Ako správne založiť stavbu (nielen) z pórobetónu?

stavebný materiál porobeton
Zdroj: Xella

Odpovedá Ing. Julius Sič, technický poradca Xella.

Ako správne založiť stavbu a čomu sa vyhnúť?

V súčasnej dobe vzrastá popularita jednovrstvového murovania a skutočne ponúka mnoho predností pri výstavbe aj užívaní. Po stavebnej stránke však tieto konštrukcie vyžadujú dodržanie niekoľkých pomerne jednoduchých zásad, ktoré pomáhajú výslednej kvalite a správnemu fungovaniu stavby. Jedným z podstatných detailov je správne zhotovenie založenia. Nemôžeme sa spoliehať na to, že to neskôr „vyrieši izolácia“. Izolácia nikdy nemôže uspokojivo nahradiť náležité zhotovenie a ani to nie je jej účelom.

stavebný materiál porobeton
Zdroj: Xella

Existuje dostupné riešenie týchto rizík?
Na založenie stavby je v systéme Ytong zakladacia tvárnica Ytong Start, ktorá je priamo určená na použitie nielen na steny z tvárnic Ytong, ale aj pre akýkoľvek murovací systém. Pri použití v kombinácii s vápenno-pieskovými tvárnicami alebo keramickými tehlami prináša dokonca viacero výhod. Dôvodom je, že tvárnice Ytong Start majú lepšiu vodivosť vo zvislom smere ako uvedené materiály a zároveň sa lepšie spracovávajú.

V čom sa tento produkt líši od bežných tvárnic?
Základové tvárnice Ytong Start sú vyrobené z pórobetónu značky P4-550, ktorý je v celom objeme obohatený o hydrofobizačnú prísadu. To znamená, že tvárnice môžeme ľubovoľne rezať a upravovať ako bežný Ytong, napriek tomu nestrácajú svoje hydrofobizačné schopnosti. Všeobecne je Ytong materiál s malým kapilárnym vplyvom a výška vzlínania sa aj pri dlhodobom pôsobení vody pohybuje okolo 120 mm. Nasiaknutie pri krátkodobom vystavení vode, napríklad pri daždi, je vďaka obmedzenému transportu vody v materiáli len povrchové. To platí pre bežné výrobky Ytong. Tvárnice Ytong Start majú nasiakavosť výrazne nižšiu – približne na 1/3 oproti nehydrofobizovanej vzorke a vzlínanie nad hladinu vody je zanedbateľné. Ytong Start vďaka tomu účinne zmenšuje množstvo vody, ktoré vnikne do muriva stojaceho na základovej doske po dlhotrvajúcom daždi alebo pri topení snehu. Menšie množstvo vody sa rýchlejšie odparí a stavba bude skôr suchá.

stavebný materiál porobeton
Zdroj: Xella

Ak by ste mali odporučiť optimálny materiál na zhotovenie celej stavby, čo by to z vášho sortimentu bolo?

Ako už sme si povedali, obľúbené a efektívne je murovanie bez zatepľovania, zároveň ale tohtoročné normy sprísnili tepelnotechnické požiadavky na stavebné materiály. Ytong preto už s niekoľkoročným predstihom inovoval svoj osvedčený rad tepelnoizolačných tvárnic určený na jednovrstvové murovanie a na trh uviedol svoj v súčasnosti najžiadanejší produkt Lambda YQ. Predstavuje optimálnu kombináciu najdôležitejších vlastností pórobetónu – ľahkosti, pevnosti a tepelnoizolačných vlastností. Pre čoraz úspornejšie domy (pasívne domy, tzv. nulové domy) je však veľmi dôležitým kritériom, či stavebný materiál vytvára vzduchotesnú obálku budovy. Tá sa skúša testom vzduchotesnosti (tzv. blower door test). Vďaka tomu, že je Lambda YQ homogénny materiál (má vlastnosti vo všetkých smeroch rovnaké a nemá voštiny, diery), domy z Ytongu v týchto testoch vychádzajú na výbornú.

www.ytong.sk

www.ytong.sk/odborne-poradenstvo-v-regionoch.php

ZDROJ: PR článok spoločnosti Xella Slovensko, spol. s r.o.