Najčastejšie kladené otázky ku komínom - FAQ
Galéria (5)

Najčastejšie kladené otázky ku komínom – FAQ

Schiedel ako líder na trhu komínových telies má spracovaný súbor najčastejšie kladených otázok, ktoré dávajú projektanti, stavitelia, investori.

Galéria

Schiedel permeter
Schiedel ako líder na trhu - Permeter-biely
Schiedel permeter
Schiedel ako líder na trhu - prex1

Tento súbor otázok a odpovedí vám pomôže sa zorientovať sa v základoch komínovej techniky a riešení bezpečného a hygienického odvodu spalín. 

Od tých najzákladnejších otázok o voľbe typu komínového telesa, počtu prieduchov, cez ich priemer potrebný pre správnu funkciu spotrebiča, až po problematiku možností uchytenia rôznych technických zariadení na teleso komínového telesa. Schiedel ako jediný na trhu má pracovníkov technického oddelenia, ktorí majú desiatky rokov skúseností s komínovými telesami a so znalosťami noriem a legislatívy. Radi vám poskytnú informácie napríklad k Vyhláške 401/2007 Z.z., ktorá je bibliou osôb s odbornou spôsobilosťou – revíznych technikov komínov, alebo k výške vyústenia komínového telesa nad strechou v zmysle platnej STN EN 15287-1.

Z najčastejšie kladených otázok vyberáme.

Koľko prieduchov má mať komín?

Odporúčame mať dva prieduchy alebo dva komíny. V dnešnej dobe Vám povedia „radcovia“ že veď na plynový kondenzačný kotol ti stačí len výfuk, nepotrebuješ komín (ukážka čo dokáže výfuk urobiť s Vašou strechou). Ak chcete zostať navždy závislí len na plyne, tak je žiaľ také riešenie. Ak teraz zvolíte variantu napojenia kotla (aj turbokotla) na správny komín, môžete kedykoľvek v budúcnosti počas celej životnosti stavby a komína zmeniť palivo. Napríklad použiť kotol na peletky. Vsypete 15 kg vrece a týždeň prevádzky máte istý. S plastovou rúrou na plynovom kotle takú možnosť nemáte.  Navyše, komín musí byť vyústený nad strechou vyššie a teda od spalín z komína zostane Vaša strecha nepoškodená. Viď. vyústenia plynových kotlov výfukom

Ako ďaleko od komína musí byť drevená konštrukcia krovu, strechy?

Pri našich keramických komínoch , na tuhé palivá, je bezpečná vzdialenosť 50 mm. Rôzne odstupové vzdialenosti sú požadované pri kovových komínoch z nehrdzavejúcej ocele. Tie závisia od spôsobu vedenia komínového telesa v blízkosti horľavých častí stavby. Odporúčame taký komín konzultovať s našimi špecialistami na kovové komíny.

Ako často treba čistiť komín?

Lehoty čistenia komína sú stanovené Vyhláškou Ministerstva vnútra č. 401/2007, kde v § 20 je uvedené nasledovné:

Lehoty čistenia a kontroly komína

(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Takže ak máte krb, piecku, kotol tak si môžete čistiť komín sami. Lebo na to máte zodpovedajúce technické vybavenie (kominársku štetku – §19, ods. 3). O vykonaní čistenia si musíte viesť záznam (meno, dátum čistenia).

Pri kotle na tuhé palivo Vám však dôrazne odporúčame čistiť spalinovú cestu počas vykurovacej sezóny aj raz za mesiac!

Avšak aspoň raz ročne nechajte skontrolovať Váš komín osobou odborne spôsobilou. Budete mať relevantný a nespochybniteľný podklad pre poisťovňu ak by sa niečo stalo.

Tzv. revíznu správu, alebo doklad o preskúšaní komína potrebujete vtedy, ak:

– uvádzate komín do prevádzky (novostavba)

– ste zmenili typ paliva

– zmenili ste spotrebič

– uviedli ste komín po dlhšej dobe do prevádzky

ZDROJ PR článok spoločnosti Schiedel Slovensko s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje