Ako na zakladanie prvého radu tehál?

brúsené tehly
Zdroj: Wienerberger

Presné založenie prvého radu brúsených tehál je najdôležitejším predpokladom správneho murovania. Dodatočne opraviť výškové nerovnosti v ďalších radoch je v podstate nemožné.

Prvý rad tehál musí byť položený vodorovnepresne. Jeho zakladanie si preto vyžaduje maximálnu sústredenosť a precíznu realizáciu. Brúsené tehly Porotherm Profi umožňujú jednoduché a rýchle murovanie. Odborníci však upozorňujú na dôležitosť správneho položenia prvého radu. Postup založenia prvého radu tehál môžeme zhrnúť do štyroch krokov.

Založenie prvého radu brúsených tehál v štyroch krokoch

1. Zameranie základovej dosky – cieľom zamerania, na ktoré sa používa nivelačný prístroj a nivelačná lata, je nájsť najvyšší bod na základovej doske. Práve z neho sa vychádza pri zakladaní prvého radu tehál.

brúsené tehly
1. zameranie | Zdroj: Wienerberger

2. Príprava zakladacej malty – prvý rad brúsených tehál sa muruje na zakladacie maltové lôžko z klasickej malty, ktorého úlohou je vyrovnať výškové nerovnosti základovej dosky, resp. stropnej dosky. Na tento účel je vhodná špeciálna zakladacia malta Porotherm AM. Pri miešaní treba dbať na správnu konzistenciu malty, aby pri ukladaní tehál do čerstvého maltového lôžka nedošlo k ich nežiadúcemu zabáraniu.

brúsené tehly
2. príprava malty | Zdroj: Wienerberger

Rada odborníka: Na zakladanie prvého radu tehál v zimnom období pri teplotách až do -5 °C používajte zimnú zakladaciu maltu Porotherm AM-W.

3. Nanášanie zakladacej malty – pri nanášaní zakladacieho maltového lôžka je potrebné dbať na správnu konzistenciu malty, ktorá by nemala byť príliš riedka. Vhodnou pomôckou pri nanášaní zakladacieho maltového lôžka je nivelačná súprava Porotherm, pozostávajúca z dvoch výškovo nastaviteľných sťahovacích líšt. Nanášanie maltového lôžka sa v tomto prípade realizuje po jednotlivých úsekoch medzi sťahovacími lištami. Na výškové nastavenie líšt sa používa nivelačný prístroj a nivelačná lata.

brúsené tehly
3. Nanášanie zakladacej malty | Zdroj: Wienerberger

4. Položenie prvého radu tehál začína osadením tehál na rohoch stavby. Prvý rad tehál sa ukladaná buď priamo do čerstvého zakladacieho maltového lôžka, alebo na stvrdnuté maltové lôžko, na ktoré sa nanesie pomocou hrebeňového hladidla tenkovrstvová malta, napr. Porotherm Profi.

brúsené tehly
4. Položenie prvého radu tehál začína | Zdroj: Wienerberger

Upozornenie: Do čerstvého urovnaného maltového lôžka ukladajte tehly opatrne a do vodorovnej polohy ich dávajte jemným poklepom pomocou gumového kladiva.

Využite asistenčné služby

Vzhľadom na to, že brúsené tehly sa murujú na tenkovrstvové spojivo – tenkovrstvovú maltu alebo murovaciu penu – je presné založenie prvého radu tehál veľmi dôležité. Nebojte sa preto v tomto prípade využiť asistenčné služby špecialistov, aké ponúka spoločnosť Wienerberger. Poverení pracovníci vám budú ochotne asistovať pri založení prvého radu tehál, pričom vás taktiež zaškolia v murovaní ďalších radov v závislosti od zvolenej technológie murovania.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Wienerberger