strecha na sikmej ploche
Galéria (6)

Strecha na šikmej ploche

Staršie chaty a chalupy sú vo väčšine prípadov zakryté šikmými strechami. Medzi bežne používané skladané krytiny patria škridly – pálená, betónová, vláknocementové šablóny, ako aj niektoré typy plechových krytín či cementovláknité šablóny. Ich oprava sa realizuje najčastejšie výmenou poškodených kusov za nové. Výmena však nie je vždy jednoduchá, niekedy si vyžaduje použiť aj špeciálne náradie.

Galéria

Najčastejšou príčinou poškodenia strešnej krytiny na chalupe je mechanické poškodenie vplyvom silného vetra. Výnimkou nie je ani plechová krytina. Pálená a betónová škridla len zriedkavo môžu prasknúť vplyvom mrazu. V zime sa však môže krytina poškodiť mechanicky v dôsledku kĺzania snehovej prikrývky smerom k odkvapom. Pri nedostatočne upevnených kusoch sa niektoré prvky maloformátovej krytiny môžu vytrhnúť zo svojho miesta a spolu so snehom spadnúť až na terén pod strechou, pričom sa poškodia.

Betónová krytina
Oprava betónovej krytiny, rovnako to platí aj pri ostatných krytinách, si vyžaduje istú dávku zručnosti. Na dolnom konci krytinu podoberieme, zdvihneme ju asi do 25- až 30-stupňového sklonu a zatlačíme 5 až 10 cm smerom do povalového priestoru. Potom škridlicu iba mierne pootočíme okolo osi a vytiahneme ju von. Novú škridlicu nasadíme opačným postupom. Pri nižších sklonoch strechy krytinu nad poškodenou škridlou nadvihneme a poškodený kus nahradíme novým kusom, pričom dbáme na to, aby bol správne položený v drážkach susedných kusov. Problém môže nastať, ak sú kusy pripevnené klincami. Ak by sme škridlu chceli pripevniť originálnym spôsobom, museli by sme postupne odstrániť všetky škridly od hrebeňa až k poškodenej škridle a po jej výmene za novú ich znova pribiť. Preto starú škridlu odstránime inak: z podkrovia odrežeme pomocou listu pílky na železo klince, ktorými bola pribitá, a to tesne pri strešnej late, aby zvyšky neprekážali. Potom škridlu vtiahneme do podkrovia. (Môžeme postupovať aj z vonkajšej strany strechy. Predpokladom však je, že škridly v okolí poškodeného kusa majú určitú voľnosť a možno ich aspoň trocha nadvihnúť.) Pílový list musíme predĺžiť kusom pásoviny, pretože dĺžka škridly je okolo 40 cm. Nový kus síce už nemožno pribiť, ale pomocou drôtov ho pripevníme k najbližšej vyššie položenej late, aby bola škridla zabezpečená proti pôsobeniu vetra.

Betónová krytina sa často spája s veľkou hmotnosťou. Pri veľkoplošnej betónovej škridle je to však iba 39 kg/m2. Ak bola doteraz na latovaní pôvodná pálená krytina, môžeme ju bez problémov vymeniť za betónovú. Bežný sklon strechy je 18 až 90°. Krytina z betónových škridiel si nevyžaduje pravidelnú údržbu.

Pálená krytina
Pri jednotlivých typoch pálenej škridly platí to, čo sme spomenuli pri betónovej strešnej krytine. Podkladom keramickej krytiny je latovanie. Hmotnosť veľkoformátových škridiel sa pohybuje od 39 kg/m2 a záruka na dodávku keramickej krytiny je 33 rokov.

Asfaltové šindle

Pri oprave strechy z asfaltových šindľov môžeme poškodené miesto opraviť asfaltovým tmelom, ktorý sa predáva v kartušiach. Kartušu vložíme do pištole a potrebnú časť tmelu vytlačíme do poškodeného miesta tak, aby vyplnil trhlinu alebo otvor a dobre sa spojil s podkladom. Pri väčšom poškodení môžeme vymeniť celý kus šindľa. Opravovaný povrch musí byť relatívne nový, lebo pôvodné šindle sa pri montáži v lete k sebe navzájom prilepia za 2 až 3 mesiace. Vyššie položený kus nadvihneme, z poškodeného šindľa vytiahneme klince, vyberieme ho a potom zameníme novým, ktorý pribijeme. Aby šindle k sebe dobre doľahli hneď po montáži, môžeme si pomôcť asfaltovým tmelom. Ak sú šindle už príliš staré a zlepené, v niektorých prípadoch si môže s poškodením poradiť skúsený profesionál – pokrývač. V prípade poškodenia väčšieho rozsahu je vhodné opravu realizovať na väčšej ploche prelepením vrstvy. Výhoda šindľov je, že po skončení ich životnosti môžeme priamo na pôvodnú vrstvu pribiť novú vrstvu. Používame však o niečo dlhšie klince, aby novú krytinu nestrhol vietor. Asfaltové šindle sa používajú na sklony od 15 do 90°. Plošná hmotnosť krytiny je v rozpätí od 10,5 do 11,5 kg/m2. Vyžadujú si pevný drevený podklad. Značnú pozornosť treba venovať aj odvetraniu. Záruka na materiál sa pohybuje od 10 do 15 rokov. Usadené nečistoty sa musia pravidelne odstraňovať.

Vláknocementová krytina
V súčasnosti sa na jej výrobu používa bezazbestový vláknocement. Jej plošná hmotnosť je 12,8 až 14,7 kg/m2. Strešná krytina musí mať minimálny sklon 30°. Záruka je 10 rokov. Výmena vláknocementovej maloplošnej krytiny je náročná, navyše treba použiť špeciálne prispôsobené náradie.

Výmena eternitovej šablóny
Staršie typy šablón v streche s jedným plášťom môžeme vymeniť aj z povalového priestoru. Upevnené sú dvomi klincami na bokoch šablóny, v niektorých prípadoch sú aj na spodnej strane zaistené klincom proti vetru. Pod prasknutú šablónu zasunieme plátok pílky na železo a tesne nad strešnou latou prepílime klince, ktoré ho pripevňujú. Poškodenú šablónu buď vtiahneme dovnútra, alebo ju vytlačíme von, aby neprekážala. Na spodné hrany novej šablóny nasunieme vytvarované pásiky z pozinkovaného železného plechu, šablónu zasunieme na pôvodné miesto, opačné konce pásikov nasunieme na strešnú latu a prípadne ich ešte pripevníme klincom.

Výmena z vonkajšej strany
Profesionáli postupujú pri výmene z vonkajšej strany. Novšie typy šablón sú zaistené v spodnej časti tzv. víchrovou sponou. Uvoľní sa kliešťami a vyberie. Pod poškodený kus sa vsunie vyťahovač klincov a ťahom rovnobežne so strešnou rovinou smerom k odkvapu sa klinec vytrhne z kontralaty. (Ak v dreve ostane vyčnievajúci zvyšok klinca, treba ho odstrániť listom pílky na železo.) Na pôvodné miesto sa pripevní špeciálny držiak spony s víchrovou sponou. Potom sa nová šablóna nasunie na pôvodné miesto, nasadí sa na víchrovú sponu a spona sa ohne v smeru k odkvapu (kliešťami s okrúhlou hlavou). Ak je krytina ukončená háčikom (namiesto víchrovej spony), poškodená šablóna sa uvoľňuje tak, že sa viditeľná časť háčika otočí kliešťami o 90°. Viditeľná časť háčika sa po montáži obdĺžnika opäť otočí do pôvodného tvaru.

Prekrytie pôvodnej krytiny

Cementovláknitú strešnú krytinu môžeme obnoviť aj bez rozoberania a opätovnej montáže jednotlivých šablón. Strechu môžeme renovovať farebne vzorovaným hydroizolačným pásom z modifikovaných asfaltov. Ušetríme si veľa námahy s odstraňovaním pôvodnej cementovláknitej strešnej krytiny. Povrch lepenky je drsný, preto nemusíme montovať snehové zábrany. Predpokladaná životnosť tejto krytiny je asi 30 rokov. Šablóny očistíme a dôkladne odstránime aj nečistotu a prach. Pri čistení azbestocementovej krytiny musíme používať ochranné prostriedky a dodržiavať hygienické a bezpečnostné predpisy pri práci s azbestom. Na spodnú časť strechy namontujeme oplechovanie odkvapových hrán. V spodnej časti strechy pás natavíme a prilepíme na spodný okrajový profil. Potom pás odvíjame, zohrievame a pritláčame k podkladu, aby pod ním neostali bubliny. Pásy rozvinieme cez vrchol strechy s presahom asi 30 cm. Prečnievajúce okraje lepenky odrežeme. Rovnako postupujeme aj na štíte strechy. Všetky presahy v styku bitúmenových pásov dôsledne nahrejeme a stlačením utesníme. Touto technológiou môžeme ošetriť aj zvislé plochy oplechovania, napríklad pri komínoch. Zvislé plochy a komíny môžeme vyriešiť aj bez klampiarskych prác. Strešné okno oblepujeme v prvej fáze zospodu. Na oplechovanie okna nalepíme bitúmenový natavený pás.

Prevencia
Keďže ľahšie je poškodeniu predchádzať, ako neskôr odstraňovať jeho následky, zameriame sa najmä na správny návrh a realizáciu strešného plášťa. Osvedčilo sa predovšetkým využitie všetkých potrebných systémových prvkov od jedného výrobcu. Aj keď moderné výpočtové systémy dokážu presne vypočítať spotrebu materiálu, vždy si kúpme o niekoľko desiatok kusov krytiny viac ako rezervu na výmenu poškodených kusov. Kúpu neodkladajme na neskôr, lebo sa môže stať, že v predaji bude odlišný farebný odtieň (ak sa vôbec bude náš typ predávať), ktorý bude na našej streche výrazne upozorňovať okoloidúcich na vymenený prvok. Okrem základnej škridly by sme mali mať v rezerve aj niekoľko kusov hrebenáčov a ľavých i pravých ukončovacích škridiel, samozrejme, ak sme ich na streche použili.

TEXT: Stanislav Botur
FOTO: Akvaplast, Bramac, Cembrit, Rova, Icopal, Tondach, autor

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.