/ Dom / Strecha /

Ako vyzerá kvalitná šikmá strecha odolná voči počasiu, tepelným únikom aj požiaru? Certifikované systémové skladby šikmých striech vám pomôžu zorientovať sa

zateplene podkrovie sikma strecha
Zdroj: ISOVER, Saint-Gobain

Mať strechu nad hlavou je jednou zo základných životných istôt. Ako ale vieme, že je strecha naozaj kvalitná a bezpečná? Ak plánujete výstavbu domu alebo svoju strechu nad hlavou rekonštruujete, určite sa vám bude hodiť získať prehľad v systémových skladbách šikmých striech.

Pri strechách je kľúčové posúdiť šesť základných vlastností. Tepelnoizolačné vlastnosti izolácie, ochrana pred vlhkosťou a tvorbou plesní v konštrukcii, ochrana pred prehrievaním, v neposlednom rade je to aj úspora priestoru a tiež jednoduchosť a rýchlosť montáže.

Sedem krokov k dobrej streche

Certifikovaná systémová skladba šikmej strechy je súborom viacerých prvkov, ktoré sa navzájom dopĺňajú a spoločne spĺňajú všetky požiadavky kvalitne zateplenej šikmej strechy – sú funkčné proti prehrievaniu aj tepelným únikom, nedochádza k vlhnutiu konštrukcie a tvorbe plesní a sú tiež odolné proti požiaru.

Garantovanie skladby šikmých striech - skladba strechy
Garantovanie skladby šikmých striech – skladba strechy. Zdroj: ISOVER, Saint-Gobain

ISOVER ponúka tri druhy systémových skladieb izolácií – BASIC, ECONOMY a PROFI. Líšia sa účinnosťou tepelnej izolácie pri rôznych hrúbkach a teda v miere úspory priestoru, úrovňou ochrany pred letným prehrievaním ale aj ochranou strešnej konštrukcie pred plesňami a negatívnym vplyvom vlhkosti.

Garantovanie skladby šikmých striech - porovnanie
Garantovanie skladby šikmých striech – porovnanie. | Zdroj: ISOVER, Saint-Gobain

BASIC – základná skladba

BASIC predstavuje základné riešenie tepelnej izolácie šikmej strechy.

Vyznačuje sa dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, zo všetkých skladieb má však najvyššie nároky na priestor kvôli väčšej hrúbke. Vyžaduje tiež pomerne hrubú podkonštrukciu pod krokvami, cena izolácie je však najnižšia zo všetkých uvedených. Celková odporúčaná hrúbka izolácie, ktorá spĺňa najprísnejšiu požiadavku STN 730540:2 je 42cm.

Tepelná izolácia ISOVER DOMO PLUS v potrebnej hrúbke sa vkladá medzi krokvy a pod krokvy, v závislosti od výšky krokvy je tepelná izolácia uložená v 2 alebo viacerých vrstvách.

Odporúčame rozdeliť izoláciu pod krokvami do dvoch vrstiev a vytvoriť inštalačnú rovinu, ktorá umožňuje osadenie napr. bodových svietidiel bez poškodenia parozábrany. Parozábrana ISOVER STOPVAP 90 navrhnutá v tejto skladbe s vyznačeným rastrom pre lepšiu a rýchlejšiu aplikáciu zabezpečí paronepriepustnosť celej skladby.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteECONOMY – vynikajúci pomer kvality a ceny

Pri skladbe ECONOMY sa odporúča použitie inteligentnej klímamembrány ISOVER VARIO® KM DUPLEX UV. Klímamembrána umožňuje v letnom období presúšanie strešnej konštrukcie tým, že prepustí prípadnú nahromadenú vlhkosť v streche do interiéru, naopak v zimnom období, bráni prieniku vodných pár do strešnej konštrukcie. Táto jej vlastnosť predlžuje životnosť celej strechy.

Okrem veľmi dobrých tepelnoizolačných vlastností sa skladba ECONOMY vyznačuje aj úsporou vnútorného obytného priestoru vďaka lepším tepelnoizolačným vlastnostiam materiálu ISOVER UNIROL PLUS, celková odporúčaná hrúbka izolácie je 38cm.

PROFI – úspora priestoru a ochrana pred prehrievaním

V skladbe PROFI sa využíva tepelná izolácia zo sklenej vlny ISOVER UNIROL PROFI, ktorá sa vkladá medzi krokvy a pod krokvy v hrúbke 36cm. Súčasťou je aj inteligentná klímamembrána ISOVER VARIO® XtraSafe. Je vhodná aj pre stavby, ktoré majú vyšší nárok na zvukovú izoláciu, keďže má skladba veľmi dobrú vzduchovú nepriezvučnosť. Skladba PROFI zároveň zabezpečuje aj vysokú ochranu pred letným prehrievaním cez strechu, s fázovým posunom takmer 7 hodín.

Ochrana pred letným prehrievaním

Správne navrhnutá tepelná izolácia má budovu spoľahlivo chrániť nielen pred chladom v zimnom období, ale aj pred nadmerným prehrievaním v lete. Za ideálne sa považujú konštrukcie s fázovým posunom min. päť až desať hodín. To znamená, že ak teplota na vonkajšom povrchu strešného plášťa dosiahne maximum napríklad o druhej poobede, na vnútornom povrchu sa prejaví až vo večerných hodinách, keď už klesá teplota v exteriéri a teplotný tok smeruje z interiéru do exteriéru.

Garantovanie skladby šikmých striech - 3D skladba
Garantovanie skladby šikmých striech – 3D skladba. | Zdroj: ISOVER, Saint-Gobain

Všetky uvedené systémové skladby spĺňajú vysoké nároky na tepelnoizolačné vlastnosti. Majú tiež vysokú mechanickú pevnosť, pomerne nízku hmotnosť, jednoducho sa s nimi manipuluje. Prax potvrdila aj dlhodobú životnosť a spoľahlivú funkčnosť. Viac o vlastnostiach systémových skladieb, ako aj návody na inštaláciu izolácie, nájdete na stránke ISOVER, v sekcii systémové skladby.

Zdroj: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.