ako opravit plot
Galéria (17)

Ako opraviť plot

Iste všetci poznáme porekadlo „môj dom – môj hrad“. A čože by to bol za hrad bez poriadneho opevnenia? Hoci naše súkromné hradby už dnes nemusia odolávať útokom nepriateľských armád, predsa len by mali odradiť každého nevítaného hosťa od vstupu na náš pozemok. To sa však dá len vtedy, ak je oplotenie v dobrom stave. Každodenná realita z našich ulíc však často vyzerá ináč – vypadávajúce kamene z muriva, drobiaci sa betón, prehrdzavené oporné stĺpiky, potrhané pletivo... Ak aj náš plot postihli podobné neduhy, prišiel čas na jeho dôkladnú rekonštrukciu.

Galéria

Plot, ktorý ohraničuje náš pozemok, nemusí byť zo všetkých strán rovnaký. Najrobustnejší je pochopiteľne smerom z ulice, kde sa nachádza vstupná brána či bránka a odkiaľ hrozí najväčšie riziko útoku nevítaných hostí. V extrémnych prípadoch ide o súvislý múr, častejšie však len o nižší múrik s vystupujúcimi piliermi alebo stĺpikmi, medzi ktorými sa nachádza výplňový materiál (pletivo, ozdobné mreže, drevené či plastové laty atď.)

Rekonštrukcia verzus novostavba

Skôr, než sa pustíme do rekonštrukcie plota, mali by sme objektívne odhadnúť rozsah potrebných prác. Niekedy nie je na škodu zvážiť, či namiesto každoročného „plátania“ chátrajúceho múrika nebude lepšie postaviť nový, ktorý pri dodržaní správneho stavebného postupu môže plniť svoju funkciu celé desaťročia. V prípade rekonštrukcie väčšieho rozsahu alebo kompletnej obnovy oplotenia, ktorá zásadne zmení jeho charakter, nesmieme zabudnúť na ohlasovaciu povinnosť príslušnému stavebnému úradu. Je totiž možné, že lokalita, v ktorej sa nachádza náš pozemok, spadá napr. do pamiatkovej zóny alebo iného špecifického územia, pre ktoré platia zvláštne predpisy ohľadom stavebných aktivít. Na stavebnom úrade nás na túto skutočnosť isto upozornia, a predíde­me tak nepríjemnostiam s dodatočným núteným odstránením čerstvo zrekonštruovaného plota.

Plotová konštrukcia z tvárnic zalievaných betónom
Ak sa rozhodneme postaviť namiesto schátraného múrika nový, môžeme si vybrať z rozličných materiálov od viacerých výrobcov. Jednou z možností je aj použitie systému dutých betónových tvárnic, ktoré zvnútra zalievame betónom. Múriky do výšky jedného metra môžeme zhotoviť montážou nasucho s následným zabetónovaním vnútorných otvorov. Vyššie plotové konštrukcie, teda steny či piliere by mal staticky posúdiť odborník. V tomto prípade tvárnice na seba lepíme stavebným lepidlom a vystužujeme ich oceľovou výstužou.

Základy
Aby základy budúceho múrika nepoškodila voda a mráz, musíme základovú škáru vykopať do nezámrznej hĺbky podľa miestnych pomerov, minimálne však do 80 cm. Výkop by mal byť minimálne o 25 cm širší ako je šírka plotových tvárnic. Aby sme zabránili nerovnomernému sadaniu základu, vložíme do základových tvárnic dva až štyri prúty výstuže s priemerom najmenej 8 mm. Následne vyplníme tvárnice betónom. Dávame pritom pozor, aby vrchná plocha základu ostala vodorovná a hladká. Ak budujeme múr vyšší ako jeden meter, prípadne sokel s piliermi, zasunieme kolmo do čerstvého betónu prúty výstuže tak, aby vyčnievali z betónu do výšky 50 cm. Výstuž osádzame buď na mieste budúcich pilierov, alebo (v prípade vysokého múru) v pravidelných rozstupoch prispôsobených veľkosti tvárnic. Ak staviame múr na existujúcom základe, kotvíme výstuž do vyvŕtaných otvorov.

Murovanie

Na hotový základ nanesieme maltové lôžko, do ktorého ukladáme tvárnice podľa odporúčania konkrétneho výrobcu. Pritom máme na pamäti, že celkový výzor múru neraz závisí od toho, ako presne uložíme prvý rad tvárnic. V prípade, že výška plotu nebude presahovať jeden meter, ukladáme ďalšie rady tvárnic nasucho. Ak sú ploty vyššie, jednotlivé rady k sebe lepíme mrazuvzdorným cementovým lepidlom. Pri ukladaní dodržiavame polovičný presah tvárnic v radoch nad sebou. Tak dosiahneme, že otvory v tvárniciach budú prechádzať celým múrom od vrchu až po základ. Jednotlivé rady ukončíme tvárnicami so štvrtinovou, resp. trojštvrtinovou dĺžkou. V múre nesmieme zabudnúť nechať prípadný priestor na listovú schránku či dorozumievacie zariadenie.

Betonáž
Keď sme sa uistili, že tvárnice sú správne uložené, začneme ich postupne vypĺňať betónom. Trieda betónu by mala byť minimálne B20. Naraz však zalievame maximálne tri rady tvárnic. Následne uložíme ďalšie tri rady a pokračujeme s vypĺňaním. Betón opatrne zhutňujeme prepichovaním. Ak pri betonáži náhodou znečistíme tvárnice betónom, musíme ich ihneď očistiť vodou. Zásadne by sme nemali betónovať pri teplotách nižších ako 5 °C.

Stavba pilierov
Piliere budujeme tak, že tvárnice navliekame minimálne na štyri prúty výstuže s priemerom 10 mm. Prúty sme predtým zakotvili do sokla múra alebo do základov. Počas murovania stále kontrolujeme, či vodorovné a zvislé škáry medzi tvárnicami prebiehajú v jednej rovine.


Ukončenie múra krycími platňami

Aby bolo spojenie soklových a pilierových platní s konštrukciou plota čo najpevnejšie, posledný rad tvárnic vypĺňame betónom až tesne pred ich uložením. Ďalšou možnosťou je uloženie krycích platní do lôžka z malty, resp. mrazuvzdorného lepidla.

Rekonštrukcia kamenného múru

Starší kamenný múr môže trpieť hneď viacerými poruchami. Ich najčastejšou príčinou je zrážková alebo dažďová voda. Najmä ploty, ktorých kamenný sokel zároveň plní funkciu oporného múru, často nie sú zaizolované proti pôdnej vlhkosti. Tá postupne preniká do muriva, kde vplyvom zamŕzania a rozmŕzania počas striedania ročných období striedavo zväčšuje a zmenšuje svoj objem. Tým sa postupne rozrušuje a vyplavuje malta, čo spôsobuje vypadávanie kameňov z múru. Voda poškodzuje aj krycí betón na vrchole múru a spôsobuje i prehrdzavenie stĺpikov na upevnenie drôteného pletiva. Všetkým týmto problémom dokážeme úspešne čeliť, no i tu platí zásada, že akékoľvek radikálne úpravy múrov vyšších ako jeden meter musíme konzultovať s odborníkom (v zvýšenej miere to platí v prípade oporných múrov, kde treba vziať do úvahy niekedy pomerne zložité pôsobenie síl zeminy z opačnej strany múru). Na tomto mieste treba zdôrazniť, že nasledujúce rekonštrukčné zásahy odstraňujú už len následky havarijného stavu. Aby sme podobné práce nemuseli vykonávať každý rok znova, musíme najprv vhodným spôsobom odstrániť príčinu – prenikanie vody do muriva. Je to však téma na samostatný článok, preto sa jej teraz nebudeme venovať.

 
Časté „plátanie“ múru bez odstránenia príčiny porúch môže viesť aj k takejto neestetickej spleti kameňa a betónu… Voda postupne vyplavuje z múru kúsky malty a obnažuje kamene, čo vedie k ich vypadávaniu.


Vypadané kamene

Časť múru, odkiaľ vypadne kameň, je pravdepodobne dosť vážne poškodená. Nestačí teda len zamurovať kameň na pôvodné miesto, pretože by nám onedlho vypadol aj so svojimi susedmi. Všetky uvoľnené či čiastočne uvoľnené kamene z múra musíme vyberať dovtedy, kým sa nedostaneme na zdravé murivo. Následne začíname poškodený úsek budovať nanovo, pričom kamene ukladáme do cementovej malty tak, aby boli medzi nimi čo najmenšie škáry. Pri murovaní väčších plôch nie je na škodu pridať do muriva podľa potreby aj niekoľko prútov oceľovej výstuže.

 
Nové murivo môžeme podľa potreby spevniť aj pridaním prútov oceľovej výstuže. Otvor na stĺpik získame napríklad tak, že do betónu zalejeme plastovú fľašu.


Krycí betón

Vrchol zrekonštruovanej časti múru ošetríme vrstvou krycieho betónu. Ak chceme do múra vsadiť stĺpik na upevnenie drôteného pletiva, musíme naň v betóne nechať otvor. Ten spravíme napríklad tak, že do betónu zalejeme kus polystyrénu valcového tvaru, alebo tradičnú a ľahko dostupnú plastovú fľašu objemu 1,5 či 2 l. Pri následnom osádzaní stĺpika dávame pozor na to, aby bol stĺpik kolmý a nevychyľoval sa na žiadnu stranu.

 
V prípade, že stĺpik prehrdzavel dostatočne vysoko, ešte ho môžeme zachrániť. Stĺpik zbavený prehrdzavených častí dokážeme pri zručnom zaobchádzaní so zváračkou osadiť na pôvodné miesto.


Prehrdzavené stĺpiky

Korózia stĺpikov na upevnenie drôteného pletiva je častým javom. Dá sa mu však účinne predísť. Hrdzavenie totiž spôsobuje zrážková voda, ktorá sa dostane do stĺpa a zvnútra dlhodobo pôsobí na jeho steny. Po určitom čase je výsledkom úplné prehrdzavenie tyče a jej odpadnutie. Na takýto predčasný a zbytočný koniec plotovej konštrukcie by sme mali pamätať už vtedy, keď plot budujeme a všetky stĺpiky z vrchnej strany uzavrieť koncovkou, ktorá zabráni vniknutiu dažďovej vody dnu do tyče. Výrobcovia a predajcovia pletív dnes už väčšinou predávajú celé plotové systémy, v ktorých tieto koncovky nechýbajú. Ak však staviame stĺpiky z iného materiálu a sme aspoň trošku zruční v obrábaní a zváraní kovov, nebude pre nás problém nejaké jednoduché koncovky vyrobiť. V prípade, že už stĺpik prehrdzavel, no nad betónovým lôžkom z neho stále trčí dostatočne dlhý kus, môžeme ho zrekonštruovať tak, že hrdzavé časti z oboch koncov odrežeme uhlovou brúskou až na zdravú oceľ a následne stĺp s jeho základovou časťou zvaríme. Predtým však nesmieme zabudnúť vrch tyče zaslepiť koncovkou, aby sa situácia o pár rokov neopakovala znova. Na budúce už totiž môže stĺpik prehrdzavieť príliš nízko pri lôžku v krycom betóne a podobná oprava nebude možná. V takom prípade nám ostáva už len pozostatky stĺpika z betónu vysekať a osadiť novú tyč.

 
Nezaslepené stĺpiky môžu zvonka vyzerať veľmi zachovalo. Horšie je to, čo sa deje v nich…
 
Stĺpiky s koncovkou dokážu odolávať poveternostným vplyvom oveľa lepšie.

Plot je prvou vecou, ktorú si všimne každý, kto prechádza okolo nášho pozemku. Je to vizitka, na základe ktorej si o nás neznámi ľudia utvárajú názor. Je v našich rukách, či sa budú okoloidúci pri našom plote so záujmom pristavovať, alebo ho v strachu oblúkom obchádzať. A možno bude najlepším uznaním, keď ľudia okolo neho prejdú bez povšimnutia. Znamená to, že náš plot natoľko harmonizuje s okolím, že nepôsobí rušivo a zbytočne nepriťahuje pozornosť. Raz darmo, v jednoduchosti je krása.

Text: Milan Bohunický
Foto a obrázky: Milan Bohunický, Premac
Zdroj: časopis Urob si sám

  1. Jan says:

    Vie mi prosim vas niekto poradit chcem kozovat stary murik plota.aby mi nepopraskala a neopadla kozovka ake spojovo medzi kozovkou a plotom pouzit…alebo staci nater adhezneho mostika a do kozovky vodne sklo…Dakujem

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje