60 °C, pri dotyku stihne človek reflexívne oddialiť ruku bez popálenia. Horúcejšie teleso už zanechá popáleninu a pľuzgiere. Pri meraniach povrchovej teploty tepelných spotrebičov je táto teplota hraničná. Ak sa prekročí, spotrebič musí byť chránený, označený či inak zabezpečený. Akumulačná obstavba vložky vyhovuje tejto požiadavke.

Vzduchom vyfukovaným z obstavby však nemožno trvale namáhať horľavé konštrukcie, teda nemožno napríklad umiestniť výduch teplého vzduchu na drevenej konštrukcii alebo vyfukovať horúci vzduch na záclony (zvyčajne z umelých vlákien). Podľa niektorých autorít by sa nemali plasty používať už pri teplotách nad 53 °C, inak môžu mäknúť a uvoľňovať jedovaté výpary.

Všetky horľavé predmety by sa mali od teplovzdušného kozuba nachádzať najmenej 80 cm. Tak to predpisuje platná vyhláška Ministerstva vnútra SR.

Dôležitých 80 centimetrov

Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. stanovuje okrem iných aj minimálnu vzdialenosť horľavých konštrukcií od tepelných zdrojov, a to na 80 centimetrov. Pôvodne sa však počítalo so zdrojmi, ako sú plechové piecky či jednoplášťové dymovodné rúry. Ich teplota dosahuje až 250 °C, varná doska sporáka má až 400 °C. Vyhlášku treba dodržať, no nie je v nej priamo uvedená konštrukcia akumulačnej obstavby. V prípade konfliktu môžete pri nižšej vzdialenosti argumentovať meraniami teplôt na povrchu obstavby, ktoré v praxi nedosahujú ani 60 °C.

bezpečnosť kozubov

Možnosti pri obstavbe

Rozlišujú sa rýchloohrevné, akumulačné a kombinované obstavby. V každom prípade ide o teplovzdušné kúrenie. Vzduch vstupuje do ohrevnej komory a zohriaty ju opúšťa.

Poznáme aj nevetranú obstavbu, tzv. hypokaustickú. Vzduch v nej cirkuluje, neopúšťa ju. Je to hybrid stavanej pece a vložky. V neodvetranej či nedostatočne odvetranej ohrevnej komore môže byť teplota až 300 °C, čo už kovové prvky nemusia dlhodobo znášať. Nastávajú ohyby pnutí a praskanie. Neodvetranú obstavbu neodporúčame na bežné či laické realizácie.

Iné akumulačné riešenie

Ak z nejakého dôvodu nestaviate ťažkú obstavbu, no potrebujete naakumulovať teplo, využite v miestnosti s kozubom či sporákom akumulačné prímurovky stien. Vo vzdialenosti do 3 m od spotrebiča popri stene vymurujte obmurovku z tehál postavených „na kant“. Starších plných pálených tehál je dnes plno a sú „za odvoz“. Ekologické stavby používajú nepálenú plnú tehlu. Pri použití takýchto masívnejších prvkov už nie je potrebné riešiť rôzne dodatkové a bezpečné izolácie. Túto techniku odporúčame pri svojpomocnej výstavbe. V každom prípade v drevodome staviame pec či iný spotrebič oddelene od stien, musí byť vzdialený minimálne 10 cm.

Prejavy porúch pecí a kozubov

Poruchy sú ťažko zistiteľné. Obyčajne ich nesprevádzajú filmové efekty s ohňostrojmi a výbuchmi. Poruchy sú pomalé a plazivé ako zákerná choroba. Pomaly sa upchávajú dymovody, praskajú plášte. Spočiatku len cítiť dym, tak sa vetrá. Potom treba vetrať viac, neskôr smrad necítiť, až sa jedného dňa nezobudíte alebo utekáte z horiaceho domu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Na kreslenej schéme je konkrétne riešenie danej situácie. Zámerne bola zvolená najťažšia možnosť – drevený horľavý dom. Zmena podmienok navodí nové alternatívy riešenia. Preto schému nemožno považovať za predpisový všeobecný návod.

Príklad akumulačnej obstavby vložky v ľahkom nízkoenergetickom dome z horľavých materiálov. Komín je uvažovaný ľahký, z vonku pristavený k budove.
Príklad obstavby vložky

1 Teleso krbovej vložky
Buď je pozvárané z oceľových plechov, alebo drahšie odliate z liatiny.

2 Roznášacia doska a nehorľavá podlaha
Prenesie váhu telesa (niekedy aj nad 500 kg) na väčšiu plochu. Môže byť betónová s armatúrou, zvarená oceľová (plech s hrúbkou 4 mm a uholníkové profily). Pred dvierkami má byť nehorľavá podlaha alebo podložka (až do vzdialenosti 800 mm).

3 Vystuženie základov pod pecou
Použijú sa napríklad pilóty alebo ťažký betónový základ. Nie vždy ho treba robiť.

4 Akumulačný plášť obstavby

5 a 6 Dvierka
Môžu byť vybavené jednoduchým alebo dvojitým sklom. Cez jednoduché sklo môže prechádzať von až 40 % výkonu vložky. Dvojité sklo nie je také horúce a prepúšťa len asi 10 % výkonu. Teplo ostáva vo vložke. Ak ho nezužitkujete na ohrievanie vody alebo v dodatkových dymovodných výmenníkoch, vyletí hore komínom. Preto zvážte skutočnú potrebu drahšieho dvojitého skla.

7 Zapojenie do komína
Nazýva sa aj sopúchová rúra. Má byť tesná až vzduchotesná aj pri dilatačných pohyboch. Väčšinou sa už používajú certifikované rúry s dvojitým plášťom a tepelnou izoláciou. Vo vzdialenosti 100 mm od povrchu rúry nemá byť horľavá konštrukcia. Po obvode je rúra vybavená nehorľavou manžetou až do vzdialenosti 200 mm. Znesie aj vyhorenie sadzí v komíne.

8 Nasávací otvor na ohriatie vzduchu
Jeho veľkosť by mal uvádzať výrobca vložky. Pri akumulačnej obstavbe môže byť oproti uvádzanej hodnote menší až o 40 %, lebo akumulačné murivo „nepustí“ von z obstavby horúci vzduch. V praxi sa ráta s veľkosťou čistého otvoru, lebo sieťky a mriežky zaberajú až 60 % jeho plochy.

9 Montážny a revízny otvor
Nezabudnite ho zhotoviť v dolnej časti pece, aby ste mohli čistiť povrch vložky a kontrolovať mechanizmus prívodu externého vzduchu.

10 Prívod externého vzduchu
Na privádzanie spaľovacieho vzduchu zvonka odporúčame použiť certifikované prívodné rúry s dvojitou klapkou. Sú síce drahšie, no ak spotrebič nie je v chode, zabránia ochladeniu budovy.

11 Vzdialenosť medzi obstavbou a horľavými stenami
Nie je predpismi dostatočne ošetrená. Aj keď drevené steny ochránite izoláciou, odporúča sa vzdialenosť aspoň 15 cm. Vzduch bude mať dosť miesta na prúdenie, vzniknutý priestor bude možné kontrolovať a pohodlne čistiť. V prípade potreby možno na vnútornú stenu obstavby pripevniť tesne za vložku ďalšiu izoláciu. Vznikne tak dostatočná medzera, asi 15 cm, na obtekanie vzduchom.

12 Výduchová uzatváracia mreža

13 Montážny a revízny otvor komína
Umožní čistenie sopúcha, kontrolu napojenia na komín a čistenie povrchu vložky. Obyčajne je totožný s vyberateľnou veľkou mriežkou.

14 Bezpečnostný výduchový otvor
Využíva zvonový efekt. Ak je uzavretá výfuková mriežka, hromadí sa v dutine (zvone) horúci vzduch. Keď jeho spodná hladina poklesne na úroveň otvoru, samovoľne vyfučí von, vďaka čomu sa nepoškodí vykurovacie zariadenie. Odporúčaná veľkosť je zhruba 5 × 5 cm. Poloha otvoru je asi v dvoch tretinách výšky telesa (autorova skúsenosť z praxe).

15 Prekrytie stropu obstavby
Môže byť napríklad z plných tehál osadených do oceľových profilov T. Tiež je možné zo spodnej strany osadiť tepelnú izoláciu. Teplo sa dostane do bočných stien obstavby, smerom k podlahe, kde je viac potrebné. Ak je strop obstavby hrubší ako 12 cm a vzdialený od dreveného stropu budovy viac ako 50 cm, izolácia nie je potrebná (opäť poznatok zo skúseností).

16 Variant prekrytia stropu
V tomto prípade je prekrytý tepelnoizolačnou snímateľnou doskou. Umožní čistenie a revízie napojenia spotrebiča zhora.

17 Odporúčaná vzdialenosť stropu obstavby od horľavej stropnej konštrukcie
Pri drevených konštrukciách je vhodná vzdialenosť 40 cm i viac, nie z požiarneho hľadiska, ale z dôvodu ochrany dreva pred krútením.

Text: Dipl. Ing. arch. Vladimír Institoris
Foto a kresba: thinkstock.com, V. Institoris
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. martin says:

    aka je vyhoda/nevyhoda murovaneho krbu v dome – tym myslim bez koz. vlozky – cisto z tehal a len sklene okno…dakujem

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje