Zelená domácnostiam

Vykurovanie
Štátny príspevok na vykurovanie: Ako a kde získať peniaze?

Majitelia rodinných domov sa môžu uchádzať o finančnú podporu na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) cez národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Kde sa diskutuje