železobetónové konštrukcie

Stavebný materiál
image 41664 25 v1

Ešte vo fáze projektovania rodinného domu sa musíme rozhodnúť, aký materiál použijeme na stropné konštrukcie. Voľba typu stropnej konštrukcie závisí najmä od vzdialeností – rozpätí nosných konštrukcií stropu.

Kde sa diskutuje