Poradíme, ako postupovať pri murovaní obvodového nosného muriva Ytong

Zdroj: Xella

Akonáhle máte vykonané založenie rohov a usadenie prvej vrstvy tvárnic do zakladacej tepelnoizolačnej malty Ytong, môžete pristúpiť k murovaniu obvodového nosného muriva. Štyri minúty dlhé video vám ukáže, ako postupovať a na čo si dať pri práci pozor. Správny pracovný postup nájdete aj v našom článku.

Medzi rohovými tvárnicami natiahnite murársku šnúru, pomocou ktorej založíte celý prvý rad. Prvý rad tvárnic nosného muriva klaďte na zakladaciu tepelnoizolačnú maltu Ytong. Jej hrúbka sa môže meniť v závislosti na nerovnosti základovej dosky, min. hrúbka je 10 mm. Pre murovanie pri bežných teplotách používajte Ytong murovaciu maltu, pri nižších teplotách od 0 °C do 10 °C použite Ytong / Silka murovaciu maltu zimnú. Rovinnosť kontrolujte vodováhou, príp. latou minimálnej dĺžky 1 m. Tvárnice Ytong sa usadzujú poklepom gumovou paličkou. Ďalší rad začínajte murovať vždy od rohov, osadením celej tvárnice perami von. Pred nanesením murovacej malty Ytong vždy očistite povrch tvárnice od prachu a nečistôt. Ytong murovacia malta by mala mať správnu konzistenciu a pri práci s ňou je dobré používať murársku lyžicu Ytong.

murovanie obvodového nosného muriva Ytong
Zdroj: Xella
murovanie obvodového nosného muriva Ytong
Zdroj: Xella

Je dobré si pamätať, že v systéme Ytong sú jednotlivé prvky vyladené tak, aby bol výsledok čo najlepší. Chybou je napríklad zámena lepiacej malty, čo môže spôsobiť praskliny. Často sa robia chyby pri založení prvého radu tvárnic (nie je dobre vyrovnaný) a následné používanie hrubých vrstiev malty.

murovanie obvodového nosného muriva Ytong
Zdroj: Xella
murovanie obvodového nosného muriva Ytong
Zdroj: Xella

Dôležitá je aj správna príprava murovacej malty. Obsah vreca (17 kg) postupne vsypte do čistej vody o množstve 4,8 litrov a premiešajte elektrickým miešadlom, až vznikne vláčna hmota pastovitej konzistencie bez hrudiek. Po 5 minútach zrenia znova hmotu premiešajte. V prípade potreby môžete maltu rozriediť 1-2 dcl vody. Malta má správnu konzistenciu, keď zachováva drážky vzniknuté nanášaním ozubenou lyžicou. Čerstvá malta je za normálnych teplôt spracovateľná asi 4 hodiny. Podklad pre nanášanie malty musí byť pevný, čistý a zbavený prachu. Maltu naťahujeme celoplošne v rovnomernej vrstve murárskou lyžicou Ytong so zubami 5 x 5 mm na vodorovné, u hladkých tvárnic bez pera a drážky aj na zvislé škáry. Nanesenie na zvislú stenu tvárnic dodržujte aj u tvárnic pero drážka v napojení rohov a doplnení dorezov, tzn. vždy, keď nie je spoj pero drážka. Do malty ukladajte vždy prachu zbavené tvárnice a poklepte gumovou paličkou tak, aby škáry mali rovnakú hrúbku 1-3 mm. Poloha tvárnic sa dá upravovať do 5 minút.

murovanie obvodového nosného muriva Ytong
Zdroj: Xella
murovanie obvodového nosného muriva Ytong
Zdroj: Xella

Každý rad murujeme podľa dôkladne napnutej murárskej šnúry. Presné osadenie tvárnic kontrolujeme vodováhou! Prípadné výškové nerovnosti zarovnáme hoblíkom. Výhodou Ytongu je, že sa nemusíte držať dĺžkovej modulácie. Tvárnice vždy ľahko odrežete na požadovaný rozmer a spracujete skoro všetky odrezky. Dodržujte tiež správnu väzbu tvárnic. Zvislé presahy tvárnic musia byť minimálne 100 mm. Vodováhou, alebo inou rovnou latou kontrolujte zalícovanie tvárnic vodorovne aj zvisle!

murovanie obvodového nosného muriva Ytong
Zdroj: Xella

V prípade budúcich otvorov môžete jednoducho zarezať tvárnicu na požadovanú dĺžku, a tak vytvoriť hladké ostenia bez drážok a káps. Brúsením ostenia dosiahnete presnú rovinnosť pre osadenie dverí a okien. Tvárnice sa kladú čo najtesnejšie k sebe, aby vodorovným posúvaním po malte nedošlo k jej nahrnutiu do zvislej škáry a vzniku medzery bez malty.

Maltu, ktorá vytečie zo škáry, nikdy nerozmazávajte po ploche muriva. Po zavädnutí ju zoškrabnite ostrou hranou lyžice, alebo po vytvrdnutí ju jednoducho odstráňte zbrúsením, príp. poklepom. Pri správnom dodržaní pracovného postupu je stavba čistá a odpad minimálny.

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.