Mapestop Cream N05
Zdroj: Mapei

Máte zavlhnutú pivnicu? Pozrite si, ako postupovať pri jej sanácii

Zavlhnutá pivnica vie potrápiť nejednu domácnosť. S vhodným materiálom a správnymi postupmi sa však s vlhkými stenami v pivnici vie vysporiadať aj zručný domáci majster. Mapei ponúka riešenie, ako odstrániť problém s vlhkými „mapami“ na stenách, odlupujúcim sa náterom, odutou omietkou i typickým nepríjemným zápachom.

Najspoľahlivejším riešením sanácie pivnice je stavbu odkopať po obvode z vonkajšej strany a odokryť základy. To však nemusí byť vždy možné. Mapei preto ponúka ucelený rad výrobkov pre sanácie budov, ktoré zabezpečia účinné a spoľahlivé odizolovanie pivničných priestorov zvnútra.

Odstránenie pôvodnej omietky a podlahy

V prvom kroku treba odstrániť omietky, podlahovú krytinu a cementový poter na pôvodné murivo. V prípade vodorovnej skladby až na základovú dosku alebo až po prírodný terén (v starších objektoch sa poter ani základová doska nerealizovali).

Injektáž muriva

Pre vytvorenie vodorovnej bariéry proti vzlínavej vlhkosti na obvodových stenách a vnútorných priečkach možno použiť injektáž na báze silanového monoméru MAPESTOP CREAM. Pri použití MAPESTOP CREAM sa riadime Pravidlom 12: výška vrtov od podlahy je 12 cm, vzájomná vzdialenosť vrtov od seba 12 cm a priemer vrtov 12 mm. Hĺbka vrtu musí byť o 5 cm menšia ako je šírka steny.

Mapestop Cream N07
Zdroj: Mapei

MAPESTOP CREAM sa do vyvŕtaných otvorov vytláča tak, aby zostala nevyplnená medzera 2 cm od povrchu, ktorá sa neskôr vytesní maltou POROMAP.

Vyrovnanie pôvodného muriva

Na primárne vyrovnanie podkladu je vhodné použiť vysokopevnostnú, vláknami vystuženú, paropriepustnú maltu na báze prirodzene hydraulického vápna MAPEWALL INTONACA & RINFORZA. Odporúčaná aplikačná hrúbka pri sanácii zavlhnutých stien v antikondenzačnom systéme je približne 10 až 15 mm.

Alternatívne možno použiť PLANITOP HDM MAXI t.j. dvojzložkovú cementovú maltu s puzolánovou reakciou, vystuženou vláknami, s vysokou pevností v ťahu za ohybu. Odporučená aplikačná hrúbka pri sanácii zavlhnutých stien je cca. 10 až 15 mm.

Izolácia vodorovnej plochy

Návrh vhodnej hydroizolačnej vrstvy do konkrétnych podmienok stavby odporúčame konzultovať s odbornou realizačnou firmou.

Izolácia proti zemnej vlhkosti

V prípade výskytu len zemnej vlhkosti možno použiť samolepiacu bitúmenovú membránu MAPETHENE HT/LT. Membrána je z vrchnej strany pokrytá HDPE fóliou, ktorá zvyšuje jej mechanickú odolnosť a odolnosť proti roztrhnutiu. Aplikácii membrány predchádza použitie vhodného penetračného náteru – MAPETHENE PRIMER resp. MAPETHENE PRIMER W (pri nízkych teplotách).

Penetračný náter MAPETHENE PRIMER
Zdroj: Mapei

Napojenie medzi jednotlivými pásmi membrány musí byť vyhotovené s presahom min. 5 cm. Vodotesnosť spoja je zabezpečená vulkanizovaným pásom umiestnenom na vonkajšom okraji membrány.

Bitúmenová membrána
Zdroj: Mapei

Izolácia proti tlakovej vode

V prítomnosti tlakovej vody možno použiť populárne membrány na báze chemickej väzby s betónom MAPEPROOF AL AP alebo mechanickej väzby MAPEPROOF FBT. V takomto prípade sa hydroizolácia inštaluje na podkladový betón, pred zrealizovaním základovej dosky. Po betonáži a vytvrdnutí sa membrána naviaže na liaty betón a vytvorí dokonalý spoj bez možnosti laterálnej migrácie vody medzi hydroizoláciou a základovou doskou.

Izolácia stien z vnútornej strany

Po vyrovnaní stien prichádza na rad zaizolovanie stien pružnou cementovou maltou MAPELASTIC FOUNDATION s hrúbkou min. 2 mm. Pred aplikáciou malty ošetríme podklad penetračným náterom PRIMER 3296 riedeným s vodou v pomere 1:1.

Cementová malta MAPELASTIC FOUNDATION
Zdroj: Mapei

Do prvej vrstvy sa odporúča zapracovať výstužnú mriežku MAPENET 150 odolnú proti alkáliám.

Aplikácia sanačnej omietky

Na vyzretú hydroizolačnú vrstvu sa nanesie základná vrstva malty POROMAP RINZAFFO PLUS v hrúbke 5 mm. Výrobok môže byť aplikovaný manuálne alebo strojovo. Po 2 až 3 hodinách sa môže naniesť sanačná omietka POROMAP DEUMIDIFICANTE v celkovej hrúbke najmenej 10 mm.

Sanačná omietka POROMAP DEUMIDIFICANTE
Zdroj: Mapei

Farebné zjednotenie povrchu stien

Priepustnosť vodných pár sanovaného muriva zabezpečí náterová farba na báze silikónových živíc SILANCOLOR PITTURA v kombinácii s príslušným penetračným náterom SILANCOLOR PRIMER.

Finálna podlahová krytina

Na vyhotovený poter možno uložil ľubovoľnú podlahovú krytinu podľa požiadaviek.

Oprava zavlhnutých pivničných priestorov môže priniesť vynikajúce výsledky aj pri pomerne nízkej námahe. Dôležité je dodržanie predpísaných technologických postupov a použitie kvalitných materiálov.

www.mapei.sk

Zdroj: PR článok MAPEI SK, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.