Back to the article Materiály a výrobky na hrubú stavbu 2 / 16

oceľová plechová krytina ▶ nízka hmotnosť, vysoká rýchlosť montáže, nízka prácnosť a bezúdržbovosť, výborná odolnosť proti mrazu a vetru, dobrá cena ▶ nižšia životnosť, estetická úroveň, častejšie použitie na budovy občianskej vybavenosti, priemyselné a hospodárske stavby Cena od: 7 €/m2 (Lindab)