podhlady vsucasnom interieri
Galéria (14)

Podhľady v súčasnom interiéri

Podhľady dopĺňajú stropné alebo strešné konštrukcie. Pôvodne sa zhotovovali z dreva alebo omietky na pomerne ťažkej nosnej konštrukcii. V súčasnosti sa používajú ľahké podhľadové systémy montované suchým procesom.

Galéria

Podhľady zakrývajú nerovnosti a trhliny pôvodného stropu, znižujú svetlú výšku miestností, zakrývajú inštalačné rozvody, zlepšujú svetelné, tepelné, akustické a protipožiarne vlastnosti miestnosti, architektonicky dotvárajú interiér. Môžu byť rovné, profilované, lomené alebo zakrivené. Robia sa ako ľahké obklady stropov alebo ako zavesená konštrukcia.

Ľahké obklady stropov sa kotvia priamo do stropnej konštrukcie. Pri zavesených podhľadoch sú medzi kotvami v nosnom strope a podhľadom ešte ďalšie závesné prvky.

Vzhľadom na to, že podhľady nie sú nosnou konštrukciou, nemožno ich príliš zaťažovať. Hmotnosť ťažších bremien sa buď rozloží, alebo sa zaťaženie prenesie pomocou spevnenej nosnej konštrukcie.

Kazetový drevený podhľad pripevnený k drevenému roštu sa uplatní aj na šikmej stene podkrovia.

Sadrokartónový podhľad
Sadrokartónové platne patria medzi najpoužívanejší materiál na vytvorenie podhľadu. Do vlhkých miestností je určený sadrokartón zelenej farby, do miestností so zvýšenou požiarnou ochranou sa používajú platne ružovej farby a výborným riešením pri akustických a zároveň protipožiarnych požiadavkách je použitie platní modrej farby.

Pri použití sadrokartónových kaziet je výhodou možnosť ich kombinácie, výmeny a možno do nich zabudovať systémy na osvetlenie, vetranie a klimatizáciu.

Minerálny podhľad
Podhľady na báze minerálnych vlákien majú oproti sadrokartónu vlastnosti tlmiace šírenie hluku v miestnosti. Ich výhodou je nielen rýchla, suchá a čistá montáž, ale aj jednoduchšia demontáž pri potrebných opravách. Minerálne podhľady tvoria kazety zavesené na oceľové nosné profily. Tieto profily sú buď viditeľné, alebo čiastočne, prípadne úplne zakryté.

Podhľady z dreva
Patria medzi stále žiadané konštrukcie. Majú estetický vzhľad, relatívne jednoduchú montáž a pri správnej počiatočnej úprave nátermi sú odolné a trvácne. Vyžadujú si minimálnu údržbu. Na podhľady sa používajú profilované dosky z prírodného dreva, drevotrieskové, preglejkové, vláknité a korkové dosky, lamely a kazety. Nevýhodou použitia prírodného dreva je jeho objemová zmena vplyvom vlhkosti prostredia. Podhľady môžu vytvárať aj zavesený podhľad. Nosná konštrukcia môže byť drevená alebo kovová.

Montážny postup
1. Pri montáži sadrokartónového podhľadu v podkroví musíme dodržať maximálne vzdialenosti vodorovných profilov CD 40 cm, krokiev (do 100 cm) a rozstupy skrutiek (17 cm).
2. V podkroví montujeme montážne profily CD ku krokvám pomocou priameho závesu. Izolácia je len medzi krokvami.
3. Namontované profily CD musíme vyrovnať podľa laty, inak bude stena po namontovaní platní zakrivená.
4. Na krokvy môžeme namontovať aj dlhšie priame závesy a pridať ešte jednu vrstvu izolácie (pod krokvami). V takom prípade parozábranu upevníme na profily CD.
5. Po montáži platní a pretmelení je výsledná stena rovná a hladká.
Montážny postup
1. Pri montáži sadrokartónových podhľadov je postup podobný ako pri akustických minerálnych alebo kazetových sadrokartónových podhľadoch. Najprv namontujeme vodorovné okrajové profily UW.
2. Na závesy zavesíme nosné profily UV a pod ne pomocou krížových spojok montážne profily CD. Tak vznikne visutý rošt.
3. Pri montáži sadrokartónu je nevyhnutné dodržať maximálne vzdialenosti jednotlivých prvkov konštrukcie.
4. Jednoduchý záves tvorí drôt s okom a pružný rýchlozáves, pomocou ktorého možno nastaviť závesnú výšku roštu.
5. Na montážne profily pripevníme sadrokartónové platne. Musíme použiť skrutky s povrchovou úpravou fosfátovaním.
6. Pomocou ohybného sadrokartónu a špeciálnych kotiev môžeme vytvoriť aj oblúkový podhľad.

Akustické a protipožiarne podhľady
Vytvárajú sa z minerálnych podhľadov alebo z podhľadov z iných krycích vrstiev (napr. sadrokartónové dierované platne) s pridaním minerálnej izolácie. Izolácia sa vkladá do podhľadov, aby sa dosiahli požadované vlastnosti. Musí sa uložiť po celej ploche, bez medzier tak, aby podhľady tvorili celistvú konštrukciu. K podhľadom sa dodávajú akustické závesy (kovové strmene s vložkou z izolačného materiálu).

Montáž sadro-kartónového podhľadu
Nosnú konštrukciu tvoria profily UD a CD z pozinkovaného plechu s hrúbkou 0,6 mm. Profily CD sa montujú vo dvoch vrstvách – ako základný (vrchný) profil a ako montážny (nosný) profil. Profily CD sa vzájomne spájajú krížovými spojkami s označením (dvojdielnymi alebo jednodielnymi). Profily možno predĺžiť pomocou predlžovacích, tzv. rovinných spojok.

Potrebnú výšku stropu zabezpečíme po­užitím rôznych druhov závesov a drôtov určených technologickým postupom.

Pred montážou musíme:
preveriť pôdorysné rozmiestnenie inštalácií v dutine podhľadu s ohľadom na možnosť kotvenia podhľadu,

skontrolovať umiestnenie vývodov elektroinštalácie v ploche podhľadu, v dutine podhľadu a v obvodových stenách,vykonať výškové vytýčenie podhľadu pomocou laseru alebo značkovacej šnúry,
rozmerať miesta na upevnenie nosných závesov podhľadov.

Opláštenie
V závislosti od požiarnych požiadaviek vytvoríme jedno- alebo viacvrstvové opláštenie. Druh sadrokartónovej platne sa použije podľa prostredia. Sadrokartónové platne pripevníme skrutkami TN a vytmelíme ich.

Dilatácia
Vytvárame ju v miestach dilatačných spojov stropnej konštrukcie pri prekročení plošných, resp. dĺžkových limitov pre sadrokartónové konštrukcie (maximálna dĺžka priamej konštrukcie 15 m, maximálna plocha 100 m2) a pri zmene profilu sadrokartónovej konštrukcie. Ak sa nepredpokladajú väčšie vzájomné posuny dilatačných úsekov, postačí prerušenie profilu CD a sadrokartónového opláštenia. Dilatačnú škáru môžeme riešiť špeciálnym dilatačným profilom.

Kazetové stropy môžeme vybaviť špeciálnymi kazetami s osvetlením, ventilačnými mrežami, dokonca aj obrazovkou.Záves posuvných dverí v prípade miestnosti s podhľadom z drevotriesky treba ukotviť v nosnom strope.
Obkladové dosky môžeme pribíjať priamo na stropné nosníky dreveného stropu.

Dôležitá informácia
Na upevnenie závesov do nosnej stropnej konštrukcie stavby používame zásadne kovové kotvy.

Text: Ing. Jarmila Počarovská
Foto a kresby: Stanislav Botur, Bosch, Knauf Bratislava, Rigips, thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám

–>

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.