Materiály a výrobky na hrubú stavbu
Galéria (17)

Materiály a výrobky na hrubú stavbu

Pod pojmom hrubá stavba si mnohí predstavia niečo neotesané, neforemné, nedokončené. Základ niečoho, čo ešte potrebuje dokončenie, finalizáciu. A tak to aj je. So všetkými záverečnými prácami by sme mali počkať, kým sa celkom nedokončí hrubá stavba. Porušenie tohto pravidla takmer vždy zapríčiní zbytočné zvýšenie finančných nákladov.

Galéria

Hrubá stavba

Väčšinou je to konštrukcia pozostávajúca domu, ktorú možno ľahko meniť iba z estetického, ale už nie z konštrukčného hľadiska dokončovacími prácami – povrchovými úpravami, obkladmi, dlažbami, niektorými podlahovými vrstvami a zariadením stavby.

Radí odborník
To, čo dodávateľ postaví v rámci hrubej stavby, je predmetom dohody so stavebníkom.


Čo k nej patrí

Časťami hrubej stavby sú zväčša základy, zvislé a vodorovné konštrukcie, konštrukcia strechy (krov a strešná krytina), schodiská, komínové teleso – komín, okná a vstupné dvere, niektoré časti inžinierskych sietí (kanalizačné/odpadové potrubie pod stavbou, bleskozvod, strešný odvodňovací systém…).

Z čoho stavať

V dnešnej dobe je problém vybrať si vhodné materiály na stavbu. Nie však pre ich nedostatok či nedostupnosť, ale pre širokú škálu produktov s rôznymi vlastnosťami. Tento problém riešime v spolupráci s architektom alebo statikom, ktorý navrhne materiál na jednotlivé časti konštrukcie.

Základová konštrukcia – základy
Základy sú najspodnejšou časťou konštrukcie, ktorými sa prenáša jej váha a ostatné zaťaženie (vplyv vetra, vody, snehu, zariadenia …) z nosných častí konštrukcie do zeme.
Pri výbere materiálov na budovanie základov a ostaných konštrukcií je potrebné dodržať pokyny technickej správy a odporúčania architekta, pretože každá základová konštrukcia je iná, súvisí nielen s murovacím materiálom, ale aj s hĺbkou základov (podľa lokality Slovenska), únosnosťou pôdy, s geologickými pomermi v mieste stavby. A hlavne – rozmery a výstuž základu navrhne statik, ktorý preberá zodpovednosť za stabilitu celého objektu.
Neoplatí sa šetriť na základoch, sú nosnou časťou celej stavby a prípadné chyby pri ich zhotovení by mohli mať za následok praskanie alebo pohyb konštrukcie.

 

Zvislé konštrukcie
Sú to piliere, stĺpy, priečky, steny, budované pri hrubej stavbe, ktorých úlohou je prenášať zaťaženie samotnej stavby, ale aj ostatných vplyvov (vietor, sneh….) do základov a ďalšou ich dôležitou úlohou je podopierať vodorovné konštrukcie. Teda majú rozhodujúci vplyv na stabilitu a tuhosť celej stavby.Vodorovné konštrukcie
Za vodorovnú konštrukciu v hrubej stavbe považujeme nadokenné a naddverné preklady, nosníky, pomúrnice, klenby, stropné a základové dosky. Vodorovné konštrukcie sú teda tie, ktoré rozdeľujú priestor na jednotlivé podlažia. Vystužujú budovu vodorovným smerom, a teda zabezpečujú jej stabilitu a tuhosť. Materiály na ich zhotovenie sa nelíšia od tých na zvislé konštrukcie, rozdiel je v spôsobe ich zaťaženia. Hmotnosť, resp. sily z vyššie položených častí domu, sa cez zvislé konštrukcie prenášajú nižšie, do vodorovných konštrukcií. Účelom vodorovnej konštrukcie je sily rovnomerne rozniesť na nižšie zvislé konštrukcie a nakoniec do základov. Tieto prvky sú preto najčastejšie vyrobené z betónu a ocele v kombinácii s ďalšími stavebnými materiálmi.

Konštrukcia strechy
Keď hovoríme o konštrukcii strechy v rámci hrubej stavby rodinného domu, tak spravidla ide o drevený krov, so zateplením, izoláciou a strešnou krytinou.
Komínové telesá – komíny
Komín je stavebná konštrukcia, ktorá slúži na odvádzanie spalín z tuhých, plynných alebo kvapalných palív. Stavebné materiály sú rôzne aj v prípade komínových telies, závisí to od investora stavby a komínového systému, ktorý chceme pri stavbe použiť.
 

Text: Ing. Ľubica Halamová
Foto a kresby: Bramac, Heluz, Leier, Icopal, KM Beta, Lindab, Porfix, Schiedel, Tondach, Wienerberger, Ytong
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.
–>

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.