Hrubá stavba môže mať viacero podôb

Čo sa skrýva pod pojmom hrubá stavba?

Hrubá stavba môže mať viacero podôb, vôbec to nie je normou vymedzená definícia a hranice medzi hrubou stavbou a následnými prácami neurčuje ani projektová dokumentácia. Zistíte to, ak porovnáte, čo stavebné firmy v rámci hrubej stavby ponúkajú.

K štandardu hrubej stavby patrí aj zhotovenie základovej škáry a základovej dosky (správne podkladovej dosky), resp. základov. Pojem základová doska je však preceňovaný a väčšina základov pod rodinným domom nie je základovou doskou v pravom zmysle slova.

Zvislé a vodorovné konštrukcie, ktoré sa použijú na zhotovenie hrubej stavby, by mali pochádzať z jedného stavebného systému od jedného výrobcu.

Pri murovaných domoch do hrubej stavby patrili štandardne základy a to, čo je pod základovou doskou alebo podkladovým betónom. Jej súčasťou sú obvodové a vnútorné nosné steny, stropy, nenosné priečky, strešná konštrukcia. Pri šikmých strechách sa tam ráta aj skladba strešného plášťa nad rovinou krokiev, teda poistnej hydroizolácie. Obvykle aj murovaný vnútorný komín (zavesený, kovový nie) a železobetónové schodisko (kovové niekedy, drevené nie). Všeobecne sa dá povedať, že hrubá stavba je postavenie „surového“ domu bez estetických úprav. Do rozšírenej verzie hrubej stavby patrí ešte inštalácia okien vrátane parapetov a inštalácia vchodových dverí.

Ak sa rozhodnete pre výstavbu hrubej stavby dodávateľským spôsobom, je nevyhnutné si v zmluve stanoviť rozsah dodávky, obvykle v rámci ponukového rozpočtu.

Ako prebieha realizácia hrubej stavby

Najskôr sa stavba zameria a vytýči, potom sa zhrnie ornica, vykopú a zabetónujú sa základy. Neskôr sa zhotoví betónová doska celej hrubej stavby, na ktorú sa položí vodorovná hydroizolácia v mieste budúceho obvodového muriva, aby do múrov domu nepresakovala vlhkosť zo zeme. Často súvisí aj s ochranou pred radónom. Potom sa na hydroizoláciu založí prvý rad tehál, vymurujú sa obvodové múry a osadia nadokenné preklady. Ďalší krok je príprava na vytvorenie stropu a strechy – na obvodové múry sa zhotoví veniec, ktorý tvorí základ stropu hrubej stavby. Ten môže byť buď monolitický, alebo sa (častejšie) používa montovaný systém. Potom sa môžu realizovať vnútorné steny.

Na rad prichádza nadmurovka, na ktorú sa neskôr položia a uchytia pomúrnice a namontujú krovy. Na ne sa prichytí difúzna fólia a pomocou latiek sa vytvorí základ pod strešnú krytinu. Ďalej sa môže pristúpiť k izolovaniu vodorovných a zvislých stavebných konštrukcií. Po tomto kroku nasleduje technologická prestávka – „vymrznutie“ stavby budovanej mokrou cestou. Dnes to však nie je úplne nevyhnutné, aj keď sa to odporúča, pretože mokré procesy sú obmedzené a presné murovacie bloky sa spájajú špeciálnou stavebnou penou či lepidlami. Posledným krokom je uzatvorenie hrubej stavby – osadenie okien, vchodových i balkónových dverí.

Poruchy počas výstavby

Na všetky súčasti hrubej stavby sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota. Na to netreba zabúdať. Ak sa totiž počas nej prejavia poruchy na zhotovenom stavebnom diele, musí ich dodávateľ bezplatne odstrániť. Táto lehota je vo všeobecnosti stanovená na dva roky, avšak v zmluve o zhotovení stavebného diela je možné dohodnúť aj predĺženú záručnú lehotu – odporúča sa päť rokov.

«Spodnú stavbu je potrebné zabezpečiť proti prenikaniu vlhkosti vody, prípadne radónu.»

Hrubá stavba prebieha v niekoľkých na seba nadväzujúcich krokoch:

1. Zemné výkopové práce.
2. Prípojky inžinierskych sietí a vodorovné rozvody v základoch.
3. Základová škára + základová doska.
4. Zvislé nosné konštrukcie.
5. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy.
6. Vnútorné steny vrátane prekladov a vencov.
7. Strešná konštrukcia – krov, atika, komín, priestupy, strešná krytina.
8. Izolácie vodorovných a zvislých konštrukcií.
9. Výplne stavebných otvorov – okná, vstupné a balkónové dvere.

Text: Adela Motyková
Foto: istock.com
Zdroj: Časopis Urob si sám 4/2019

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje