konstrukcne riesenia krovu
Galéria (4)

Konštrukčné riešenia krovu

Strecha zvyčajne ukončuje stavebné dielo a chráni ho pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, najmä proti dažďu, snehu, vetru a takisto proti ohňu. Je dôležitou konštrukčnou časťou stavby a závisí od nej životnosť celej stavby.

Galéria

Krov je zasa hlavnou nosnou konštrukciou zastrešenia a prenáša hmotnosť strešného plášťa a vonkajšieho zaťaženia poveternostnými vplyvmi do zvislých nosných konštrukcií (zvislé múry). Sklon strešných rovín ovplyvňuje krytina, nadmorská výška, klimatické pomery a v neposlednom rade aj estetický výraz stavby. Zastrešenie má byť totiž v súlade s okolitou zástavbou a prírodným prostredím.
Pri obytných podkroviach je dôležité, aby skladba strešného plášťa spĺňala nároky na tepelnú ochranu a vlhkostný režim tak, aby sa predišlo nadmernej kondenzácii vodných par a následným poruchám konštrukcie.

Platí, že:

  • každý krov musí byť dostatočne tuhý v priečnom i pozdĺžnom smere, musí byť dobre zakotvený v podperách;
  • drevené prvky krovu musia byť od omietnutého alebo vyškárovaného komína vzdialené minimálne 50 mm;
  • ak drevené prvky prechádzajú komínovým telesom, musia byť od prieduchu vzdialené minimálne 300 mm.

Typy drevených krovov
Podľa nosného systému možno krovové konštrukcie rozdeliť na viaceré druhy:

  • väznicové sústavy (stojatá stolica, ležatá stolica atď.),
  • hambálkové sústavy,
  • vlašské sústavy,
  • väzníkové sústavy,
  • rámové sústavy,
  • úsporné sústavy samonosných strešných rovín,
  • kombinované sústavy atď.

Materiály na stavbu krovu
Základným materiálom a neodmysliteľným prvkom podkrovia je drevo. Na prvky krovu sa najčastejšie používa drevený masív. Drevo má vynikajúce izolačné schopnosti, výborné vlastnosti v ohybe a tlaku, pôsobením tepla nedochádza k výrazným zmenám rozmerov, pri zmene teploty sa jeho mechanické vlastnosti nemenia a veľmi dobre odoláva ohňu. Kvalitný drevený krov a podkrovný priestor, ktorý krov ohraničuje, by mal mať dlhú životnosť, s čím súvisí aj obývateľnosť tohto priestoru. Pri navrhovaní stavby treba dôkladne zvážiť a vybrať najvhodnejšiu ochranu drevených prvkov – konštrukčnú aj chemickú.

V praxi sa stále viac používajú prvky z lepeného lamelového dreva. Tento novodobý materiál dovoľuje väčšiu variabilitu v priereze a tvare prvkov a jediným obmedzením v prípade dĺžky sú možnosti jeho prepravy. Keďže sa základná surovina triedi a eliminujú sa chyby dreva, majú lepené drevené prvky dobré mechanické vlastnosti. Vďaka týmto výhodám vznikli nové tvary konštrukcií krovov, ktoré sú charakteristické veľkými voľnými rozpätiami.

Pri väčších rozponoch môžeme kombinovať drevený krov s oceľovými väznicami. Takisto sa dá použiť celooceľová konštrukcia alebo zastrešenie z pórobetónových panelov a tvaroviek. Výroba a montáž novej konštrukcie krovu si vyžadujú veľkú zručnosť, preto by ich mali vykonávať iba odborníci.

Text a foto: Ing. Katerina Novosseletz

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.